Pilih satu Halaman

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Utama » Info Korporat » Bahagian / Unit » Bahagian Pembangunan Modal Insan

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Wisma Tani, Aras 4, Podium 2,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

03-8870 4601

03-8889 1052

Cawangan Kemajuan Kerjaya & Kompetensi

 1. Menyelaras pelaksanaan keperluan penambahbaikan Pelan Penggantian dan pembangunan profiling pegawai awam Jabatan.
 2. Menyelaras pelaksanaan pembangunan Pelan Laluan Kerjaya Jabatan.
 3. Menyelaras dan mengurus pelaksanaan Program Sijil Perikanan mengikut keperluan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
 4. Menyelaras pelaksanaan kursus jangka pendek/sederhana/panjang bagi peningkatan kompetensi pegawai awam Jabatan.
 5. Menyelaras pelaksanaan kemajuan kerjaya Laluan Pakar Bidang Khusus (SME) pegawai awam Jabatan.
 6. Menyelaras pelaksanaan permohonan cuti belajar pegawai awam Jabatan.
 7. Penyelaras pengurusan Aplikasi Psikologi dan Program Kaunseling (AKRAB) Jabatan Perikanan Malaysia/Pementoran/KIK.
 8. Mengurus pencalonan pengurniaan pingat dan darjah kebesaran kepada kakitangan.

Cawangan Latihan, Kemahiran & Pengurusan Kualiti

 1. Merancang dan mengurus pelaksanaan kursus peningkatan kemahiran (upskilling & reskilling) kakitangan dan golongan sasar.
 2. Mengurus latihan dengan kerjasama  kementerian /jabatan/ agensi luar/ pihak industri.
 3. Memantau Indeks Kepuasan Hati Pelanggan.
 4. Memantau perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
 5. Penempatan pelajar latihan industri IPTA/IPTS/Pusat latihan di Pusat Latihan Jabatan.
 6. Memantau keperluan fizikal dan infrasturuktur pusat latihan.
 7. Mengurus dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti Jabatan (ISO, Star Rating, SPAN  dan Inovasi).
 8. Menyelaras Pelaksanaan Program Pembangunan Kru Tempatan.
 9. Menyelaras Pelaksanaan Manning Regulations.
 10. Menyelaras pembangunan, penyelarasan dan pemantauan perkhidmatan psikologi dalam pengurusan sumber manusia Jabatan bagi membangunkan sumber manusia/ modal insan organisasi yang sejahtera, berprestasi tinggi dan berintegriti.

MS ISO 9001:2015 JABATAN PERIKANAN MALAYSIA

Latar Belakang

Untuk memantapkan penyampaian perkhidmatan khususnya bagi sektor teras perikanan, Jabatan Perikanan Malaysia dalam usaha untuk mendapatkan pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 bagi skop-skop yang telah ditentukan iaitu satu skop di Bahagian Akuakultur dan tiga skop di Bahagian Sumber Perikanan Tangkapan.

Jabatan Perikanan Malaysia telah mewujudkan sistem pengurusan kualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan melalui peningkatan berterusan berdasarkan Model Proses Sistem Pengurusan Kualiti Sektor Awam sejajar dengan usaha untuk memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan yang memberi fokus kepada kehendak dan jangkaan pelanggan terutama golongan sasar.

Dasar Kualiti Jabatan

Warga Jabatan Perikanan Malaysia bertekad dan beriltizam mentransformasikan industri perikanan negara berdaya saing sejajar dengan Dasar Agromakanan Negara 2.0 serta perundangan yang termaktub. Kami juga komited untuk membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dan menilai semula semua objektif kualiti yang ditetapkan bagi memenuhi kepuasan pelanggan, pemegang taruh dan pihak-pihak yang berkepentingan ke arah memajukan sektor perikanan negara.

Skop – Skop Yang Dipersijilkan

Jabatan Perikanan Malaysia melaksanakan sistem kualiti bagi empat (4) proses utama di Ibu Pejabat berasaskan keperluan standard MS ISO 9001:2015 iaitu:

 1. Sistem Penyampaian dan Khidmat Sokongan (SPeKS) Akuakultur;
 2. Permohonan Pembaharuan Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan Tamat Tempoh Melebihi Satu (1) Tahun – Kurang daripada Tiga (3) Tahun;
 3. Permohonan Permit Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan (Unit Baru) Bagi Zon C2 dan C3;
 4. Permohonan Ganti Kulit Vesel Selain Zon A.

Objektif Kualiti Yang Telah Ditetapkan

Jabatan Perikanan Malaysia telah mengenalpasti objektif kualiti bagi setiap proses utama berasaskan keperluan standard MS ISO 9001:2015 seperti yang dinyatakan di bawah:

1. Sistem Penyampaian dan Khidmat Sokongan (SPeKS) Akuakultur
 • Memastikan 90% permohonan bantuan SPeKS pada tahun semasa diproses dan dikemukakan ke Jawatankuasa SPeKS mengikut prosedur yang telah ditetapkan dan memberi manfaat kepada golongan sasar.
2. Permohonan Pembaharuan Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan Tamat Tempoh Melebihi Satu (1) Tahun – Kurang daripada Tiga (3) Tahun
 • Memastikan Permohonan Pembaharuan Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan Tamat Tempoh Melebihi Satu (1) Tahun – Kurang Tiga (3) Tahun yang lengkap diselesaikan dalam tempoh 10 hari bekerja.
3. Permohonan Permit Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan (Unit Baru) Bagi Zon C2 dan C3
 • Memastikan sekurang-kurangnya 90% Permohonan Permit Vesel dan Peralatan, Menangkap Ikan (Unit Baharu) yang lengkap diselesaikan dalam tempoh 60 hari bekerja.
4. Permohonan Ganti Kulit Vesel Selain Zon A
 • Memastikan Permohonan Ganti Kulit Selain Vesel Zon A yang lengkap diselesaikan dalam tempoh 10 hari bekerja

Muat Turun Dokumen Manual Kualiti Jabatan Perikanan Malaysia