Pilih satu Halaman

Muat Turun Awam

Utama » Awam » Muat Turun Awam
Borang / DokumenMuat Turun
Borang Pendaftaran Pengusaha Akuakultur
Borang Permohonan Projek Akuakultur SPeKS 1/06
Borang / DokumenMuat Turun
Borang Permohonan PPIA
Format Rancangan Perniagaan
Poster Program Pembangunan Integrasi Akuakultur (Sistem Sangkar Bersepadu)
Borang / DokumenMuat Turun
Borang LPI 1/95
Panduan Kertas Kerja Projek Perikanan Laut Dalam Zon C2
Borang / DokumenMuat Turun
Borang LPI 1/95
Kertas Kerja Projek Perikanan Tuna (Zon C3)
Borang / DokumenMuat Turun
Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)
Borang / DokumenMuat Turun
Senarai Pembekal Alat MTU dan AIS
Borang / DokumenMuat Turun
Permohonan Menjalankan Kajian di Taman Laut/Kawasan Perikanan
Borang Perakuan Lepas Tanggungan
Borang Perjanjian Kod Perlakuan
Borang / DokumenMuat Turun
Panduan Penyediaan Proposal (Annex 3)Import Eksport - Permit CITES
Borang Permohonan Pendaftaran (Akta 686)Import Eksport - Permit CITES
Borang Permohonan Permit FQ1- Pindaan 2011Import Eksport - Permit CITES
Borang Perakuan – FC 02/11 (pindaan 2012)Import Eksport - Permit CITES
Borang Perakuan – FC 02/11A (pindaan 2012)Import Eksport - Permit CITES
Borang Pengesahan Re-Eksport FC 05/11Import Eksport - Permit CITES
Borang Pengesahan Re-Eksport FC 06/11Import Eksport - Permit CITES
Borang Permohonan Sijil Import dan Eksport (BP-KT01)Import Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan, Import Eksport - Sijil Tempasal Bukan Keutamaan, Import Eksport - Sijil Tempasal Ikan Hidup
Appendix 1 - Maklumat PengilangImport Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan
Contoh Sijil Analisa (Protein Ruminan)Import Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan
Contoh Sijil Analisa (Bakteria)Import Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan
Health Certificate For Aquatic Animal Proteins (Muka Hadapan)Import Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan
Health Certificate For Aquatic Animal Proteins (Muka Belakang)Import Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan
Panduan Pengisian Maklumat Borang BP-DJ01Import Eksport - Dokumen Dayajejak Ikan/Udang
Panduan Pengisian Maklumat Borang BP-DJ02Import Eksport - Dokumen Dayajejak Ikan/Udang
Carta Alir Pergerakan Dokumen DayajejakImport Eksport - Dokumen Dayajejak Ikan/Udang
Carta Alir Permohonan Sijil Tempasal Bukan Keutamaan (STBK)Import Eksport - Sijil Tempasal Bukan Keutamaan
Borang DS 2031Import Eksport - Sijil Tempasal Bukan Keutamaan
Senarai Semak Dokumen Iringan Permohonan Sijil STBK