Pilih satu Halaman

Harta Intelek dan Inovasi Jabatan

Utama » Perkhidmatan » Inovasi » Harta Intelek dan Inovasi Jabatan
Borang / DokumenMuat Turun
Garis Panduan Anugerah Inovasi Jabatan Perikanan Malaysia
Lampiran A - Kategori dan Pengiktirafan Pertandingan Anugerah Inovasi Jabatan Perikanan Malaysia
Lampiran B - Borang Permohonan
Lampiran C - Laporan Inovasi
EZ-OUT
Sarawak Jellyfish Collecting Device (SAJECD)
Tangki Asuhan Terapung (TAT)
Usaha Pembenihan Aruhan Kerang Menggunakan Model SISG-SISS-SSFA
RaFAS (Rain Fed Aquaponics System)
Manual Ternakan Moina sp. Secara Intesif dan Higenik
Aqua Multipurpose Portable Rack
FRITD EZ-Sampling Kit
Shrimp AHPND Laboratory Bioassay Model
Manual Rujukan Pengurusan Kawalan Rasmi Kesihatan Ikan dan Awam
Inovasi Sate’ Gamat Teripang
KRIPek (Kit Rawatan Ikan Perut Kembung)
Teknik Pra-Ternakan Udang Galah Untuk Peningkatan Produktiviti
Infokit Penyakit Udang
Kultur Laktut dalam Sistem Tangki
Mesin Pembersih & Penggred Kerang v2.0

1.0    Inovasi dan Harta Intelek

Bermula pada tahun 2009, kesedaran tentang pendaftaran harta intelek (IP) mula bertapak di Institut Penyelidikan Perikanan (FRI) selari dengan pengisytiharan Dasar Pengkomersilan Harta Intelek untuk Projek Penyelidikan & Pembangunan (R&D) yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia (2009) dan Dasar Inovasi Negara (2010). Harta intelek merujuk kepada beberapa jenis hasil daripada idea atau minda seperti ciptaan (invention), hasil karya seni, simbol-simbol, nama-nama, imej, dan rekaan yang hak eksklusifnya diakui di bawah undang-undang berkait. Rentetan daripada ini, penyelidik FRI mula peka tentang IP dan kepentingannya. Pada tahun 2009, buat pertama kali, FRI telah mendaftar IP yang pertama iaitu “Method for Semen Cryopreservation & In vitro Fertilization of Tor sp.” atau “Kaedah Krioawetan Semen dan Persenyawaan In vitro Tor sp.” dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO). Sehingga tahun 2023, sejumlah 53 inovasi R&D telah didaftarkan dalam pelbagai kategori iaitu paten, perbaharuan utiliti (utility innovation), cap dagang, rekabentuk perindustrian dan hak cipta. Sejumlah 35 inovasi R&D FRI telah mendapat sijil IP manakala 18 lagi sedang dalam proses pendaftaran.

