Select Page

Photo Gallery

Home » Resources » Photo Gallery
Bengkel Hala Tuju Pengembangan Perikanan 2023 dan Mesyuarat Pengurusan Bahagian Bersama SEO, Ketua Pusat dan Agen Pengembangan Perikanan (APP) pada 22 dan 23 November 2022.

Bengkel Hala Tuju Pengembangan Perikanan 2023 dan Mesyuarat Pengurusan Bahagian Bersama SEO, Ketua Pusat dan Agen Pengembangan Perikanan (APP) pada 22 dan 23 November 2022.

Unit Integriti Jabatan Perikanan Malaysia telah menganjurkan satu Wacana Integriti : Hentikan Budaya Buli Ditempat kerja di Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Putrajaya.

Unit Integriti Jabatan Perikanan Malaysia telah menganjurkan satu Wacana Integriti : Hentikan Budaya Buli Ditempat kerja di Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Putrajaya.

Seramai 55 orang pesara dan bakal pesara Jabatan Perikanan Malaysia bagi tahun 2022 telah diraikan dalam sebuah majlis Jasamu Dikenang.

Seramai 55 orang pesara dan bakal pesara Jabatan Perikanan Malaysia bagi tahun 2022 telah diraikan dalam sebuah majlis Jasamu Dikenang.

Majlis Perundingan Industri – Isu Kenaikan Harga Makanan Ternakan Akuatik di Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Malaysia.

Majlis Perundingan Industri – Isu Kenaikan Harga Makanan Ternakan Akuatik di Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Malaysia.

Sesi Libat Urus Pindaan Akta Perikanan 1985 di Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Malaysia.

Sesi Libat Urus Pindaan Akta Perikanan 1985 di Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Malaysia.

Majlis menandatangani dokumen kontrak/perjanjian bagi perkhidmatan merekabentuk, membina, menguji dan mentauliah bot peronda 13m untuk Jabatan Perikanan Laut Sarawak & bot peronda 10m untuk Jabatan Perikanan Malaysia.

Majlis menandatangani dokumen kontrak/perjanjian bagi perkhidmatan merekabentuk, membina, menguji dan mentauliah bot peronda 13m untuk Jabatan Perikanan Laut Sarawak & bot peronda 10m untuk Jabatan Perikanan Malaysia.

Jabatan Perikanan menerima kunjungan hormat Prof. Ts. Dr. Rosnah Binti Shamsudin, Presiden Malaysia Society of Agricultural and Food Engineers (MSAE) dan Exco MSAE.

Jabatan Perikanan menerima kunjungan hormat Prof. Ts. Dr. Rosnah Binti Shamsudin, Presiden Malaysia Society of Agricultural and Food Engineers (MSAE) dan Exco MSAE.

Jabatan Perikanan Malaysia menerima kunjungan hormat oleh Persatuan Pembantu Perikanan Malaysia (Pesara).

Jabatan Perikanan Malaysia menerima kunjungan hormat oleh Persatuan Pembantu Perikanan Malaysia (Pesara).

Kunjungan hormat Delegasi Universiti Malaysia Terengganu ke Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Malaysia.

Kunjungan hormat Delegasi Universiti Malaysia Terengganu ke Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Malaysia.

Banner Official Portal Department of Fisheries