Pilih satu Halaman

Program Sijil Perikanan

Utama » Perkhidmatan » Kursus & Latihan » Program Sijil Perikanan
 • Merupakan program pengajian tinggi peringkat sijil yang diperkenalkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia dan dilaksanakan oleh Akademi Perikanan Malaysia.
 • Bertujuan untuk memberi pendedahan tentang industri perikanan secara menyeluruh dengan tumpuan kepada empat (4) aspek utama iaitu Perikanan Tangkapan, Akuakultur, Biosekuriti dan Pengurusan Produk Perikanan Lepas Tuai.
 • Pelajar akan didedahkan dengan ilmu pengetahuan bidang perikanan, kemahiran teknikal perikanan dan kemahiran soft skift melibatkan pembinaan sahsiah diri dan keusahawanan.
 • Pelaksanaan program mengikut piawaian MQA dan telah mendapat akreditasi penuh MQA.
 • Mengeluarkan tenaga kerja mahir sektor perikanan bagi memenufii tenaga kerja seKtor kerajaan dan swasta.
 • Melahirkan modal insan kreatif dan inovatif yang membantu transformasi sektor perikanan.
 • Menyediakan latihan kemahiran dan pengkhususan bagi melahirkan bakal usahawan perikanan.
 1. PLO 1 : Menguasai ilmu dalam pelbagai bidang perikanan.
 2. PLO 2 : Mengaplikasi kemahiran teknikal perikanan bagi menyelesaikan masalah dalam industri perikanan.
 3. PLO 3 : Mengintegrasi ilmu perikanan dengan kemahiran menjalankan kerja-kerja lapangan.
 4. PLO 4 : Mengaplikasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran.
 5. PLO 5 : Mempunyai kebolehan bekerja dalam pasukan.
 6. PLO 6 : Mempamerkan sikap, nilai dan etika kerja sentiasa berusaha mempertingkat diri dan masyarakat.
 7. PLO 7 : Peka terhadap isu-isu semasa dan global dalam bidang perikanan.
BilSemester 1Jam Kredit
1Pengenalan Perikanan FIS 10122
2Asas Biologi Ikan FIS 10233
3Pengajian Malaysia 1 MPU 11522
4Fundamental English (English 1) BBI 10422
5Sistem Aplikasi Komputer (Teknologi Maklumat Dan Komunikasi) CAS 10522
6Prinsip Akuakultur (Prinsip Akuakultur 1) FAP 10633
7Pengurusan Sumber Perikanan (Pengurusan Sumber Perikanan 1) FRM 10733
8Kokurikulum CCU 10811
Jumlah18
BilSemester 2 Jam Kredit
1Asas Statistik Dan Penyelidikan MTH 10933
2English For Communication (English 2) BBI 1102 ________________2
3Pengendalian Ikan FIH 11533
4Penilaian Sumber Perikanan FRM 11233
5Prinsip Perakaunan ACC 11333
6Teknologi Akuakultur FAT 11133
7Teknologi Penangkapan Ikan MFT 11433
Jumlah18
BilSemester 3 Jam Kredit
1Ekonomi Malaysia MPU 13133
2Pengurusan Kesihatan Ikan FIH 11633
3Kemahiran Berfikir MPU 12122
4Kemahiran Keusahawanan MPU 12222
5Pembangunan Komuniti Perikanan FCD 12033
6Teknologi Pelayaran Dan Perkapalan (Teknologi Marin 2) MNS 12133
7Teknologi Pemprosesan Dan Kualiti Produk Perikanan FPQ 12233
Jumlah19
BilSemester 4 Jam Kredit
1Latihan Industri FIS 1236 (Teknologi Maklumat Dan Komunikasi) CAS 1052 6
Jumlah6
 • Warganegara  Malaysia berumur di antara 18 hingga 30 tahun (umur semasa memohon kursus) atau hingga 45 tahun (bagi pegawai kerajaan).
 • Berkelulusan SPM atau SPMV atau Lepasan SKM Tahap 2 yang setaraf dengannya dan mempunyai kelayakan yang diperolehi dalam peperiksaan yang sama seperti berikut :
 • Lulus dalam Bahasa Melayu
 • Lulus dalam mata pelajaran Matematik dan Sains
 • Berjaya dalam temuduga yang dijalankan.
 • Sihat tubuh badan.

APM memiliki struktur organisasi yang lengkap dalam menyediakan program latihan di samping mempunyai kemudahan pembelajaran, perkhidmatan dan rekreasi yang mencukupi. Berikut adalah kemudahan program yang boleh diperolehi:

 • Asrama penginapan disediakan
 • Yuran pengajian adalah percuma
 • Makan – minum ditanggung
 • Pelaksanaan Program mengikut Piawaian MQA dan telah mendapat akreditasi penuh.
 • Elaun Bulanan Pelajar
 • Usahawan Produk Perikanan
 • Pengurus Akuakultur
 • Penyelia Dalam Industri Perikanan
 • Usahawan Perikanan Laut Dalam

Layari http://epengambilan.dof.gov.my/app/login untuk permohonan program Sijil Perikanan.

Perkhidmatan