Pilih satu Halaman

Perutusan Ketua Pengarah

Utama » Info Korporat » Pengurusan Tertinggi » Perutusan Ketua Pengarah

Salam Negaraku Malaysia

Selamat datang dan terima kasih kerana mengunjungi Portal Rasmi Jabatan Perikanan Malaysia.

Jabatan Perikanan sebagai Peneraju Transformasi yang sentiasa berusaha untuk mencapai pembangunan dan permodenan dalam sektor perikanan. Misi Jabatan Perikanan adalah untuk mengurus dan membangunkan sektor perikanan negara secara mampan, dinamik dan berdaya saing berasaskan maklumat saintifik dan perkhidmatan berkualiti. Dalam melaksanakan misi tersebut, Jabatan memberi tumpuan kepada usaha yang dapat meningkatkan kualiti, kecekapan, dan keberkesanan penyampaian perkhidmatannya selain usaha yang dapat meningkatkan visibiliti  Jabatan dengan memperkasakan program/projek baru dan sedia ada melalui perkongsian pintar di antara Jabatan dan pihak yang berkepentingan.

Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah mewujudkan satu pemudah cara yang membuka saluran informasi kepada orang ramai. Justeru, laman web ini telah direkabentuk sebagai satu medium utama untuk menyampaikan pengumuman, perkhidmatan, program, perangkaan, dan maklumat umum mengenai Jabatan. Lantaran itu juga, laman web ini telah disusun sebagai sumber rujukan kepada semua yang berkepentingan dalam meluaskan konsep masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan.

Saya berharap laman web ini akan memberi manfaat kepada semua dengan adanya penyelenggaraan berterusan dan pengemaskinian maklumat supaya sentiasa terkini. Pada masa yang sama saya alu-alukan sebarang pertanyaan, cadangan, pandangan serta maklumbalas melalui ruang yang telah disediakan.

Ketua Pengarah Perikanan Malaysia

Portal Rasmi Jabatan Perikanan Malaysia Kementerian Pertanian & Industri Perikanan