Select Page

Industrial Training / Resettlement Training

Home » Services » Courses & Trainings » Industrial Training / Resettlement Training
 • Pelajar adalah meliputi pelajar yang mengikuti pengajian di IPT di dalam dan luar negara yang diiktiraf;
 • Pelajar terdiri daripada warganegara Malaysia;
 • Latihan industri yang diduduki merupakan salah satu syarat untuk pelajar menamatkan pengajian dengan jayanya;
 • Tempoh latihan industri tertakluk kepada tempoh yang ditetapkan oleh IPT;
 • Mempunyai tahap kesihatan yang baik; dan
 • Diperakukan oleh Ketua Dekan/Ketua Program di IPT masing-masing.

 • Pemohonan ini adalah bagi pelajar yang ingin mengikuti latihan industri di Jabatan Perikanan Malaysia termasuk Pusat Pengembangan Akuakultur, Pusat Pengembangan Perikanan, Pusat Taman Laut dan Institut Penyelidikan Perikanan (FRI).
 • Permohonan hanya akan diproses dua (2) bulan sebelum tarikh menjalani latihan industri bermula.
 • Dokumen-dokumen seperti berikut adalah diperlukan bagi memudahkan pihak DOF untuk membuat pertimbangan penempatan dan projek/tugasan yang bersesuaian dengan bidang pengajian pelajar:
  • Borang Permohonan Mengikuti Latihan Industri (Borang PLKK.LI/KP.1/2020). Borang boleh didapati di bawah;
  • Surat Permohonan Menjalani Latihan Industri daripada IPT;
  • Resume pelajar berserta dengan gambar pasport terkini; dan
  • Salinan Transkrip (rekod akademik pelajar)
 • Pihak IPT hendaklah mengemukakan dokumen permohonan yang lengkap melalui pos sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum pelajar mula menjalani latihan industri ke alamat seperti berikut:

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan,
Jabatan Perikanan Malaysia,
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan,
Aras 4, Podium 2, Blok 4G2,
No. 30 Persiaran Perdana, Presint 4, 
62628 PUTRAJAYA.
Tel: 03-8870 4601
Faks: 03-8889 1052
Emel: zarulmuzamil@dof.gov.my

 • Pihak DOF tidak akan melayan sebarang permohonan yang tidak lengkap.
 • Sekiranya terdapat kemusykilan berkaitan pertanyaan dan permohonan sila hubungi di talian 03-8870 4636.
 • Tarikh akhir bagi penghantaran permohonan pelajar latihan industri adalah seperti jadual berikut:
Sesi Pendaftaran PelajarJan/Feb/Mac/Sept/Okt/Nov/DisApril/Mei/Jun/Jul/Ogos
Tarikh Akhir Penerimaan Permohonan30 Jun28 Februari

Maklumat Tambahan

 • Jabatan Perikanan Malaysia tidak menyediakan kemudahan penginapan dan pengangkutan kepada pelajar yang diterima untuk menjalani latihan industri. 
 • Jabatan Perikanan Malaysia juga tidak menyediakan elaun latihan kepada pelajar latihan industri disebabkan kekangan peruntukan yang terhad.

Mohon Rujuk Maklumat Di Bawah :

Forms / DocumentsDownloads
Borang Permohonan Untuk Mengikuti Latihan Industri
(Borang PLKK/LI/KP.1/2020)
Panduan Permohonan Untuk Mengikuti Latihan Industri Di Jabatan Perikanan Malaysia

Services