Reset Setting
web2.jpg
default_bg.png
seam1.jpg
newbg3.jpg
W3C
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
 
image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman

Perangkaan Perikanan Tahunan 2019

 
Sila klik Ikon untuk muat turun data
Maklumat Data Muat Turun
Perangkaan Perikanan Tahunan 2019 Full Data
 1. Jadual Nelayan Dan Vesel
  1.1 ​Bilangan Nelayan Mengikut Daerah
​  1.2 Bilangan Nelayan Mengikut Kumpulan Peralatan 
  1.3 Bilangan Nelayan Mengikut Kelas Muatan 
 2.1  Bilangan Vesel Mengikut Daerah Perikanan

 2.2  Bilangan Vesel Mengikut Kuasa Kuda
 2.3  Bilangan Vesel Mengikut Peralatan Dan Kelas Muatan
    2.3.1 
Bilangan Vesel Mengikut Peralatan Dan Kelas Muatan Semenanjung
    2.3.2 Bilangan Vesel Mengikut Peralatan Dan Kelas Muatan Sarawak
    2.3.3 Bilangan Vesel Mengikut Peralatan Dan Kelas Muatan Labuan
    2.3.4 Bilangan Vesel Mengikut Peralatan Dan Kelas Muatan Sabah
 2.4 Bilangan Peralatan Menangkap Ikan Dan Negeri
 3.1 Bilangan Peralatan Menangkap Ikan Mengikut Negeri  

 2. Jadual Pendaratan Ikan Laut 
  4.1 
Pendaratan Ikan Laut Mengikut Negeri Dan Peralatan 
  4.2 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Bulan Dan Negeri
  4.3 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Peralatan, Semenanjung Malaysia
  4.4 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Negeri Dan Spesis
  4.5 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Bulan Dan Spesis, Malaysia

     4.5.1 
Pendaratan Ikan Laut Mengikut Bulan Dan Spesis, Semenanjung Malaysia
     4.5.2 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Bulan Dan Spesis, Pantai Barat
     4.5.3 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Bulan Dan Spesis, Pantai Timur
     4.5.4 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Bulan Dan Spesis, Sarawak
     4.5.5 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Bulan Dan Spesis, Sabah
     4.5.6 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Bulan Dan Spesis, Labuan
 4.6 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Peralatan Dan Spesis, Malaysia
     4.6.1 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Peralatan Dan Spesis, Semenanjung
     4.6.2 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Peralatan Dan Spesis, Pantai Barat
     4.6.3 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Peralatan Dan Spesis, Pantai Timur
     4.6.4 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Peralatan Dan Spesis, Sarawak
     4.6.5 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Peralatan Dan Spesis, Sabah
     4.6.5 Pendaratan Ikan Laut Mengikut Peralatan Dan Spesis, Labuan
 4.7 Pendaratan Perikanan Tangkapan 2014 - 2019
 4.8 Nilai Perikanan Tangkapan 2014 - 2019

 3. Jadual Harga Ikan Laut 
  5.1 Pendaratan Mengikut Kelas Muatan 
  5.2 Kumulatif Unit Operasi Menangkap Ikan Mengikut Peralatan 

