Pilih satu Halaman

Pelesenan Laut Dalam

Utama » Perkhidmatan » Perikanan Tangkapan » Pelesenan Laut Dalam
 1. Permohonan Permit Vesel Laut Dalam Zon C2 masih dibuka hanya untuk beroperasi di kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak sahaja. Manakala permohonan permit Vesel Tuna dibuka untuk beroperasi di Lautan Hindi dan lesen Jongkong Tuna di W.P Labuan.
 2. Dasar Jabatan tidak membenarkan perolehan vesel (baru/ terpakai) dari lima (5) buah negara iaitu China, Vietnam, Filipina, Taiwan dan Brunei. Manakala untuk Thailand, perolehan vesel (baru/ terpakai) Pukat Tunda tidak dibenarkan untuk dilesenkan sebagai vesel zon C2 dan C3.

Kategori Permohonan

 1. Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan dimiliki sepenuhnya (100%) oleh warganegara Malaysia.
 2. Koperasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dan dimiliki sepenuhnya (100%) oleh warganegara Malaysia.

Kawasan Menangkap

 1. Kelantan Darul Naim
 2. Pahang Darul Makmur
 3. Terengganu Darul Iman
 4. Johor Timur
 5. W. Persekutan Labuan
 6. Wilayah Sabah (mempunyai pemegang ekuiti rakyat Sabah)
 7. Wilayah Sarawak (mempunyai pemegang ekuiti rakyat Sarawak)

Syarat Perolehan

 1. Vesel laut dalam diwajibkan bermuatan 70 GRT ke atas kecuali vesel tuna.
 2. Kategori vesel laut dalam yang dipohon:-
  • Vesel Bina baru dalam negara memenuhi garis panduan permodenan vesel Jabatan Perikanan Malaysia. Vesel yang diperbuat daripada kayu adalah tidak dibenarkan.

Jenis Peralatan Menangkap Ikan

 1. Pukat Jerut
 2. Pukat Tunda
 3. Rawai
 4. Bubu

Cara Memohon

 1. Mengisi borang permohonan LPI. 1/95 dengan lengkap dan jelas. Borang permohonan boleh didadapati dari mana – mana Pejabat Perikanan Daerah / Negeri dan Ibu Pejabat Perikanan, Putrajaya. Borang juga boleh dimuat turun di Laman Web Rasmi Jabatan iaitu di www.dof.gov.my.
 2. Mengemukakan bersama dokumen-dokumen berikut:-
  • Perniagaan Enterprise
   • Salinan Kad Pengenalan Pemohonyang disahkan
   • Salinan Kad Pendaftaran Nelayan (Jika Ada) yang disahkan
   • Kertas Kerja Projek
   • Salinan Profil Perniagaan
   • Borang E (Kaedah 13)
   • Dokumen maklumat perniagaan
   • Salinan Penyata Kewangan/Akaun Bank perniagaan (3 bulan  terakhir) yang  telah disahkan
   • Salinan penyata akaun perniagaan yang telah diaudit (tahun semasa)
   • Lain-lain dokumen yang menyokong permohonan seperti keterangan  harta, pengalaman, jaminan kredit daripada bank dan lain-lain
  • Syarikat Sdn Bhd
   • Salinan Kad Pengenalan Pemohon* yang disahkan (*Pemohon Mestilah Terdiri Daripada Salah Seorang Pemegang Saham Syarikat)
   • Salinan Kad Pendaftaran Nelayan (Jika Ada) yang disahkan
   • Kertas Kerja Projek – (sila rujuk panduan penyediaan kertas kerja di ruangan Borang dan Dokumen)
   • Salinan Profil Perniagaan yang terkini dan disahkan:-Borang 9
    • Form 24
    • Form 44
    • Form 49
   • Memorandum And Articles Of Association (MAA).
   • Salinan terkini Penyata Kewangan/Akaun Bank (3 bulan terakhir) yang telah disahkan.
   • Penyata Akaun Syarikat yang telah diaudit (tahun terkini)
   •  Lain-lain dokumen yang menyokong permohonan seperti keterangan   harta, pengalaman, jaminan kredit daripada bank dan lain-lain.
 3. Permohonan hendaklah dihantar ke alamat berikut:

Bahagian Perikanan Tangkapan Dan Pelesenan (PTP)
Aras 1, Menara Blok 4G2, Wisma Tani
No. 30 Persiaran Perdana, 62682
PUTRAJAYA

 1. Perolehan Vesel bagi permit baharu di kawasan zon C2 dan C3 yang dibenarkan adalah seperti berikut :-
  • Vesel tempatan (Vesel Bina Tempatan)
  • Vesel Gentian Kaca (Fiberglass) Terpakai
  • Vesel Gentian Kaca (Fiberglass) Baru
  • Vesel Besi Terpakai
  • Vesel Besi Baru
  • Vesel Kayu Terpakai
  • Vesel Kayu Baru
 2. Perolehan Vesel dari Luar Negara (Permit Baharu Sahaja) Vesel tidak dibenarkan berpengkalan di negeri Pahang.
  • Vesel tidak dibenarkan vesel daripada Vietnam, Filipina, Brunei, Taiwan dan China
  • Tidak dibenarkan vesel Pukat Tunda Thailand.
  • Hanya 70% Permit dibenarkan untuk perolehan vesel dari luar negara & 30% vesel tempatan.
Borang / DokumenMuat Turun
Borang LPI 1/95
Panduan Kertas Kerja Projek Perikanan Laut Dalam Zon C2

Perkhidmatan