Pilih satu Halaman

Muat Turun Warga

Utama » Warga » Muat Turun Warga
Borang / DokumenMuat Turun
Borang Perubatan 1/09(Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 2009)
Borang Pas Keselamatan
Borang Pemeriksaan Kesihatan
Borang Cuti
Borang Permohonan Pesanan Kerajaan
Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja(Permohonan Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Kebenaran Keluar Pejabat 4 Jam)
Urusan kelulusan pinjaman kewangan dan penggunaan borang pinjaman dan perakuan unit gaji
Senarai Semak Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (TMWA) Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
Borang / DokumenMuat Turun
Pegawai Perikanan - Borang Tapisan Keutuhan
Pegawai Perikanan - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Pegawai Perikanan - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Pegawai Perikanan - Biodata Pegawai (CV)
Pegawai Penyelidik - Borang Tapisan Keutuhan
Pegawai Penyelidik - Lampiran A : Format Kriteria dan Wajaran Penilaian Penyelidikan Q52 dan Q54
Pegawai Penyelidik - Lampiran A : Format Kriteria dan Wajaran Penilaian Penyelidikan Q44 dan Q48
Pegawai Penyelidik - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Pegawai Penyelidik - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Kumpulan Pelaksana - Borang Tapisan Keutuhan
Kumpulan Pelaksana - Lampiran A : Maklumat Perkhidmatan Pegawai
Kumpulan Pelaksana - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Kumpulan Pelaksana - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Borang / DokumenMuat Turun
Pegawai Perikanan - Borang Tapisan Keutuhan
Pegawai Perikanan - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Pegawai Perikanan - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Pegawai Perikanan - Biodata Pegawai (CV)
Pegawai Penyelidik - Borang Tapisan Keutuhan
Pegawai Penyelidik - Lampiran A : Format Kriteria dan Wajaran Penilaian Penyelidikan Q52 dan Q54
Pegawai Penyelidik - Lampiran A : Format Kriteria dan Wajaran Penilaian Penyelidikan Q44 dan Q48
Pegawai Penyelidik - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Pegawai Penyelidik - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Kumpulan Pelaksana - Borang Tapisan Keutuhan
Kumpulan Pelaksana - Lampiran A : Pertimbangan Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Bukan Gunasama Persekutuan
Kumpulan Pelaksana - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Kumpulan Pelaksana - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Borang / DokumenMuat Turun
Borang Tapisan Keutuhan
Lampiran A1 - Borang Penilaian Time-based Kecemerlangan Kali Pertama TBK1
Lampiran A - Maklumat Perkhidmatan Pegawai
Lampiran B - Borang Perakuan Ketua Jabatan
Lampiran B1 - Borang Penilaian Time-based Kecemerlangan Kali Kedua TBK2
Lampiran C - Surat Akuan Peminjaman Pendidikan
Borang / DokumenMuat Turun
Carta Alir Permohonan Menganjurkan Program
Format Kebenaran Mengadakan Kursus
Borang Penilaian
Laporan Kursus DOF
Tugas Pegawai Pelan Operasi Latihan (POL)
Borang / DokumenMuat Turun
Format Lampiran A
Contoh Format Laporan(Contoh Format Laporan Lawatan Ke luar negara atas tujuan promosi, mesyuarat, persidangan, seminar, lawatan sambil belajar dan sebagainya)
Borang / DokumenMuat Turun
Borang Permohonan Pinjaman Komputer Peribadi dan Peralatan ICT (Sewaan)
Borang Permohonan Peralatan ICT