Pilih satu Halaman

Skim Pensijilan myGAP Sektor Akuakultur

Utama » Perkhidmatan » Skim Pensijilan (Biosekuriti) » Skim Pensijilan myGAP Sektor Akuakultur

Skim Pensijilan MyGAP

 • Skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia (SPLAM) mula diperkenalkan pada tahun 2005 meliputi sistem ternakan akuakultur kolam, sangkar, tangki, panti benih (hatcheri) dan pengeluaran rumpai laut.
 • Bermatlamatkan penghasilan produk akuakultur selamat dimakan dan berkualiti tanpa memudaratkan persekitaran, kebajikan haiwan dan mematuhi keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
 • Malaysia Good Agricultural Practice (MyGAP) merupakan penjenamaan semula bagi sektor akuakultur.

Faedah

 • Meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap hasil akuakultur yang bersih, selamat dan dikeluarkan tanpa menjejaskan kualitit alam sekitar.
 • Jaminan kerajaan bagi produk akuakultur yang selamat melalui aktiviti pensampelan.
 • Komitmen ladang untuk mengeluarkan hasil akuakultur yang selamat dimakan dan meningkatkan keyakinan pengguna.
 • Memperluaskan laluan pasaran kepada hasil akuakultur Malaysia.
 • Pemilihan tapak ternakan yang mempunyai pemilikan dan diusahakan secara sah (persendirian/ sewa/ pemilikan sementara/ pajak).
 • Telah menjalankan ternakan sekurang-kurangnya setahun dan telah mempunyai rekod pengeluaran hasil
 • Menyimpan dokumen dan rekod ladang yang dikemaskini.
 • Bersedia menerima pandangan, teguran dan saranan penambahbaikan terhadap aspek ternakan yang mengamalkan akuakultur baik.
 • Mempunyai dokumen program jaminan kualiti sebagai bukti.
 • Memenuhi syarat dan kriteria pengiktirafan MyGAP.
 • Berdaftar dengan mengisi borang ARF-01 Jabatan Perikanan Malaysia.
 • Unit Biosekuriti Negeri akan menjalankan kerja-kerja pemeriksaan pra-pendfataran dan pengesahan ladang yang memohon.
 • Nombor pendaftaran akan dikeluarkan kepada pemohonan yang layak.
 • Berpandukan kepada keperluan piawai seperti terkandung dalam :-
  • MS 1998:2007 – Good Aquaculture Practice (GAqP) – Aquaculture Farm General Guidelines;
  • MS 2467:2012 – Code of Practice for Seaweed Cultivation.
 • Lima (5) kriteria utama :-
  • Keselamatan Makanan
  • Keperluan Kesihatan Ikan
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
  • Kelestarian Persekitaran
  • Kebajikan Haiwan
 • Lapan Belas (18) perkara perlu dipatuhi:-
  • Pemilihan Tapak
  • Kawalan Air Buangan
  • Pembinaan Ladang
  • Kebersihan dan keadaan permukaan bersentuh
  • Reka bentuk kolam/ sangkar
  • Kesihatan Pekerjaan
  • Pengurusan Air
  • Amalan Kebersihan Ladang
  • Pembajaan Kolam
  • Sosial dan Kebajikan Pekerja
  • Kawalan Pemangsa dan Makhluk Perosak
  • Penuaian dan Pengendalian Hasil  Ladang
  • Bekalan Bahan Mentah (Aditif, Benih)
  • Pelabelan, Penyimpanan dan Penggunaan Sebatian Berbahaya
  • Pengurusan Kesihatan Ternakan
  • Penyimpanan Rekod Ladang
  • Kawalan Biosekuriti Ladang
  • Halal
Contoh Pelan Susun Atur Biosekuriti
Carta Alir Permohonan dan Pendaftaran Baharu Pensijilan MyGAP

Carta Alir Pengauditan dan Kelulusan Pensijilan MyGAP
 • Sijil yang telah dikeluarkan kepada penternak mempunyai tempoh sah laku selama dua (2) tahun.

 • Boleh dibuat dalam masa tiga (3) bulan sebelum tarikh sijil tamat.

Ladang ternakan yang didapati telah tidak mengamalkan kriteria MyGAP serta melanggar dan tidak akur kepada mana-mana syarat piawaian pengiktirafan pensijilan berdasarkan:-

 • Ladang telah berpindah ke lokasi lain.
 • Perubahan kepada operasi dan jenis ternakan ladang.
 • Pengurusan ladang menarik diri secara sukarela.
 • Tidak mengekalkan tahap pematuhan semasa aktiviti serveilan dan pemeriksaan mengejut dilakukan.
 • Hasil ladang tidak selamat dan dikesan telah melepasi paras sisa  maksimum yang dibenarkan melalui program pensampelan rasmi Jabatan Perikanan Malaysia.

Perkhidmatan