2.0    Senarai Harta Intelek

2.1    Senarai Harta Intelek Yang Telah Mendapat Sijil (sehingga Jun 2023)

BilTajuk (seperti dalam pangkalan data MyIPO)Kategori IPNo. Sijil / No. PemberitahuanTarikh Pendaftaran
1.Method for Semen Cryopreservation & In vitro Fertilization of Tor sp.PatenMY-154881-A8/9/2009
2.Arowana SensePatenMY-172900-A22/5/2015
3.Compositions containing Piper betle Extract for Prevention and Treatment of Bacterial Diseases in Aquatic AnimalsPatenMY-176273-A25/6/2015
Cap Dagang2016060275, Class 56/6/2016
4.SitroProCap Dagang2016061898 Class 31 2016061867 Class 529/6/2016
5.Fish FeedUtility InnovationMY-179558-A12/4/2016
6.Turtle Exclusion DeviceUtility InnovationMY-177152-A31/12/2014
7.A Water Sampling DeviceUtility InnovationMY-185880-A4/3/2016
8.DOFia RedCap Dagang2017065862, Class 3117/8/2017
9.Composition for Prawn Feed and Method of Preparing, Storing and Utilizing ThereofPatenMY-182835-A19/10/2017
10.System with Jellyfish Underwater Diversion MechanismPatenMY -189637-A10/8/2012
11.Oral Vaccine Against Streptococcosis of FishPatenMY-191398-A21/7/2015
12.Apparatus for Supplying Seawater to Aquaculture FacilityHak CiptaCRLY0002824718/11/2020
13.CENTS-RASHak CiptaCRLY0002824518/11/2020
14.GARLEXHak CiptaCRLY0002822418/11/2020
15.Leech Remover (Break and Protect)Hak CiptaCRLY0002823118/11/2020
16.Mobile System and Method for Providing Information on Oceanic Resources Location (FISHMIPS)Hak CiptaCRLY0002824318/11/2020
17.An Apparatus for Producing Feed Pellets (M-SPEX)Hak CiptaCRLY0002824218/11/2020
18.Spawning StretcherHak CiptaCRLY0002823818/11/2020
19.Sistem Asuhan Ikan KelahHak CiptaCRLY0002824118/11/2020
20.Sarawak Jellyfish Collecting Device (SAJECD)Hak CiptaCRLY0002824418/11/2020
21.Sarawak Acetes Retention Device (SARD)Hak CiptaCRLY0002824618/11/2020
22.Sperm Pump CollectorHak CiptaCRLY0002823718/11/2020
23.Spermate KitHak CiptaCRLY0002823518/11/2020
24.Tilapia Eggs Incubator (TEI)Hak CiptaCRLY0002823318/11/2020
25.V-FeederHak CiptaCRLY0002823918/11/2020
26.Coral Propagation using Rapid Setting Cement-Based Mortars as a SubstrateHak CiptaCRLY2021P0420114/11/2021
27.SHOS SpotterCap Dagang2021029905 Class 1126/10/2021
28.WASTETRONICSCap Dagang2021029907 Class 1126/10/2021
29.Tangki Asuhan Terapung (TAT)Hak CiptaCRLY2022W0514116/11/2022
30.Prosedur Kacukan Berjadual Ikan Tilapia (KBT)Hak CiptaCRLY2022W0514216/11/2022
31.DOF Menjawab Isu Ikan di MediaHak CiptaCRLY2022W0513716/11/2022
32.Sistem Kanister Mudah Alih Kuda Laut- Seahorse portable canister system (Seaponies)Hak CiptaCRLY2022W0514416/11/2022
33.Sistem Penetasan Ikan KelahHak CiptaCRLY2022W0514316/11/2022
34.SOP Penghasilan Moina sp. secara intensif dan higenikHak CiptaCRLY2022W0514016/11/2022
35.SOP Pengangkutan Udang Hidup Tanpa AirHak CiptaCRLY2022W0513816/11/2022
36.Ternakan Udang Putih Penaeus vannamei super intensifHak CiptaCRLY2022W0513916/11/2022

2.2     Senarai IP yang Sedang Dalam Proses Pendaftaran

BilTajuk (seperti dalam pangkalan data MyIPO)Kategori IPNo Penfailan Sijil
1.TruBoWSCap Dagang2016053741 Class 9 2016053742 Class 42
2.Leech RemoverPatenPI2017703059
3.Apparatus for Supplying Seawater to Aquaculture FacilityUtility InnovationUI2018701940
4.Improvised Cockle Harvesting ApparatusPatenPI2019005586
5.A Shellfish Sorting ApparatusPatenPI2019005587
6.Apparatus for Coral CultivationPatenPI2019007467
7.Fish Feed Composition for Improving Maturing Phase of Fish or Aquatic AnimalsUtility InnovationUI2019006209
8.A Rotating Aquaculture FilterUtility InnovationUI2019006745
9.Photobioreactor for Cultivating Algae and Method for Managing Cultivation Media ThereofPatenPI2019007636
10.Aquatic Animal Feed PremixUtility InnovationUI2020001983
11.A Method for Expanding Feed Premixes to Produce Floating PelletsUtility InnovationUI2020004695
12.KRIPeK - Kit Use in the Treatment of Swim Bladder Disorder SyndromeUtility InnovationUI2021005765
13.An Immunogenic Composition for Prevention or Treatment of Viral Nervous NecrosisUtility InnovationUI2021006234
14.M-SPEXCap DagangTM2022026731
15.BiomediaCap DagangTM2022031903
16.DebuduCap DagangTM2022027438
17.Sistem Pintar Pengesanan DO dan Pengawalan Paddle Wheel di dalam KolamReka bentuk Perindustrian22-E1885-0101
18.Sistem Automasi dan IoT untuk Pengesanan & Kawalan Kualiti Air di dalam Tangki)Reka bentuk Perindustrian22-E1942-0101

Perkhidmatan