Pilih satu Halaman

Pusat Pengembangan Akuakultur

Utama » Perkhidmatan » Akuakultur » Pusat Pengembangan Akuakultur

Pengenalan

Bahagian Pembangunan Akuakultur dipertanggungjawabkan untuk memberi khidmat nasihat teknikal kepada para penternak meliputi kaedah ternakan, cara penuaian ikan, kaedah penyimpanan ikan dan sebagainya. Selain daripada itu, Pusat Pengembangan Akuakultur juga memberikan khidmat nasihat secara teori dan praktikal. Jabatan juga mempunyai beberapa Pusat Pengembangan Akuakultur (PPA) yang menjalankan aktiviti khidmat nasihat iaitu di:

 • PPA Jitra di Kedah
 • Pusat Ikan Hiasan di Enggor, Perak
 • PPD Banding di Perak
 • PPA Tapah di Perak
 • PPUG Kg  Acheh di Perak
 • Pusat Ikan Hiasan di Port Dickson, Negeri Sembilan
 • PPA Bukit Tinggi di Pahang
 • PPA Perlok di Pahang
 • PPA Machang di Kelantan

Para penternak juga boleh menghubungi Pejabat Perikanan Negeri atau Pejabat Perikanan Daerah yang terdekat untuk mendapatkan khidmat nasihat teknikal.

PUSAT PENGEMBANGAN AKUAKULTUR JITRA

Jalan Taman Dato Osman Aroff,
06000 Jitra,
Kedah
 • 04-917 1468
 • 04-916 1068
 • ppnkedah@dof.gov.my

Keluasan

14.06 hektar

Beroperasi

1974

Spesies Ternakan

Tilapia

Fungsi

 • Menjadi pusat demontrasi dan penyebaran teknologi terbaru kepada kumpulan sasar melalui program latihan dan pengembangan seperti program pembangunan sistem akuakultur, dan aspek pembiakan ikan bagi mengenalpasti teknik terbaik pengeluaran benih ikan.
 • Menjadi pusat pengeluaran baka spesies ikan tilapia bagi memastikan penternak memperolehi benih ikan berkualiti.
 • Menjadi pusat pembangunan induk dan pembiakan ikan asli bagi membiakkan dan mengeluarkan benih ikan asli bagi program pelepasan umum dan aktiviti pemuliharaan sumber.
 • Menjadi pusat bagi aktiviti khidmat pengembangan akuakultur dan khidmat nasihat dalam aktiviti pengurusan ternakan, pemakanan, kualiti air, pengeluaran benih dan penyakit ikan.

PUSAT IKAN HIASAN ENGGOR
33600 Enggor, Perak
No Telefon : 05-757 6300
No Faks : 05-757 8335

33600 Enggor,
Perak
 • 05-757 6300
 • 05-757 8335
 • ppnprk@dof.gov.my

Fungsi

 • Sebagai Pusat Menyelamat bagi ikan arowana dan ikan hiasan air tawar.
 • Menyediakan khidmat pengembangan akuakultur melalui latihan insitu, kajian tapak, kajian penyakit, lawatan lapangan dan pameran serta demonstrasi.
 • Pengeluaran benih ikan air tawar termasuk ikan hiasan dan tumbuhan akuatik bagi tujuan edaran dan pelepasan perairan umum.
 • Menjalankan latihan/kursus teknikal kepada kumpulan sasar, kakitangan dan agensi berminat.

PUSAT PERIKANAN DARAT BANDING

33300 Gerik,
Perak
 • 05-792 1243
 • 05-791 2518
 • ppnprk@dof.gov.my

Keluasan

15,200 hektar

Beroperasi

1 Nov 2006

Spesies Ternakan

Ikan Asli Air Tawar Tempatan

Fungsi

 • Maklumat sedang dikemaskini.

