Pilih satu Halaman

Standard / Kod Amalan

Utama » Perkhidmatan » Skim Pensijilan (Biosekuriti) » Standard / Kod Amalan

Standard / Kod Amalan

Standard (Piawaian) DOF dibangunkan mengikut prosedur penyeragaman SIRIM, yang selaras dengan amalan antarabangsa yang memastikan pemberitahuan program kerja yang sesuai dan penyertaan pihak yang berminat. Sebagai sebuah organisasi pembangunan standard, SIRIM Berhad mempunyai kepakaran yang luas dalam penyelidikan dan perundingan standard, yang membantu industri dan perniagaan memenuhi keperluan dan amalan tempatan dan antarabangsa.

Standard DOF adalah hasil daripada inisiatif DOF sebagai badan kawal selia perikanan.industri melalui kerjasama dengan SIRIM. Standard menyediakan keperluan, spesifikasi, garis panduan atau ciri yang boleh digunakan untuk memastikan bahan, produk, proses dan perkhidmatan sesuai untuk tujuannya.

Standard DOF dibangunkan melalui persetujuan umum oleh jawatankuasa yang ditubuhkan, yang terdiri daripada pakar yang pakar. Penggunaan Standard DOF adalah secara sukarela, dan ia terbuka untuk diterima pakai oleh pengawal selia, agensi kerajaan, persatuan, industri, badan profesional, dan lain-lain.

Perkhidmatan