Select Page

Staff Downloads

Home » Staff » Staff Downloads
Forms / DocumentsDownloads
Borang Perubatan 1/09(Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 2009)
Borang Pas Keselamatan
Borang Pemeriksaan Kesihatan
Borang Cuti
Borang Permohonan Pesanan Kerajaan
Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja(Permohonan Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Kebenaran Keluar Pejabat 4 Jam)
Urusan kelulusan pinjaman kewangan dan penggunaan borang pinjaman dan perakuan unit gaji
Senarai Semak Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (TMWA) Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
Forms / DocumentsDownloads
Pegawai Perikanan - Borang Tapisan Keutuhan
Pegawai Perikanan - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Pegawai Perikanan - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Pegawai Perikanan - Biodata Pegawai (CV)
Pegawai Penyelidik - Borang Tapisan Keutuhan
Pegawai Penyelidik - Lampiran A : Format Kriteria dan Wajaran Penilaian Penyelidikan Q52 dan Q54
Pegawai Penyelidik - Lampiran A : Format Kriteria dan Wajaran Penilaian Penyelidikan Q44 dan Q48
Pegawai Penyelidik - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Pegawai Penyelidik - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Kumpulan Pelaksana - Borang Tapisan Keutuhan
Kumpulan Pelaksana - Lampiran A : Maklumat Perkhidmatan Pegawai
Kumpulan Pelaksana - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Kumpulan Pelaksana - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Kumpulan Pelaksana – Lampiran A1 : Perakuan Bebas Tatatertib
Forms / DocumentsDownloads
Pegawai Perikanan - Borang Tapisan Keutuhan
Pegawai Perikanan - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Pegawai Perikanan - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Pegawai Perikanan - Biodata Pegawai (CV)
Pegawai Penyelidik - Borang Tapisan Keutuhan
Pegawai Penyelidik - Lampiran A : Format Kriteria dan Wajaran Penilaian Penyelidikan Q52 dan Q54
Pegawai Penyelidik - Lampiran A : Format Kriteria dan Wajaran Penilaian Penyelidikan Q44 dan Q48
Pegawai Penyelidik - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Pegawai Penyelidik - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Kumpulan Pelaksana - Borang Tapisan Keutuhan
Kumpulan Pelaksana - Lampiran A : Pertimbangan Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Bukan Gunasama Persekutuan
Kumpulan Pelaksana - Lampiran B : Perakuan Ketua Jabatan
Kumpulan Pelaksana - Lampiran C : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan
Kumpulan Pelaksana – Lampiran A1 : Perakuan Bebas Tatatertib
Kumpulan Pelaksana – Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas (LNPK)
Forms / DocumentsDownloads
Lampiran A1 - Borang Penilaian Time-based Kecemerlangan Kali Pertama TBK1
Lampiran A - Maklumat Perkhidmatan Pegawai
Lampiran B - Borang Perakuan Ketua Jabatan
Lampiran B1 - Borang Penilaian Time-based Kecemerlangan Kali Kedua TBK2