Pilih satu Halaman

Notis Hakcipta

Utama » Notis Hakcipta

Hakcipta Jabatan Perikanan Malaysia dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail audio, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya adalah kepunyaan Jabatan Perikanan Malaysia kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Jabatan Perikanan Malaysia.