Pilih satu Halaman

Unit Komunikasi Korporat

Utama » Info Korporat » Bahagian / Unit » Unit Komunikasi Korporat

Unit Komunikasi Korporat

Wisma Tani, Aras 6,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA
Emel: ukk@dof.gov.my

03-8870 4426

-

Tugas dan Tanggungjawab

 1. Mempromosikan dasar, program dan aktiviti jabatan ke arah pembentukan imej yang positif melalui promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.
 2. Menggalakkan penyertaan dan meningkatkan penghayatan serta memberi kefahaman publik mengenai dasar, program dan aktiviti jabatan dengan lebih berkesan.
 3. Menguruskan komunikasi korporat dengan media dan merancang pelan tindakan media dalam penyebaran maklumat secara efisien bagi memenuhi ketepatan masa dan objektif jabatan secara keseluruhan.
 4. Bertindak sebagai jurucakap jabatan dalam menyampaikan maklumat berhubung dengan fakta dan situasi yang berkaitan dengan jabatan DENGAN KEBENARAN KETUA JABATAN.
 5. Memantau dan menilai liputan media dan kesannya mengenai perkembangan semasa agensi serta member maklumbalas kepada isu-isu yang dibangkikan.
 6. Menguruskan maklumbalas berhubung isu yang melibatkan imej jabatan serta membentuk perhubungan dengan media dalam membetulkan salah liputan atau tanggapan.
 7. Berperanan sebagai penasihat dalam bidang komunikasi korporat dan perhubungan pengurusan media serta protokol bagi merancang dan menasihati pihak pengurusan tertinggi tentang strategi-strategi komunikasi korporat.
 8. Bertindak sebagai penyelaras media dan menjadi sebahagian daripada pihak pengurusan jabatan.
 9. Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan pelan tindakan pengurusan acara bagi aktiviti rasmi di jabatan berhubung promosi, publisiti dan kempen dengan media.
 10. Menjalin dan memupuk hubungan baik dengan media tempatan dan luar Negara secara berterusan bagi menentukan sasaran mendapat gambaran atau maklumat sebenar tentang organisasi yang melibatkan dasar dan perkembangan semasa.
 11. Sebagai penyelaras aduan pelanggan jabatan dalam mesyuarat pengurusan.
 12. Menjalankan tugas-tugas lain dalam bidang Komunikasi Korporat, pengurusan dan perhubungan media yang diarahkan ketua jabatan dari semasa ke semasa.