Pilih satu Halaman

Warta Kerajaan

Utama » Pengumuman » Warta Kerajaan

28 Jun 2024

Jabatan Peguam Negara telah mewartakan Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Cara Menangkap Ikan) (Pindaan) 2024 berhubung penyenaraian apa-apa perangkap ikan yang mempunyai lebih daripada dua injap sama ada berangkai atau tidak berangkai yang beroperasi di mana-mana perairan perikanan Malaysia dalam Jadual Peraturan melalui rujukan P.U. (A) 116 bertarikh 30 April 2024 yang berkuatkuasa pada 1 Mei 2024.