Pilih satu Halaman

Pengurusan Taman Laut, Pusat Penyu dan Santuari

Utama » Perkhidmatan » Taman Laut & Pengurusan Sumber » Pengurusan Taman Laut, Pusat Penyu dan Santuari

Apa Itu Taman Laut?

Taman Laut adalah kawasan perairan laut yang dizonkan sejauh dua batu nautika dari tikas air surut terendah, kecuali Pulau Kapas di Terengganu, Pulau Kuraman, Pulau Rusukan Besar dan Pulau Rusukan Kecil di Labuan yang dizonkan sejauh satu batu nautika dari tikas air surut terendah. Taman Laut ditubuhkan untuk melindungi dan memulihara pelbagai habitat dan hidupan marin akuatik.

Hari ini, perairan di 52 pulau-pulau di Malaysia telah digazetkan sebagai Taman-Taman Laut. Pulau-pulau itu adalah seperti berikut:

Taman Laut Johor juga dikenali sebagai Taman Laut Pulau Tinggi. Ia terdiri daripada perairan di sekitar 20 pulau termasuk Pulau Gual, Pulau Harimau, Pulau Mensirip, Pulau Babi Hujung, Pulau Babi Tengah, Pulau Babi Besar, Pulau Rawa, Pulau Tinggi, Pulau Mentigi, Pulau Sibu, Pulau Sibu Hujong, Pulau Pemanggil, Pulau Lima Kechil, Pulau Lima Besar, Pulau Tokong Rakit, Pulau Tokong Yu, Pulau Mertang Barat, Pulau Mertang Timur, Pulau Mertang Tengah (Achi) dan Pulau Aur. Pulau-pulau ini terletak di timur laut pantai di Negeri Johor dan terletak di antara 8 ke 35 batu nautika dari Mersing. Gugusan pulau dan perairan sekitarnya telah digazetkan sebagai Taman Laut dalam tahun 1994 di bawah Akta Perikanan 1985 (Pindaan 1993).

Taman Laut Kedah atau dikenali sebagai Taman Laut Pulau Payar mengandungi empat buah pulau iaitu Pulau Payar, Pulau Lembu, Pulau Kaca dan Pulau Segantang. Ia terletak lebih kurang 19nm ke selatan Pulau Langkawi, 32nm ke utara Pulau Pinang dan 15nm ke barat Kuala Kedah. Pulau-pulau ini digazetkan sebagai taman laut dalam tahun 1994 di bawah Akta Perikanan 1985 (Pindaan 1993).

Pulau Tioman adalah pulau terbesar di dalam gugusan 9 buah pulau-pulau (Pulau Tioman, Pulau Tulai, Pulau Labas, Pulau Sepoi, Pulau Seri Buat, Pulau Tokong Bahara, Pulau Gut, Pulau Cebeh dan Pulau Sembilang) yang membentuk Taman Laut Pahang atau dikenali juga sebagai Taman Laut Tioman. Ia terletak lebih kurang 32 batu nautika ke arah timur dari Tanjung Gemuk, Pahang.

Terdapat 4 gugusan pulau taman laut di negeri Terengganu iaitu gugusan Pulau Redang, gugusan Pulau Perhentian, gugusan Pulau Kapas dan gugusan Pulau Tenggol.

Taman Laut Melaka terdiri daripada 3 buah Pulau. Iaitu Pulau Undan, Pulau Dodol dan Pulau Nangka. Pulau Undan terletak di Selat Melaka, kira-kira 5 kilometer dari Jeti Pernu/Umbai, Melaka. Jarak yang dekat dengan daratan ini membolehkan perjalanan dilakukan ke Pulau ini hanya 20 minit saja dari jeti tersebut.

Pulau Labuan terletak di pantai barat Sabah, lebih kurang 8 kilometer daripada titik terdekat Sabah dan kira-kira 123 kilometer daripada Kota Kinabalu yang merupakan Ibu Negeri Sabah. Perairan 2 batu nautika dari pantai yang mengelilingi 3 buah pulau kecil ini, telah diisytiharkan sebagai Taman laut selepas 1994. Tiga buah pulau tersebut adalah Pulau Kuraman, Pulau Rusukan Kecil dan Pulau Rusukan Besar, yang terletak di barat daya Pulau Labuan.

Pusat Konservasi & Penerangan Penyu

Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu (PKPP) dibina oleh Jabatan Perikanan Malaysia dan diuruskan oleh Pejabat Perikanan Negeri. Ia merupakan pusat informasi, pembelajaran, tempat perlindungan, penetasan dan penyelidikan mengenai penyu. Pusat ini juga turut dijadikan pusat rawatan bagi penyu-penyu yang dijumpai terdampar dan tercedera sebelum dilepaskan semula ke laut.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulihara penyu:

  • Jangan makan telur penyu
  • Jangan ganggu penyu yang sedang bertelur
  • Jangan ganggu anak penyu yang menetas merangkak ke laut
  • Jangan beli kraftangan/cenderamata yang dibuat daripada penyu
  • Jangan buang sampah ke pantai/laut/sungai
  • Jangan buang jaring/pukat/pancing ke dalam laut
  • Sokong aktiviti pemuliharaan penyu yang dijalankan di Malaysia
  • Hubungi Jabatan Perikanan Malaysia di talin 03-8888 5019 sekiranya terdapat penyu terdampar

Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu mula ditubuhkan sejak tahun 1985. Terdapat enam (6) buah pusat dan satu (1) ruang pameran Penyu di seluruh semenanjung Malaysia iaitu:

Santuari

Santuari atau kawasan perlindungan/konservasi merupakan ruang yang ditentukan sempadan geografi dengan jelas, diperakui, didedikasikan dan dikelola dari segi undang-undang mahupun kaedah lain yang efektif, untuk mencapai tujuan pelestarian alam jangka panjang, lengkap dengan fungsi-fungsi ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait.

Merujuk kepada IUCN, santuari perikanan darat adalah di bawah senarai yang ke-iv iaitu Kawasan Pengurusan Habitat/Spesies (Habitat/Species Management Area) iaitu kawasan daratan atau lautan yang diintervensi atau dikelola secara aktif untuk memelihara fungsi-fungsi habitat atau untuk memenuhi keperluan spesies tertentu.

Santuari Perikanan terletak di seluruh semenanjung Malaysia iaitu:

Perkhidmatan