  5.3 Usaha Menangkap Ikan Kumulatif Trip Menangkap Ikan Mengikut Peralatan
  5.4
Usaha Menangkap Ikan Kumulatif  Hari Menangkap Ikan Mengikut Peralatan
  5.5 Usaha Menangkap Ikan Kumulatif Kali Menangkap Ikan Mengikut Peralatan
  5.6 Usaha Menangkap Ikan Kumulatif Masa Menangkap Ikan Mengikut Peralatan
  5.7 Usaha Menangkap Ikan Pukat Tunda Ikan Mengikut Kelas Muatan, Malaysia
     5.7.1 
Usaha Menangkap Ikan Pukat Tunda Ikan Mengikut Kelas Muatan, Semenanjung
     5.7.2 Usaha Menangkap Ikan Pukat Tunda Ikan Mengikut Kelas Muatan, Pantai Barat
     5.7.3 Usaha Menangkap Ikan Pukat Tunda Ikan Mengikut Kelas Muatan, Pantai Timur
     5.7.4 Usaha Menangkap Ikan Pukat Tunda Ikan Mengikut Kelas Muatan, Sarawak
     5.7.5 Usaha Menangkap Ikan Pukat Tunda Ikan Mengikut Kelas Muatan, Sabah
     5.7.6 Usaha Menangkap Ikan Pukat Tunda Ikan Mengikut Kelas Muatan, Labuan
  5.8 Usaha Menangkap Ikan Pukat Jerut Mengikut Kelas Muatan, Malaysia
     5.8.1 
Usaha Menangkap Ikan Pukat Jerut Mengikut Kelas Muatan, Semenanjung 
     5.8.2 Usaha Menangkap Ikan Pukat Jerut Mengikut Kelas Muatan, Pantai Barat
     5.8.3 Usaha Menangkap Ikan Pukat Jerut Mengikut Kelas Muatan, Pantai Timur
     5.8.4 Usaha Menangkap Ikan Pukat Jerut Mengikut Kelas Muatan, Sarawak
     5.8.5 Usaha Menangkap Ikan Pukat Jerut Mengikut Kelas Muatan, Sabah
     5.8.6 Usaha Menangkap Ikan Pukat Jerut Mengikut Kelas Muatan, Labuan 4. Jadual Harga Ikan Laut
  6.1  Purata Harga Pantai Mengikut Bulan, Malaysia
  6.2  Purata Harga Borong Mengikut Bulan, Malaysia
  6.3  Purata Harga Runcit Mengikut Bulan, Malaysia
  6.4  Purata Harga Pantai Mengikut Bulan, Semenanjung
  6.5  Purata Harga Borong Mengikut Bulan, Semenanjung
  6.6  Purata Harga Runcit Mengikut Bulan, Semenanjung
  6.7  Purata Harga Pantai Mengikut Bulan, Sarawak
  6.8  Purata Harga Borong Mengikut Bulan, Sarawak
  6.9  Purata Harga Runcit Mengikut Bulan, Sarawak
  6.10  Purata Harga Pantai Mengikut Bulan, Sabah
  6.11  Purata Harga Borong Mengikut Bulan, Sabah
  6.12  Purata Harga Runcit Mengikut Bulan, Sabah
  6.13  Purata Harga Pantai Mengikut Bulan, Labuan
  6.14  Purata Harga Borong Mengikut Bulan, Labuan
  6.15  Purata Harga Runcit Mengikut Bulan, Labuan
  7.1    Nilai Pendaratan Mengikut Negeri dan Gred Ikan
  7.2    Nilai Pendaratan Mengikut Peralatan dan Gred Ikan

 


 

 5. Jadual Lain
  10.1  Kilang Air Batu dan Kemudahan Penyejukan
  11.1  Hasil Perikanan, Semenanjung
  12.1  Bilangan dan Pengeluaran Kilang Feedmill 6. Jadual Akuakultur
  13.1  Bilangan dan Luas Sistem Air Tawar
  13.2  Bilangan dan Luas Sistem Air Payau
  14.1  Pengeluaran Akuakultur
  14.2  Nilai Borong Pengeluaran Akuakultur
  14.3  Nilai Runcit Pengeluaran Akuakultur
  14.4  Pengeluaran Akuakultur Air Tawar Mengikut Sistem dan Spesies
  14.5  Nilai Borong Pengeluaran Akuakultur Air Tawar Mengikut Sistem dan Spesies
  14.6  Nilai Runcit Pengeluaran Akuakultur Air Tawar Mengikut Sistem dan Spesies
  14.7  Pengeluaran Akuakultur Air Payau Mengikut Sistem dan Spesies
  14.8  Nilai Borong Pengeluaran Akuakultur Air Payau Mengikut Sistem dan Spesies
  14.9  Nilai Runcit Pengeluaran Akuakultur Air Payau Mengikut Sistem dan Spesies
  14.10   Pengeluaran Akuakultur Air Tawar Mengikut Negeri dan Spesies

