Pilih satu Halaman

Biosekuriti

Utama » Sumber » i-Extension » Biosekuriti
Kod Amalan Baik Akuakultur Bagi Hatceri Ikan Air Tawar

Kod Amalan Baik Akuakultur Bagi Hatceri Ikan Air Tawar

Kod Amalan Baik Akuakultur Bagi Hatceri Udang Galah

Kod Amalan Baik Akuakultur Bagi Hatceri Udang Galah

DOF Biorisk Management Manual (1st Edition)

DOF Biorisk Management Manual (1st Edition)

KAWALAN BIOSEKURITI & KESIHATAN IKAN

KAWALAN BIOSEKURITI & KESIHATAN IKAN

National Organizing Committee [ NOC ] Report

National Organizing Committee [ NOC ] Report

Kod Amalan Baik Akuakultur Bagi Ternakan Ikan Bersirip Marin

Kod Amalan Baik Akuakultur Bagi Ternakan Ikan Bersirip Marin

Kod Amalan Baik Akuakultur Bagi Hatceri Udang Marin

Kod Amalan Baik Akuakultur Bagi Hatceri Udang Marin

Program Survelan Penyakit Ikan – Parasit Ikan Hiasan

Program Survelan Penyakit Ikan – Parasit Ikan Hiasan

Kod Amalan Kebajikan Haiwan – Mematikan Ikan Ternakan Bagi Tujuan Kawalan Penyakit

Kod Amalan Kebajikan Haiwan – Mematikan Ikan Ternakan Bagi Tujuan Kawalan Penyakit

Kod Amalan Kebajikan Haiwan – Mematikan Ikan Bagi Tujuan Makan

Kod Amalan Kebajikan Haiwan – Mematikan Ikan Ternakan Bagi Tujuan Makan

Kod Amalan Kebajikan Haiwan-Kebajikan Ikan Ternakan Semasa Pengangkutan

Kod Amalan Kebajikan Haiwan – Kebajikan Ikan Semasa Pengangkutan

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Ternakan Moluska

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Ternakan Moluska

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Sangkar Ternakan Ikan

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Sangkar Ternakan Ikan

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Rumpai Laut Organik

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Rumpai Laut Organik

Open Book

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Pengeluaran Makanan Hidup Organik

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Kolam Ternakan Krustasia

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Kolam Ternakan Krustasia

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Kolam Ternakan Ikan

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Kolam Ternakan Ikan

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Kilang Makanan Rumusan (Ikan) Organik

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Kilang Makanan Rumusan (Ikan) Organik

Buku Garis Panduan Skim Pensijilan Organik Perikanan

Buku Garis Panduan Skim Pensijilan Organik Perikanan

Buku 8 – Sijil Amalan Pengilangan Baik Bagi Makanan Ikan & Tepung Ikan

Buku 8 – Sijil Amalan Pengilangan Baik Bagi Makanan Ikan & Tepung Ikan

Buku 7 -myGAP Rumpai Laut Dan Moluska

Buku 7 -myGAP Rumpai Laut Dan Moluska

Buku 6 -myGAP Pusat Penetasan (Hatcheri)

Buku 6 -myGAP Pusat Penetasan (Hatcheri)

Buku 5 -myGAP Premis Eksport Import Ikan Hidup

Buku 5 -myGAP Premis Eksport Import Ikan Hidup

Buku 4 -myGAP Ladang Ikan Hiasan

Buku 4 -myGAP Ladang Ikan Hiasan

Buku 3 – Ladang Akuakultur Kolam Tangki dan Sangkar

Buku 3 – Ladang Akuakultur Kolam Tangki dan Sangkar

BUKU 2 – Skim Pentauliahan Juruaudit Biosekutiti Perikanan

Buku 2 – Skim Pentauliahan Juruaudit Biosekutiti Perikanan

Garis Panduan Am Pensijilan Biosekuriti Perikanan

Buku 1 – Garis Panduan Am Pensijilan Biosekuriti Perikanan

Kod Amalan Baik Akuakultur Bagi Ternakan Udang Marin

Kod Amalan Baik Akuakultur Bagi Ternakan Udang Marin

Program Kebersihan Di Atas Vesel

Program Kebersihan Di Atas Vesel

Program Biosekuriti Perikanan

Program Biosekuriti Perikanan

Logam Berat

Logam Berat

Ledakan Alga Berbahaya

Ledakan Alga Berbahaya

Kawalan Rasmi Kesihatan Ikan

Kawalan Rasmi Kesihatan Ikan

Indeks Kesegaran Ikan

Indeks Kesegaran Ikan

Histamin

Histamin

Bakteriologi

Bakteriologi

Amalan Kebersihan di Atas Vesel

Amalan Kebersihan di Atas Vesel

Perikanan Meniti Perjalanan 125 Tahun Sejak 1894

Perikanan Meniti Perjalanan 125 Tahun

Garis Panduan MyGAP

Garis Panduan MyGAP