Select Page

Photo Gallery

Home » Resources » Photo Gallery
Ketua Pengarah Perikanan Malaysia telah menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin & Pemeriksaan Malaysia (MAQIS), Tuan  Shamsul Akhbar bin Sulaiman.

Ketua Pengarah Perikanan Malaysia telah menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin & Pemeriksaan Malaysia (MAQIS), Tuan Shamsul Akhbar bin Sulaiman.

Program Induksi Kompetensi Lantikan Baharu Jabatan Perikanan Malaysia Bil. 4 Tahun 2021.

Program Induksi Kompetensi Lantikan Baharu Jabatan Perikanan Malaysia Bil. 4 Tahun 2021.

DOF Perkukuhkan Aktiviti Pemantauan & Pemeriksaan di Laut.

DOF Perkukuhkan Aktiviti Pemantauan & Pemeriksaan di Laut.

Unit Integriti dengan kerjasama PUSPANITA DOF telah menganjurkan satu Program Wacana Integriti :’Takkan Gurau  Pun Tak Boleh?’

Unit Integriti dengan kerjasama PUSPANITA DOF telah menganjurkan satu Program Wacana Integriti :’Takkan Gurau Pun Tak Boleh?’

Perhimpunan Bulanan Edisi Hibrid Bil.2/2021 Jabatan Perikanan Malaysia (DOF).

Perhimpunan Bulanan Edisi Hibrid Bil.2/2021 Jabatan Perikanan Malaysia (DOF).

Majlis Perasmian Program Pengukuhan Norma Produktiviti Ternakan dan Kaedah Pengutipan Data Akuakultur.

Majlis Perasmian Program Pengukuhan Norma Produktiviti Ternakan dan Kaedah Pengutipan Data Akuakultur.

Program MAFI Prihatin ‘CSR Rakan Strategik Jabatan Perikanan Malaysia’ untuk Kumpulan Sasar Sektor Perikanan.

Program MAFI Prihatin ‘CSR Rakan Strategik Jabatan Perikanan Malaysia’ untuk Kumpulan Sasar Sektor Perikanan.

Majlis ‘Clock Out’ sempena persaraan wajib Timbalan Ketua Pengarah Perikananan (Pembangunan).

Majlis ‘Clock Out’ sempena persaraan wajib Timbalan Ketua Pengarah Perikananan (Pembangunan).

Perhimpunan Bulanan Mac 2021 Edisi Hibrid, Jabatan Perikanan Malaysia.

Perhimpunan Bulanan Mac 2021 Edisi Hibrid, Jabatan Perikanan Malaysia.

Logo Official Portal DOF