Pilih satu Halaman

Akta & Peraturan

Senarai Akta Yang Dikuat Kuasakan Oleh Jabatan Perikanan Malaysia

Akta Yang Dikuat KuasakanDokumen
Akta Perikanan 1985 [Akta 317]
-- Akta Perikanan (Pindaan) 2012
-- Akta Perikanan (Pindaan) 2019
Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 [Akta 686]


Senarai Peraturan-Peraturan Perikanan

Nama Peraturan-Peraturan PerikananDokumen
Kaedah-Kaedah Perikanan (Akuakultur Perikanan Darat) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Wilayah Persekutuan Labuan) 2017
Peraturan-Peraturan Perikanan (Laut) (Sarawak) 1976
-- Pindaan 2000
Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Cara Menangkap Ikan) 1980
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kelautan) (Pelesenan Vesel Penangkapan Ikan Tempatan )1985
-- Pindaan 2010
Peraturan-Peraturan Perikanan (Sistem Kultur Laut) 1990
Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Import, DSB., Bagi Ikan) 1990
-- Pindaan 2011
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kawasan Larangan) (Rantau Abang) 1991
Perintah Penubuhan Taman Laut Malaysia 1994- PUA401/94
Perintah Penubuhan Taman Laut Malaysia 1994 - PU(A)33
Perintah Penubuhan Taman Laut Malaysia 1994 - Pindaan 2008
Perintah Penubuhan Taman Laut Malaysia 1994 - Pindaan 2000
Perintah Penubuhan Taman Laut Malaysia 1994 - Pindaan 2012
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kawasan Larangan) 1994
Peraturan-Peraturan Perikanan (Musim Tertutup Menangkap Anak Ikan Kerapu) 1996
Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Cara Menangkap Anak Ikan Kerapu) 1996
Peraturan-Peraturan Perikanan (Pengawalan Spesies Ikan Terancam) 1999
-- Pindaan 2008
-- Pindaan 2019
Peraturan-Peraturan Perikanan (Pemuliharaan Dan Kultur Kerang) 2002
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kawalan Kualiti Ikan Bagi Eksport Ke Kesatuan Eropah) 2009
-- Pindaan 2010
Peraturan-Peraturan Perikanan (Kawasan Perlindungan Bagi Timun Laut) 2010
Peraturan-Peraturan Perikanan (Pematuhan Kawalan Penyakit Ikan Bagi Eksport Dan Import) 2012

Perkhidmatan