PUSAT PENGEMBANGAN AKUAKULTUR TAPAH

Km 10, Jalan Pahang,
35000 Tapah,
Perak
 • 05-401 3545
 • 05-401 0417
 • ppnprk@dof.gov.my

Keluasan

4.25 hektar

Beroperasi

1935

Spesies Ternakan

Benih Ikan Air Tawar

Fungsi

 • Mengeluarkan benih ikan air tawar untuk edaran kepada penternak ikan sebagai langkah menyokong pengeluaran akuakultur negara.
 • Berperanan dalam usaha konservasi sumber perikanan darat dengan mengeluarkan benih ikan asli untuk pelepasan diperairan umum.
 • Menyediakan bantuan khidmat nasihat teknikal kepada penternak akuakultur termasuk kajian mutu air, kursus sangkut dan banyak lagi.
 • Menjadi model sebuah hatcheri yang mengamalkan Amalan Akuakultur Baik kepada penternak yang berhasrat untuk mendapatkan pensijilan MyGAP dan Sijil Kualiti Ikan (FQC).

PUSAT PENETASAN UDANG GALAH KG. ACHEH

Kompleks Perikanan Kg. Acheh,
32000 Sitiawan,
Perak
 • 05-691 2026
 • 05-691 0482
 • ppnprk@dof.gov.my

Keluasan

36 ekar

Beroperasi

1983

Spesies Ternakan

Benih Udang Galah

Fungsi

 • Menjalankan aktiviti pengeluaran benih udang galah bagi mencapai sasaran yang ditetapkan.
 • Membekal benih udang galah untuk pengedaran benih udang galah secara percuma, pelepasan umum dan program-program Jabatan Perikanan Malaysia.
 • Memperkenal dan mengembangkan teknologi pembenihan udang galah.
 • Membangun kapasiti modal insan dalam pembenihan udang galah dari kalangan kumpulan sasar termasuk pelajar-pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta serta kakitangan Jabatan Perikanan Malaysia.

PUSAT IKAN HIASAN
PORT DICKSON

Jalan Pantai Batu 7, Telok Kemang,
71050 Port Dickson,
Negeri Sembilan
 • 06-662 1089
 • 06-662 1097
 • dof_n9@dof.gov.my

Keluasan

0.85 hektar

Beroperasi

Oktober 2012

Spesies Ternakan

Ikan Hiasan Marin

Fungsi

 • Maklumat sedang dikemaskini.

PUSAT PENGEMBANGAN AKUAKULTUR BUKIT TINGGI

28759 Bentong,
Pahang Darul Makmur.
 • 09-233 0258
 • 09-233 0784
 • dof_pahang@dof.gov.my

Keluasan

13 hektar

Beroperasi

1963

Spesies Ternakan

Benih Ikan Air Tawar

Fungsi

 • Mengeluarkan benih ikan air tawar seperti tilapia merah, lampam sungai dan lampam jawa, lee koh, puyu, keli dan patin bersaiz 2.5 cm (1 inci) kepada penternak ikan air tawar dan juga untuk pelepasan ke perairan umum.
 • Memberi khidmat nasihat dan khidmat teknikal kepada penternak yang ingin mendapatkan maklumat berkaitan dengan ternakan ikan air tawar dan aktiviti pengeluaran benih ikan.
 • Melatih penternak secara ‘hands on’ dalam aktiviti pembiakan dan asuhan benih ikan kepada peserta yang menjalani kursus berjadual dan kursus sangkut di Pusat.
 • Menjalankan khidmat pengembangan di premis kumpulan sasar secara in-situ

PUSAT PENGEMBANGAN AKUAKULTUR PERLOK

Jalan Perikanan,
27030 Jerantut,
Pahang Darul Makmur.
 • 09-260 1113
 • 09-260 1110
 • dof_pahang@dof.gov.my

Keluasan

42 hektar

Beroperasi

2001

Spesies Ternakan

Ikan Asli

Fungsi

 • Pusat pembangunan induk dan pembiakan ikan asli.
 • Pusat pengembangan dan khidmat nasihat teknikal akuakultur air tawar.
 • Pusat demonstrasi dan penyebaran teknologi kepada kumpulan sasar.

PUSAT PENGEMBANGAN AKUAKULTUR MACHANG

Km 37, Jalan Kuala Krai,
18500 Machang,
Kelantan
 • 09-975 1644
 • 09-975 1541
 • dof_kelantan@dof.gov.my

Keluasan

4.8 hektar

Beroperasi

1975

Spesies Ternakan

Fungsi

 • Maklumat sedang dikemaskini.

Perkhidmatan