Select Page

Public Downloads

Home » Public » Public Downloads
Forms / DocumentsDownloads
Borang Pendaftaran Pengusaha Akuakultur
Borang Permohonan Projek Akuakultur SPeKS 1/06
Forms / DocumentsDownloads
Borang Permohonan PPIA
Format Rancangan Perniagaan
Poster Program Pembangunan Integrasi Akuakultur (Sistem Sangkar Bersepadu)
Forms / DocumentsDownloads
Borang LPI 1/95
Panduan Kertas Kerja Projek Perikanan Laut Dalam Zon C2
Forms / DocumentsDownloads
Borang LPI 1/95
Kertas Kerja Projek Perikanan Tuna (Zon C3)
Forms / DocumentsDownloads
Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)
Forms / DocumentsDownload
Senarai Pembekal Alat MTU dan AIS
Borang / DokumenMuat Turun
Permohonan Menjalankan Kajian di Taman Laut/Kawasan Perikanan
Borang Perakuan Lepas Tanggungan
Borang Perjanjian Kod Perlakuan
Forms / DocumentsDownloads
Panduan Penyediaan Proposal (Annex 3)Import Eksport - Permit CITES
Borang Permohonan Pendaftaran (Akta 686)Import Eksport - Permit CITES
Borang Permohonan Permit FQ1- Pindaan 2011Import Eksport - Permit CITES
Borang Perakuan – FC 02/11 (pindaan 2012)Import Eksport - Permit CITES
Borang Perakuan – FC 02/11A (pindaan 2012)Import Eksport - Permit CITES
Borang Pengesahan Re-Eksport FC 05/11Import Eksport - Permit CITES
Borang Pengesahan Re-Eksport FC 06/11Import Eksport - Permit CITES
Borang Permohonan Sijil Import dan Eksport (BP-KT01)Import Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan, Import Eksport - Sijil Tempasal Bukan Keutamaan, Import Eksport - Sijil Tempasal Ikan Hidup
Appendix 1 - Maklumat PengilangImport Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan
Contoh Sijil Analisa (Protein Ruminan)Import Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan
Contoh Sijil Analisa (Bakteria)Import Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan
Health Certificate For Aquatic Animal Proteins (Muka Hadapan)Import Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan
Health Certificate For Aquatic Animal Proteins (Muka Belakang)Import Eksport - Sijil Kesihatan Makanan Ikan & Tepung Ikan
Panduan Pengisian Maklumat Borang BP-DJ01Import Eksport - Dokumen Dayajejak Ikan/Udang
Panduan Pengisian Maklumat Borang BP-DJ02Import Eksport - Dokumen Dayajejak Ikan/Udang
Carta Alir Pergerakan Dokumen DayajejakImport Eksport - Dokumen Dayajejak Ikan/Udang
Carta Alir Permohonan Sijil Tempasal Bukan Keutamaan (STBK)Import Eksport - Sijil Tempasal Bukan Keutamaan
Borang DS 2031Import Eksport - Sijil Tempasal Bukan Keutamaan
Senarai Semak Dokumen Iringan Permohonan Sijil STBKImport Eksport - Sijil Tempasal Bukan Keutamaan
Carta Alir Pengeluaran Sijil TempasalImport Eksport - Sijil Tempasal Ikan Hidup
Sijil Tempasal Ikan HidupImport Eksport - Sijil Tempasal Ikan Hidup
Sijil Tempasal Produk IkanImport Eksport - Sijil Tempasal Ikan Hidup
Ikan Hiasan Air Tawar HidupImport Eksport - Protokol Import Eksport
Ikan Hiasan Laut HidupImport Eksport - Protokol Import Eksport
Udang Hiasan ( Ornamental Crustacea )Import Eksport - Protokol Import Eksport
MoluskaImport Eksport - Protokol Import Eksport
Induk UdangImport Eksport - Protokol Import Eksport
Benih Hidup Ikan Air TawarImport Eksport - Protokol Import Eksport
Benih UdangImport Eksport - Protokol Import Eksport
Species LaranganImport Eksport - Protokol Import Eksport
Tumbuhan AkuatikImport Eksport - Protokol Import Eksport
Contoh Surat Permohonan Oleh SyarikatImport Eksport - Analisis Risiko Import
Borang Permohonan Import Spesies Ikan Bukan Asli bagi Tujuan Import Risk Analysis (IRA) (Borang IRA 001)Import Eksport - Analisis Risiko Import
Senarai Semak IRA (Borang IRA 002)Import Eksport - Analisis Risiko Import
Laporan Pemeriksaan dan Perakuan Permohonan Import Spesies Ikan Bukan Asli Bagi Tujuan Import Risk Analysis (IRA) (Borang IRA 003)Import Eksport - Analisis Risiko Import
Contoh Format Surat Rasmi Permohonan Kebenaran Mengimport Udang Hidup Ke Dalam Negara - LAMPIRAN CImport Eksport - Induk Udang Hidup
Senarai Semak Permohonan Kelulusan Import dan Angkut Udang Hidup ke Dalam Negara (Borang BPUH-03) - LAMPIRAN DImport Eksport - Induk Udang Hidup
Borang Permohonan Kelulusan Import dan Angkut Udang Hidup Ke Dalam Negara (Borang BPUH-01) - LAMPIRAN EImport Eksport - Induk Udang Hidup
Laporan Pemeriksaan dan Perakuan Permohonan Import Induk Udang (Borang PBUH-02) - LAMPIRAN FImport Eksport - Induk Udang Hidup
Laporan Kemasukan Sebenar Induk Udang (Borang BPUH-04)Import Eksport - Induk Udang Hidup
Borang ARF Version 1,2017 - LAMPIRAN HImport Eksport - Induk Udang Hidup
Spesies Tersenarai CITESImport Eksport - Protokol Import Eksport
Induk IkanImport Eksport - Protokol Import Eksport
Benih Hidup Ikan LautImport Eksport - Protokol Import Eksport
InvertebrataImport Eksport - Protokol Import Eksport
Makanan IkanImport Eksport - Protokol Import Eksport
Ikan Hidup Untuk Sumber Makanan ( Live Fish For Human Consumption )Import Eksport - Protokol Import Eksport

Permission for Prohibited Fish Ownership

Forms / DocumentsDownloads
Borang ARF02
Senarai Ikan Larangan
Contoh Slip Kebenaran Pemilikan Ikan Larangan
Contoh Sijil Kebenaran Pemilikan Ikan Larangan

Industrial Training

Forms / DocumentsDownloads
Borang Permohonan Untuk Mengikuti Latihan Industri
(Borang PLKK/LI/KP.1/2020)
Panduan Permohonan Untuk Mengikuti Latihan Industri Di Jabatan Perikanan Malaysia
Forms / DocumentsDownloads
Garis Panduan Anugerah Inovasi Jabatan Perikanan Malaysia
Lampiran A - Kategori dan Pengiktirafan Pertandingan Anugerah Inovasi Jabatan Perikanan Malaysia
Lampiran B - Borang Permohonan
Lampiran C - Laporan Inovasi