  14.11   Nilai Borong Pengeluaran Akuakultur Air Tawar Mengikut Negeri dan Spesies
  14.12   Nilai Runcit Pengeluaran Akuakultur Air Tawar Mengikut Negeri dan Spesies
  14.13   Pengeluaran Akuakultur Air Payau Mengikut Negeri dan Spesies
  14.14   Nilai Borong Pengeluaran Akuakultur Air Payau Mengikut Negeri dan Spesies
  14.15   Nilai Runcit Pengeluaran Akuakultur Air Payau Mengikut Negeri dan Spesies
  15.1   Bilangan dan Luas Kolam Air Tawar
  15.2   Pengeluaran Kolam Air Tawar Mengikur Negeri 
  15.3   Nilai Borong Pengeluaran Kolam Air Tawar Mengikut Negeri
  15.4   Nilai Runcit Pengeluaran Kolam Air Tawar Mengikut Negeri
  16.1   Bilangan dan Luas Bekas Lombong
  16.2   Pengeluaran Bekas Lombong Mengikut Negeri
  16.3   Nilai Borong Pengeluaran Bekas Lombong Mengikut Negeri
  16.4   Nilai Runcit Pengeluaran Bekas Lombong Mengikut Negeri
  17.1   Bilangan dan Luas Sangkar Air Tawar
  17.2   Pengeluaran Sangkar Air Tawar Mengikut Negeri
  17.3   Nilai Borong Pengeluaran Sangkar Air Tawar Mengikut Negeri
  17.4   Nilai Runcit Pengeluaran Sangkar Air Tawar Mengikut Negeri
  18.1   Bilangan dan Luas Tangki Simen
  18.2   Pengeluaran Tangki Simen Mengikut Negeri
  18.3   Nilai Borong Pengeluaran Tangki Simen Mengikut Negeri
  18.4   Nilai Runcit Pengeluaran Tangki Simen Mengikut Negeri
  19.1   Bilangan dan Luas Tangki Kanvas
  19.2   Pengeluaran Tangki Kanvas Mengikut Negeri
  19.3   Nilai Borong Pengeluaran Tangki Kanvas Mengikut Negeri
  19.4   Nilai Runcit Pengeluaran Tangki Kanvas Mengikut Negeri
  20.1   Bilangan dan Luas Kandang Ikan
  20.2   Pengeluaran Kandang Ikan Mengikut Negeri
  20.3   Nilai Borong Pengeluaran Kandang Ikan Mengikut Negeri
  20.4   Nilai Runcit Pengeluaran Kandang Ikan Mengikut Negeri
  21.1   Bilangan dan Luas Estet Mengikut Negeri
  21.2   Pengeluaran Estet Ikan Mengikut Negeri
  21.3   Nilai Borong Pengeluaran Estet Ikan Mengikut Negeri
  21.4   Nilai Runcit Pengeluaran Estet Ikan Mengikut Negeri
  22.1   Harga Borong Ikan Air Tawar Di Pasar Utama
  22.2   Harga Runcit Ikan Air Tawar Di Pasar Utama
  23.1   Bilangan dan Luas Kolam Air Payau
  23.2   Pengeluaran Kolam Air Payau Mengikut Negeri
  23.3   Nilai Borong Pengeluaran Kolam Air Payau Mengikut Negeri
  23.4   Nilai Runcit Pengeluaran Kolam Air Payau Mengikut Negeri
  24.1   Bilangan dan Luas Sangkar Air Payau Mengikut Negeri
  24.2   Pengeluaran Sangkar Air Payau Mengikut Negeri
  24.3   Nilai Borong Pengeluaran Sangkar Air Payau Mengikut Negeri
  24.4   Nilai Runcit Pengeluaran Sangkar Air Payau Mengikut Negeri
  25.1   Bilangan dan Luas Tangki Air Payau Mengikut Negeri
  25.2   Pengeluaran Tangki Air Payau Mengikut Negeri
  25.3   Nilai Borong Pengeluaran Tangki Air Payau Mengikut Negeri
  25.4   Nilai Runcit Pengeluaran Tangki Air Payau Mengikut Negeri
  26.1   Bilangan dan Luas Kandang Air Payau Mengikut Negeri
  26.2   Pengeluaran Kandang Air Payau Mengikut Negeri
  26.3   Nilai Borong Kandang Air Payau Mengikut Negeri
  26.4   Nilai Runcit Kandang Air Payau Mengikut Negeri
  27.1  Bilangan dan Luas Kawasan Ternakan Kerang-kerangan Mengikut Negeri
  27.2  Bilangan dan Luas Kawasan Ternakan Kerang Mengikut Negeri
  27.3  Bilangan dan Luas Kawasan Ternakan Siput Sudu Mengikut Negeri
  27.4  Bilangan dan Luas Kawasan Ternakan Tiram Mengikut Negeri
  27.5  Pengeluaran Ternakan Kerang-kerangan Mengikut Negeri
  27.6  Nilai Borong Pengeluaran Ternakan Kerang-kerangan Mengikut Negeri
  27.7  Nilai Runcit Pengeluaran Ternakan Kerang-kerangan Mengikut Negeri
  28.1  Bilangan dan Luas Ternakan Rumpai Laut Mengikut Negeri
  28.2  Pengeluaran Rumpai Laut Mengikut Negeri
  28.3  Nilai Borong Pengeluaran Rumpai Laut Mengikut Negeri
  28.4  Nilai Runcit Pengeluaran Rumpai Laut Mengikut Negeri
  29.1  Harga Borong Ikan Air Payau Di Pasar Utama
  29.2  Harga Runcit Ikan Air Payau Di Pasar Utama
  30.1  Bilangan dan Luas Ternakan Ikan Hiasan
  30.2  Pengeluaran Ikan Hiasan dan Tmbuhan Akuatik Mengikut Negeri
  30.3  Nilai Ikan Hiasan dan Tumbuhan Akuatik Mengikut Negeri
  31.1  Bilangan dan Luas Tumbuhan Akuatik
 7. Jadual Pendaratan Darat
  33.1  Pendaratan Ikan Air Tawar Dari Perikanan Darat Mengikut Negeri 
  33.2  Pendaratan Ikan Air Tawar dari Perikanan Darat Mengikut Spesies
  33.3  Nilai Borong Ikan Air Tawar dari Perikanan Darat Mengikut Negeri
  33.4  Nilai Borong Ikan Air Tawar dari Perikanan Darat Mengikut Spesies
  33.5  Nilai Runcit Ikan Air Tawar dari Perikanan Darat Mengikut Negeri
  33.6  Nilai Runcit Ikan Air Tawar dari Perikanan Darat Mengikut Spesies

