Pilih satu Halaman

Bahagian Konservasi & Perlindungan Perikanan

Utama » Info Korporat » Bahagian / Unit » Bahagian Konservasi & Perlindungan Perikanan

Bahagian Konservasi & Perlindungan Perikanan

Wisma Tani, Aras 3 & 5,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA
Emel: bkopp@dof.gov.my
Web: https://marinepark.dof.gov.my

03-8870 2499

03-8881 1086

Cawangan Pemantauan, Kawalan Dan Pengawasan (MCS)

 1. Menyelaras Program penguatkuasaan Bagi melindungi sumber perikanan negara.
 2. Menyelaras perhubungan komunikasi Bagi menjamin kelestarian dan keharmonian komuniti perikanan
 3. Menyelaras kolaborasi dengan agensi-agensi penguatkuasaan yang lain. Bagi memastikan penyelarasan penguatkuasaan maritim berjalan dengan lancar
 4. Menyelaras Urusan MCS Supaya menjamin kemampanan pengurusan sumber perikanan di perairan negara

Cawangan Kolaborasi, Pendidikan Dan Logistik

 1. Menyelaras peruntukan Pembangunan dan Mengurus
 2. Menyelaras pengurusan dan pentadbiran anggota penguatkuasa di Ibu Pejabat dan anggota penguatkuasa Negeri serta pangkalan
 3. Menguruskan Logistik program penguatkuasa Bagi memastikan Program MCS berjalan lancar
 4. Melaksana dan menguruskan kerjasama/kolaborasi strategik dengan pemegang taruh.
 5. Merancang dan melaksanakan program pendidikan dan kesedaran awam yang berkaitan dengan Pematuhan Akta Perikanan 1985 dan konservasi Marin
 6. Merancang, membangun, menyediakan bahan penerbitan dan publisiti
 7. Mengurus program pembangunan kapasiti BKOPP

Cawangan Pengurusan Taman Laut Dan Perlindungan Marin

 1. Merancang dan menguruskan dasar dan polisi Kawasan Perlindungan Marin (MPA).
 2. Merancang pewartaan kawasan Taman Laut dan MPA baharu termasuk kawasan refugia dan musim tertutup.
 3. Merancang pengurusan, pembangunan fizikal dan aktiviti MPA yang mampan.
 4. Merancang dan menyelaras pengurusan, pembangunan serta pengoperasian Taman Laut dan kawasan perlindungan marin.
 5. Menyelaras pengurusan korporat dan keurusetiaan (Pelan Strategik/KPI/ Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut (MPKTLRL)).
 6. Menyelaras peruntukan Tabung Amanah

Cawangan Konservasi Ekosistem Dan Biodiversiti

 1. Menjalankan Underwater Surveilance bagi pematuhan Bahagian IX Akta Perikanan 1985.
 2. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti kajian bagi ekosistem akuatik dan sumber perikanan.
 3. Menjalankan Pemantauan Ekosistem Akuatik dan Sumber Perikanan
 4. Melaksanakan aktiviti rehabilitasi ekosistem akuatik dan sumber perikanan.
 5. Menyedia dan menguruskan pangkalan data sumber perikanan
 6. Mengurus dan memproses permit serta Remitan fi.