Pilih satu Halaman

Caj Pemuliharaan dan Kadar Fi

Utama » Perkhidmatan » Taman Laut & Pengurusan Sumber » Caj Pemuliharaan dan Kadar Fi

Caj Pemuliharaan

Pengunjung-pengunjung ke Taman-taman Laut Malaysia dikehendaki membayar Caj Pemuliharaan. Ini adalah selaras dengan Akta Fi 1951, Perintah Fi (Taman Laut Malaysia) 2017. Hasil dari kutipan merupakan hasil kerajaan yang dimasukkan ke dalam Tabung Amanah Taman Laut dan Rizab Laut yang akan digunakan untuk tujuan pengurusan dan penyelenggaraan Taman-taman Laut bagi menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada pengunjung. Kadar dan kategori adalah seperti berikut:

Pemegang MYKADBukan Pemegang MYKAD
DewasaRM 5.00RM 30.00
Kanak – Kanak (berumur 6-12 tahun) dan
warga emas 60 tahun ke atas
RM 2.00RM 15.00
Orang Kurang Upaya (OKU)PercumaPercuma

Pengecualian diberikan kepada semua penduduk yang bermastautin di pulau-pulau yang dikelilingi oleh Taman Laut.


Kadar Fi

Bil.Jenis AktivitiKadar Fi
1.BerkhemahRM 10.00 satu malam bagi setiap tapak (Terhad kepada empat (4) orang)
2.KajianRM 200.00 bagi setiap kajian dan deposit RM 500.00
3.Penggambaran komersial / dokumentariRM 100.00 sehari bagi setiap penggambaran
4.Selam skubaRM 150.00 sebulan bagi setiap pengusaha
5.Pelayaran/bermudikRM 100.00 sekali masuk bagi setiap kapal layar/kapal peranginan

Perkhidmatan