Pilih satu Halaman

Ketua Pegawai Digital (CDO)

Utama » Info Korporat » Pengurusan Tertinggi » Ketua Pegawai Digital (CDO)

Nama : Haji Wan Muhammad Aznan bin Abdullah

Jawatan : Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pengurusan) Jabatan Perikanan Malaysia

Telefon : 03-8870 4002

Faks : 03-8889 5502

Emel : wmaznan@dof.gov.my

Peranan : Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT), Jabatan Perikanan Malaysia

Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)
Jabatan Perikanan Malaysia(DOF) TAHUN 2024

Pengerusi : Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) CDO
Maklumat Mesyuarat Tarikh Mesyuarat Tarikh Akhir Penghantaran
Kertas Permohonan
Bil. 1/202420 Feb 2024
(Selasa) | 9:00 Pagi
13 Feb 2024
(Selasa) | 9:00 Pagi
Bil. 2/202414 Mei 2024
(Selasa) | 9:00 Pagi
7 Mei 2024
(Selasa) | 9:00 Pagi
Bil. 3/202420 Ogos 2024
(Selasa) | 9:00 Pagi
13 Ogos 2024
(Selasa) | 9:00 Pagi
Bil. 4/202419 Nov 2024
(Selasa) | 9:00 Pagi
12 Nov 2024
(Selasa) | 9:00 Pagi
Ahlii – Pengarah-pengarah Bahagian dan Negeri;
ii – Ketua Cawangan, Ketua Unit dan Ketua Seksyen;
iii – Ahli Jemputan Mesyuarat
Kelewatan penghantaran
kertas permohonan selepas
tarikh yang dinyatakan di atas,
Permohonan akan dibawa
ke mesyuarat seterusnya.

Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT (JTI) dan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) Tahun 2024

MesyuaratTarikh Mesyuarat JTITarikh Mesyuarat JPICTTarik Akhir Penghantaran Kertas
Permohonan (Sistem Profit)
Bil. 1/202415 Feb 2024
(Khamis)
5 Mac 2024
(Selasa)
26 Jan 2024
(Jumaat)
Bil. 2/20245 Mei 2024
(Khamis)
23 Mei 2024
(Khamis)
19 April 2024
(Jumaat)
Bil. 3/2024 5 Julai 2024
(Selasa)
15 Ogos 2024
(Khamis)
12 Julai 2024
(Jumaat)
Bil. 4/202429 Okt 2024
(Selasa)
12 Nov 2024
(Selasa)
11 Okt 2024
(Jumaat)
PengerusiPuan SUB (P)Ybhg. Datuk KSU KPKM
Ahlii – Pengurus-pengurus ICT
Jabatan / Agensi di bawah
Jabatan;
ii – Pegawai Teknologi Maklumat;
Kementerian; dan
iii – Ahli mesyuarat yang berkaitan.
i – Ketua-ketua Jabatan / Agensi
dan Bahagian dibawah
kementerian;
ii – Ketua Pegawai Maklumat
(CIO/CDO) Kementerian;
iii – Pengurus ICT KEmenterian;
iv – Pegawai Keselamatan ICT
Kementerian; dan
v – Ahli jemputan yang berkaitan.
Kelewatan penghantaran
kertas permohonan selepas
tarikh yang dinyatakan di atas,
Permohonan akan dibawa
ke mesyuarat seterusnya.
States
Awam

Public Links

billboard icon Procurement
bar chart 5 icon Online Services Transactions
calendar icon Activities Calendar
layers icon Open Data
list icon E-Participation
cloud download icon Downloads

Staff

Staff Links

cloud check icon Online Applications
people icon Departmental Joint Council
hand leaf icon Staff Movements
certificate iconExamination
twitch icon Announcements & Calendars
cloud download icon Downloads
notebook icon Circulars & Admin Announcements