Pilih satu Halaman

Galeri Gambar

Utama » Sumber » Galeri Gambar
Perbincangan Kerjasama Potensi antara Jabatan Perikanan Malaysia dan UNISZA

Perbincangan Kerjasama Potensi antara Jabatan Perikanan Malaysia dan UNISZA

Sesi Kunjungan Hormat Maxis Business ke Pejabat Perikanan dalam Memperkukuhkan Transformasi Digital dalam Sektor Perikanan

Sesi Kunjungan Hormat Maxis Business ke Pejabat Perikanan dalam Memperkukuhkan Transformasi Digital dalam Sektor Perikanan

Perbincangan dan Pembangunan Sistem Asuhan Benih Inovatif

Perbincangan dan Pembangunan Sistem Asuhan Benih Inovatif

Bengkel Penyelarasan Pelan Hala Tuju Alumni Bersama Universiti Malaysia Terengganu di Jabatan Perikanan Malaysia

Bengkel Penyelarasan Pelan Hala Tuju Alumni Bersama Universiti Malaysia Terengganu di Jabatan Perikanan Malaysia

Tinjauan Kerjasama WWF dan Jabatan Perikanan Malaysia dalam Menangani Isu Data Sumber Perikanan, Kelestarian Marin, dan Keselamatan Makanan

Tinjauan Kerjasama WWF dan Jabatan Perikanan Malaysia dalam Menangani Isu Data Sumber Perikanan, Kelestarian Marin, dan Keselamatan Makanan

Kunjungan Hormat Delegasi MPM Petronas ke DOF Bagi Perbincangan Mengenai Pampasan Bagi Nelayan

Kunjungan Hormat Delegasi MPM Petronas ke DOF Bagi Perbincangan Mengenai Pampasan Bagi Nelayan

Pelaksanaan Perjanjian Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Pembaikan untuk Bot KPS Kertang (P40) dan KPS Semilang VI (P 306)

Pelaksanaan Perjanjian Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Pembaikan untuk Bot KPS Kertang (P40) dan KPS Semilang VI (P 306)

Mesyuarat Pegawai Kanan Jabatan Perikanan Malaysia 2023: Keterjaminan Perikanan dan Kesejahteraan Rakyat

Mesyuarat Pegawai Kanan Jabatan Perikanan Malaysia 2023: Keterjaminan Perikanan dan Kesejahteraan Rakyat

Meriahkan Majlis Penutupan Hari Inovasi Jabatan Perikanan Malaysia Tahun 2023 dengan Kejayaan dan Inspirasi

Meriahkan Majlis Penutupan Hari Inovasi Jabatan Perikanan Malaysia Tahun 2023 dengan Kejayaan dan Inspirasi

Banner Portal Rasmi Jabatan Perikanan Malaysia