Pilih satu Halaman

Peraturan Berkaitan Import dan Eksport

Utama » Perkhidmatan » Import & Eksport » Peraturan Berkaitan Import dan Eksport
Borang / DokumenMuat Turun
Peraturan-Peraturan Perikanan (Pematuhan Kawalan Penyakit Ikan bagi Eksport dan Import) 2012
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kawalan Kualiti Ikan bagi Eksport ke Kesatuan Eropah) 2009
Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Import, DSB, Bagi Ikan) 1990
Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Import, DSB, Bagi Ikan) Pindaan 2011
Peraturan-Peraturan Perikanan (Sistem Kultur Laut) 1990
Notifikasi Syarat-Syarat Import Ikan Hidup
Notifikasi WTO 20 (Import Conditions For Live Fish Into Malaysia)
Notifikasi WTO 20 Add.1 (Import Conditions For Live Fish Into Malaysia)
Notifikasi WTO 20 (Import Requirement for Importation of Live Fish Into Malaysia)
Notifikasi WTO 26 Add.3 (Health Certificate Requirements for Import of Ornamental Live Fish Into Malaysia
Notifikasi WTO 40 (Temporary Emergency Measures for the Importation of Live Tilapia Fish Into Malaysia)
Annex A (Temporary Emergency Health Requirements for The Importation of Live Tilapia into Malaysia 2017)
Pekeliling Biosekuriti Bilangan 1 Tahun 2010 Mengenai Syarat-Syarat Import/ Eksport/ Angkut Ikan Hidup Fish

Perkhidmatan