Select Page

Quotations

Home » Public » Quotations
QuotationsClosing DateDocuments
Perkhidmatan Penyelengaraan Laman Web Rasmi Jabatan Perikanan Malaysia Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.03/11/2021
Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Perancang Tahunan Dan Harian Rasmi Pengurusan Gred B, C, D Tahun 2022.03/10/2021
Perkhidmatan Penyelenggaraan Tahunan Software Aeronautical Reconnaissance Coverage Geographic Information System (ArcGIS) Bahagian Biosekuriti Perikanan07/10/2021
Perolehan Smartboard untuk kegunaan Bahagian Taman Laut dan Pengurusan Sumber di Knowledge Management Centre (KMC)07/10/2021
Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Perancang Tahunan dan Harian Rasmi Pengurusan Gred B, C, D Tahun 202212/10/2021
Cadangan Kerja – Kerja Menaiktaraf Ruang untuk Knowledge Management Centre (KMC)21/09/2021
Perkhidmatan Menaiktaraf, Membangun, Menguji, Mengintegrasi, Melaksana dan Mentauliah Sistem Elogbook Perikanan Tangkapan Jabatan Perikanan Malaysia-Modul (Tablet) ke Versi Desktop21/09/2021
Perolehan Peralatan Pemprosesan Bagi Tujuan Pemindahan Teknologi kepada Kumpulan Sasar10/09/2021
Perkhidmatan Penyelenggaraan Web Application Firewall (WAF) Sedia Ada Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Jabatan Perikanan Malaysia01/09/2021
Perkhidmatan Senggaraan Infrastuktur Berasaskan Cloud Firecloud Untuk Tempoh Dua (2) Tahun di Jabatan Perikanan Malaysia01/09/2021
Sebut Harga Perkhidmatan Penyenggaraan dan Sokongan bagi Sistem eLOGBOOK Selama 2 Tahun untuk Jabatan Perikanan Malaysia03/09/2021
Sebut Harga Perolehan Pembekalan dan Pemasangan Peralatan Sensor Multi-Parameter Probe Kualiti Air bagi Stesen Tetap kualiti Air Taman Laut27/08/2021
Perkhidmatan Pembersihan Bangunan dan Kawasan di Pejabat dan Pangkalan Cawangan Taman Laut, Pengurusan dan Perlindungan Sumber, Pejabat Perikanan Negeri Kedah Bagi Tempoh 2 Tahun26/08/2021
Membekal dan Menghantar Makanan Ternakan Ikan Air Tawar (Starter) ke Pejabat Perikanan Daerah di Pahang25/08/2021
Perolehan Peralatan dan Aksesori Teknikal Penyelam bagi Kegunaan Bahagian Taman Laut dan Pengurusan Sumber25/08/2021
Membekal dan Menghantar Makanan Ternakan Ikan Air Tawar (Grower) dan Makanan Ternakan Ikan Air Payau Ke Pejabat Perikanan Daerah di Kelantan24/08/2021
Kerja - Kerja Menaiktaraf Ruang Untuk Dijadikan Ruang Knowledge Management Centre (KMC)10/08/2021
Perkhidmatan Membekal, Menjahit dan Menghantar Pakaian Kerja Untuk Anggota Jabatan Perikanan Malaysia07/06/2021
Perolehan Peralatan Dan Kelengkapan ICT Bagi Kegunaan Persediaan Membangunkan Sistem Pangkalan Data Pengurusan Sumber Marin Bersepadu24/05/2021
Perkhidmatan Pengutipan Data Dan Maklumat Sumber Marin Di Perairan Pahang20/05/2021
Mencetak, Membekal Dan Menghantar Tiket Fi Pemuliharaan Taman Laut Bagi Jabatan Perikanan Malaysia15/04/2021
Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Dan Kawasan Serta Kerja-kerja Pembaikan Kecil (Elektrik) Di Pejabat Pangkalan Cawangan Taman Laut Pengurusan Dan Perlindungan Sumber, Pejabat Perikanan Negeri Kedah Bagi Tempoh 2 Tahun18/04/2021
Penyenggaraan Dan Sokongan Bagi Sistem eLOGBOOK Selama 2 Tahun Untuk Jabatan Perikanan Malaysia14/04/2021
Perkhidmatan Pembersihan Kawasan Pusat Taman Laut Pulau Tinggi, Mersing, Johor19/04/2021
Perkhidmatan Mencantas Dan Menebang Pokok Asam Di Hadapan Pusat Taman Laut Pulau Payar19/04/2021
Perkhidmatan Analisa Kualiti Air Kawasan Perlindungan Marin (MPA)19/03/2021
Perkhidmatan Pembersihan Dan Mencuci Bangunan Pejabat Taman Laut Di Pusat Taman Laut Pulau Tioman, Pahang16/03/2021
Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Bagi Pejabat Taman Laut Di Pusat Taman Laut, Pulau Tioman, Pahang16/03/2021
Sebutharga Perkhidmatan Pembersihan Kawasan Pusat Taman Laut Pulau Tinggi, Mersing, Johor16/11/2020
Sebutharga Membekal Alatan Life Tracker (Personal Beacon Locator) dan Sistem bagi Jabatan Perikanan Malaysia09/11/2020
Sebutharga Membekal 4 Buah Komputer Riba, 4 Buah Tablet Dan 2 Buah Printer Untuk Kegunaan Bahagian Taman Laut Dan Pengurusan Sumber (BTLPS)29/10/2020
Sebutharga Membekal Dan Menghantar Makanan Ikan Bagi Projek Pemacu Pertanian : Sistem Sangkar Bersepadu (I-CAGE) - Jabatan Perikanan Malaysia Untuk Negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak Dan Pahang27/10/2020
Sebutharga Perkhidmatan Merekabentuk, Membaikpulih, Membekal Dan Memasang Bahan Informasi Pameran Di Sea Of Life, Laman Perikanan MAEPS, Serdang18/09/2020
Membekal Dan Menghantar Bekalan Pejabat Dan Alat Tulis Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Ibu Pejabat, Jabatan Perikanan Malaysia29/04/2019
Membekal Dan Menghantar Peralatan Satu (1) Sekolah Satu (1) Vivarium Tahun 201925/04/2019
Membekal Dan Memasang 3 Unit Breathing Air Compressor Dan Aksesori Bagi Kegunaan Taman Laut Jabatan Perikanan Malaysia23/04/2019
Perkhidmatan Membekal, Menguji Dan Melatih Perisian Bagi Mengintegrasi Dan Memantau Vesel Penangkapan Tuna Zon C3 Bagi Tempoh (1) Tahun Di Jabatan Perikanan Malaysia02/05/2019
Membekal Dan Menghantar Bahan Kimia Untuk Tujuan Analisis Penyakit Ikan/Udang Bagi Tahun 201916/04/2019
Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Kertas Sijil untuk Jabatan Perikanan Malaysia11/04/2019
Membekal dan Menghantar Benih Udang Galah Bagi Tujuan Pelepasan Umum Bersasar Tahun 201927/03/2019
Perkhidmatan Merekabentuk Membangun Menguji, Mengintegrasi, Melaksana, Melatih Dan Mentauliah Sistem Penangkapan Ikan Rekreasi Kelautan (sistem e-Rekreasi) Bagi Fasa 1 untuk Jabatan Perikanan Malaysia25/03/2019
Perkhidmatan Sokongan Dan Penyelenggaraan Bagi Sistem Vessel Tracking And Monitoring System (VMS) Jabatan Perikanan Malaysia28/02/2019
Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak Dan Membekal Buku Laporan Tahunan Jabatan Perikanan Malaysia Tahun 201621/02/2019
Logo Official Portal DOF