Pilih satu Halaman

Budaya Korporat (PERMATA)

Utama » Info Korporat » Pengenalan » Budaya Korporat (PERMATA)

PERMATA merupakan nilai budaya korporat Jabatan Perikanan Malaysia yang baharu. Ianya adalah kata nama dan ditasirkan secara literal bermaksud sejenis batu yang berharga atau material yang mempunyai tahap kecantikan / kecemerlangan yang tinggi dan juga bermaksud benda atau orang yang mempunyai nilai terbaik.

Nilai ini akan dijadikan panduan kepada semua warga jabatan bagi mencapai tahap kecemerlangan yang lebih baik dari pencapaian sedia ada. Ianya juga dijadikan penanda aras tahap kecemerlangan perkhidmatan warga jabatan sejajar dengan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun 2025.

Jabatan Perikanan Malaysia dengan rasminya telah melancarkan Budaya Korporat PERMATA pada 29 Julai 2019 di KPSN, Perak. Perkataan PERMATA adalah singkatan atau akronim daripada beberapa ciri kecemerlangan tingkah laku yang digabungkan dan diambil dari huruf pertama terdiri dari perkataan berikut :-

P    –     Profesional

E    –     Efisien

R    –     Responsif

M   –     Mesra

A    –     Amanah

T    –     Telus

A    –     Akauntabiliti

Nilai kecemerlangan dan budaya korporat PERMATA yang telah diterapkan oleh Jabatan sebagai nilai korporat baharu Jabatan Perikanan Malaysia diterjemahkan seperti berikut:-