Pilih satu Halaman

i-Extension

Utama » Sumber » i-Extension
Terumbu Karang – Kaedah Asas Mengutip dan Menganalisis Data

Terumbu Karang - Kaedah Asas Mengutip dan Menganalisis Data

Marine Habitat Mapping of Pulau Songsong

Marine Habitat Mapping

Manual Pengeluaran dan Penjagaan Ikan Inggu

Manual Pengeluaran dan Penjagaan Ikan Inggu

Manual Pengankutan Udang Hidup Tanpa Air

Manual Pengankutan Udang Hidup Tanpa Air

Malaysian Fisheries Journal Vol.22

Malaysian Fisheries Journal Vol.22

Malaysian Fisheries Journal Vol.21

Malaysian Fisheries Journal Vol.21

Laporan RMK-11 Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami

Laporan RMK-11 Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami

Kompilasi Status Stok Ikan Marin Di Perairan Malaysia 2020-2021

Kompilasi Status Stok Ikan Marin Di Perairan Malaysia 2020-2021

Harta Intelek Institut Penyelidikan Perikanan

Harta Intelek Institut Penyelidikan Perikanan

FRI Newletter Volume 25

FRI Newletter Volume 25

Ensiklopedia Mini Perikanan Siakap Putih

Ensiklopedia Mini Perikanan Siakap Putih

Edible Marine Bivalves & Gastropods in Malaysia_

Edible Marine Bivalves & Gastropods in Malaysia

MAHA 2022 Dalam Memori

MAHA 2022 dalam Memori

Ensiklopedia Mini Perikanan : TILAPIA

Ensiklopedia Mini Perikanan : TILAPIA

DOF-SIRIM – Marine Finfish Farming

DOF-SIRIM - COP Marine Finfish Farming

DOF-SIRIM – Marine Shrimp Hatchery

DOF-SIRIM - COP Marine Shrimp Hatchery

Laporan Tahunan 2021 Jabatan Perikanan Malaysia

Laporan Tahunan 2021 Jabatan Perikanan Malaysia

 

Koleksi Inovasi Produk Perikanan

Koleksi Inovasi Produk Perikanan

Panorama Tumbuhan Akuatik

Panorama Tumbuhan Akuatik

FRI Newsletter Aquatic Invasive Species R&D Vol 24 2021

FRI Newsletter Aquatic Invasive Species R&D Vol 24 2021

Siri Kertas Penyelidikan Pentaksiran Impak 2016-2020

Siri Kertas Penyelidikan Pentaksiran Impak 2016-2020

Manual Ternakan Moina Sp. Secara Intensif & Higenik

Manual Ternakan Moina Sp. Secara Intensif & Higenik

Manual Tanaman Tumbuhan Akuatik

Manual Tanaman Tumbuhan Akuatik

Manual Pengurusan Ternakan Udang Galah

Manual Pengurusan Ternakan Udang Galah

Manual Pembenihan Patin Buah

Manual Pembenihan Patin Buah

Laporan Tahunan FRI 2020

Laporan Tahunan FRI 2020

Laporan Tahunan Akuakultur & Pra-Pengkomersialan 2019

Laporan Tahunan Akuakultur & Pra-Pengkomersialan 2019

Laporan R&D Makanan Akuakultur RMK-11

Laporan R&D Makanan Akuakultur RMK-11

Laporan Akhir Projek Penyelidikan Akuakultur & Pra-Pengkomersialan RMK11

Laporan Akhir Projek Penyelidikan Akuakultur & Pra-Pengkomersialan RMK11

Terumbu Karang – Khazanah Tersembunyi Di Selat Melaka

Terumbu Karang - Khazanah Tersembunyi Di Selat Melaka

Manual Pembenihan, Asuhan & Ternakan Ikan Tilapia Merah Dalam Sangkar

Manual Pembenihan, Asuhan & Ternakan Ikan Tilapia Merah Dalam Sangkar

Malaysian Fisheries Journal Vol-20 2021

Malaysian Fisheries Journal Vol - 20

Spatial Distribution of Ornamental Fish Farming and Off-Farming Employment in Kluang Using GIS

Spatial Distribution of Ornamental Fish Farming and Off-Farm Employment in Kluang Johor Using GIS

Program Survelan Penyakit Ikan – Parasit Ikan Hiasan

Program Survelan Penyakit Ikan - Parasit Ikan Hiasan

Kod Amalan Kebajikan Haiwan – Mematikan Ikan Ternakan Bagi Tujuan Kawalan Penyakit

Kod Amalan Kebajikan Haiwan - Mematikan Ikan Ternakan Bagi Tujuan Kawalan Penyakit

Kod Amalan Kebajikan Haiwan – Mematikan Ikan Bagi Tujuan Makan

Kod Amalan Kebajikan Haiwan - Mematikan Ikan Ternakan Bagi Tujuan Makan

Kod Amalan Kebajikan Haiwan-Kebajikan Ikan Ternakan Semasa Pengangkutan

Kod Amalan Kebajikan Haiwan - Kebajikan Ikan Semasa Pengangkutan

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Ternakan Moluska

myORGANIC Akuakultur - Dokumen Pengauditan Ternakan Moluska

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Sangkar Ternakan Ikan

myORGANIC Akuakultur - Dokumen Pengauditan Sangkar Ternakan Ikan

myORGANIC Akuakultur – Dokumen Pengauditan Rumpai Laut Organik

myORGANIC Akuakultur - Dokumen Pengauditan Rumpai Laut Organik

Banner Portal Rasmi Jabatan Perikanan Malaysia