  33.7  Pendaratan Ikan Air Tawar dari Perikanan Darat Mengikut Bulan
 
34.1  Pendaratan Ikan Air Tawar dari Sungai Mengikut Spesies
  34.2  Nilai Borong Ikan Air Tawar dari Sungai Mengikut Spesies
  34.3  Nilai Runcit Ikan Air Tawar dari Sungai Mengikut Spesies
  35.1  Pendaratan Ikan Air Tawar dari Bekas Lombong Mengikut Spesies
  35.2  Nilai Borong Ikan Air Tawar dari Bekas Lombong Mengikut Spesies
  35.3  Nilai Runcit Ikan Air Tawar dari Bekas Lombong Mengikut Spesies
  36.1  Pendaratan Ikan Air Tawar dari Empangan Mengikut Spesies
  36.2  Nilai Borong Ikan Air Tawar dari Empangan Mengikut Spesies
  36.3  Nilai Runcit Ikan Air Tawar dari Empangan Mengikut Spesies
  37.1  Pendaratan Ikan Air Tawar dari Tasik Mengikut Spesies
  37.2  Nilai Borong Ikan Air Tawar dari Tasik Mengikut Spesies
  37.3  Nilai Runcit Ikan Air Tawar dari Tasik Mengikut Spesies
  38.1  Pendararan Ikan Air Tawar dari Lain-lain Perairan Mengikut Spesies
  38.2  Nilai Borong Ikan Air Tawar dari Lain-lain Perairan Mengikut Spesies
  38.3  Nilai Runcit Ikan Air Tawar dari Lain-lain Perairan Mengikut Spesies


 8. Jadual Benih
  39.0  Pengeluaran Benih dan Rega Ikan dan Udang Mengikut Negeri
  39.1  Pengeluaran Benih dan Rega Ikan Air Tawar dari Hatcheri Kerajaan
  39.2  Pengeluaran Benih Udang Air Payau dan Udang Galah dari Pusat Kerajaan
  39.3  Pengeluaran Benih dan Rega Ikan Air Payau dari Hatcheri Kerajaan
  39.4  Pengeluaran Benih dan Rega Ikan Air Tawar dari Hatcheri Swasta
  39.5  Pengeluaran Benih dan Nauplii Udang dari Hatcheri Swasta
  39.6  Pengeluaran Ikan Air Payau dari Hatcheri Swasta
  39.7  Pelepasan Benih Ikan dan Udang ke Perairan Umum
  39.8  Pembahagian Benih IkanAir Tawar kepada Penternak

Kemaskini pada 2021-03-26 04:16:40 daripada Iszni

  •  
  • Print
  • Email this page

Jabatan Perikanan Malaysia
Aras 1-6, Blok Menara 4G2,
Presint 4, 62628 Putrajaya

Pusat Panggilan Kerajaan Malaysia
(MyGCC) : 03-8000 8000
Faks : 03 - 8889 5490
E-Mel : pro[at]dof[dot]gov[dot]my
Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | Soalan Lazim | Bantuan | Peta Laman

Sesuai dipapar menggunakan IE 9.0, Firefox 3.0, Google Chrome 9.0 ke atas dengan resolusi 1024 x 768.
Sila klik disini untuk muat turun versi IE terkini dan muat turun Adobe Reader untuk melihat format PDF


Anda pelawat ke : 49140 Tarikh Kemaskini : 23-06-2021
Facebook Information FacebookFacebook adalah sebuah layanan jejaring sosial, pengguna dapat membuat profil pribadi, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya.     Twitter Information TwitterTwitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).     Instagram Information InstagramInstagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.     Youtube Information YoutubeYouTube adalah sebuah situs web berbagi video, situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.     RSS Information RSSRSS adalah sebuah file berformat XML untuk sindikasi yang telah digunakan (di antaranya dan kebanyakan) situs web berita dan weblog. RSS digunakan untuk menyebar ringkasan tulisan terbaru di jurnal, artikel lengkap dan bahkan gambar dan suara.     QR Code Information Kode QRKode QR atau biasa dikenal dengan istilah QR Code adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Kode QR berfungsi bagaikan hipertaut fisik yang dapat menyimpan alamat dan URL.     Mobile Information Mobile WebMobile web bertujuan untuk mengakses layanan data secara wireless dengan menggunakan perangkat mobile seperti handphone, pda dan perangkat portable yang tersambung ke sebuah jaringan telekomunikasi selular.