Pilih satu Halaman

Piagam Pelanggan dan Maklum Balas Pelanggan

Utama » Info Korporat » Pengenalan » Piagam Pelanggan dan Maklum Balas Pelanggan

Biosekuriti Perikanan

1. Mengeluarkan Sijil Kesihatan bagi ikan hidup (ikan hiasan dan ikan makan), Sijil Tempasal Bukan Keutamaan (NPCO) bagi ikan dan hasilan ikan dan permit CITES dalam tempoh tiga (3) hari bekerja bagi permohonan lengkap.

Pengecualian Cukai

2. Memberi laporan penilaian pengecualian cukai dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja selepas siasatan dijalankan bagi permohonan yang lengkap.


Caj Pemuliharaan


3. Memberi keputusan pengecualian caj pemuliharaan (remittance fee) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima.

Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan

4. Pembaharuan Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan.

Permit dan Lesen Akuakultur

5. Mengeluarkan permit/lesen akuakultur dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap (terpakai di WP Labuan dan WP Kuala Lumpur sahaja).

Kursus dan Latihan Berjadual

6. Memberi jawapan kepada setiap permohonan untuk mengikuti kursus berjadual yang dianjurkan oleh Jabatan selewat-lewatnya empat belas (14) hari selepas permohonan diterima.

Penguatkuasaan

7. Memberi perkhidmatan perhubungan dua puluh (24) jam kepada kumpulan sasar yang menyalurkan aduan melalui FISHCOM.

Perundangan

8. Mengeluarkan arahan lanjut/keputusan kes dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh penerimaan kertas siasatan.

Aduan Awam

9. Memberi maklumbalas ke atas setiap aduan awam dalam tempoh empat belas (14) hari.

Khidmat Kepakaran dan Teknikal

10. Memberi khidmat kepakaran/teknikal dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh terima permohonan yang lengkap.

SOAL SELIDIK MAKLUM BALAS PELANGGAN JABATAN PERIKANAN MALAYSIA

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Perikanan Malaysia sentiasa berusaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan diberikan kepada semua pelanggan yang berurusan dengan jabatan. Justeru itu, kepuasan pelanggan menjadi satu elemen penting kepada jabatan yang mana kepuasan dalam menerima perkhidmatan akan dinilai oleh pelanggan.

Sehubungan itu, Jabatan Perikanan Malaysia melalui Bahagian Pembangunan Modal Insan telah menyediakan satu soal selidik maklum balas pelanggan untuk memudahkan pelanggan dalam menilai dan memberikan pandangan terhadap perkhidmatan yang telah diberikan.

Oleh itu, poster yang mengandungi pautan soal selidik berkenaan boleh dimuat turun melalui lampiran di bawah dan dipamerkan di Bahagian/FRI/Unit/Pejabat Perikanan Negeri untuk dilengkapkan oleh pelanggan yang telah mendapat perkhidmatan di premis YBhg. Dato’/Dr./Tuan/Puan secara fizikal atau atas talian.

Muat Turun Poster Maklum Balas Pelanggan Di Sini.