Reset Setting
web2.jpg
default_bg.png
seam1.jpg
newbg3.jpg
W3C
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
 
image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman

Kebenaran Pemilikan Ikan Larangan

PENDAHULUAN

Maksud Tatacara Operasi Standard (SOP) ini ialah untuk memberikan garis panduan serta arahan-arahan tetap mengenai prosedur-prosedur mengurus dan menguatkuasakan peruntukan-peruntukan di bawah Peraturan-peraturan Perikanan (Larangan Import, Dsb., bagi Ikan)1990 (Pindaan) 2011 yang telah diwartakan pada 17 Januari 2011.  Tujuan dan semangat semua peraturan-peraturan dibawahnya adalah untuk mengawal dan melindungi kepentingan ekosistem dan biodiversiti akuatik Negara daripada didominasi oleh ikan larangan ini.  Dengan adanya SOP ini, diharapkan pengurusan dan penguatkuasaan Peraturan diatas dapat dilaksanakan dengan dedikasi dan teratur serta penuh tanggungjawab penuh secara adil dan saksama.

 

GLOSARI ARAHAN TETAP

 • Karnivor Ganas ditakrifkan sebagai sifat ikan yang sumber makanan asasnya adalah ikan lain bersifat menyerang secara agresif.
 • Beracun ditakrifkan sebagai ikan yang mempunyai racun secara alamiah yang memberikan kemudaratan kepada sesiapa yang memegang atau memakannya.
 • Elektrik ditakrifkan spesies ikan yang berupaya menjanakan tenaga elektrik sebagai pertahanan dan senjata serangan.
 • Potensi Perosak ikan yang bersifat perosak dan diperkenalkan di perairan  dan mempunyai keupayaan untuk menjadi dominan dengan cepat dan mengancam populasi asal perairan berkenaan.
 • Traumatogenik adalah ikan yang dikelaskan dibawah Fishbase sebagai ikan yang berupaya memberikan kesan kecederaan secara menyerang mangsanya termasuk manusia.
 • Ikan Tempatan adalah ikan spesies asli di mana-mana ekosistem semulajadi Malaysia, termasuk sebarang spesies yang asal atau spesies yang dikembangkan dalam habitat tempatan tanpa ada gangguan dan campurtangan manusia.  Dua kategori ikan tempatan;
 1. Ikan Tempatan Asli – ikan tempatan yang boleh ditemui di pelbagai lokasi ekosistem dan habitat.
 2. Ikan Tempatan Endemik ikan tempatan asli yang hanya boleh ditemui di lokasi ekosistem dan habitat berdasarkan lokaliti tertentu sahaja

 

PUNCA KUASA

Akta Perikanan 1985 memperuntukan punca kuasa kepada Menteri untuk merangka undang-undang bagi kawalan larangan import dan menternak ikan berbahaya di dalam Seksyen 61 (l), (af) dan (ag).

 1. Seksyen 61 (l) memperuntukan kuasa Menteri ‘untuk melarang apa-apa spesies ikan’.
 2. Seksyen 61 (af) pula menyebut kuasa Menteri ‘untuk menetapkan peraturan-peraturan pengawalan spesies ikan yang merbahaya’.
 3. Seksyen 61 (ag) pula menyebut mengenai kuasa Menteri ‘untuk menetapkan peraturan-peraturan mengenai pengawalan pergerakan ikan dalam Malaysia’. 

 

Menteri di bawah kuasa yang diberikan di bawah Akta Perikanan 1985 telah mewartakan Peraturan-peraturan Perikanan (Larangan Import dan sebagainya bagi Ikan) 1990 sebagai satu langkah kawalan mengimport, menjual, memelihara atau menyimpan spesies ikan larangan seperti dalam Jadual di dalam peraturan yang sama.

Peraturan-peraturan Perikanan (Larangan Import dan sebagainya bagi Ikan) 1990 memperuntukan;

 1. Larangan mengimport, menjual, memelihara dan menyimpan ikan larangan tanpa kebenaran bertulis Ketua Pengarah Perikanan.
 1. Ketua Pengarah boleh mengenakan syarat-syarat yang patut untuk mengimport, menjual, memelihara dan menyimpan ikan larangan.
 1. Mana-mana orang yang melanggar peruntukan dalam peraturan ini melakukan kesalahan dan dikenakan denda tidak melebihi RM1,000.00 ataua penjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali. 

 

KATEGORI IKAN LARANGAN

Peraturan-peraturan Perikanan (Larangan Import dan sebagainya bagi Ikan) 1990 menyenaraikan genus ikan larangan seperti;

 1. Serrasalmus / Serrasalmo / Pygrocentrus / Catoprian.
 2. Pygopristis
 3. Collosomma / Piaractus
 4. Mylossoma.
 5. Mylopus / Myleus.
 6. Pristobrycon
 7. Myletes

 

Larangan bagi genus ikan pada peraturan 1990 diwartakan atas dasar sifat ikan- ikan asal Amazon ini yang karnivor ganas, traumatogenik dan berbahaya kepada populasi ikan tempatan dan masyarakat.  Selain daripada itu, pengenalan genus ini di perairan umum tanpa kawalan akan mengganggu keseimbangan biodiversiti habitat dan ekosistem akuatik negara

Pindaan kepada peraturan ini pada tahun 2011 telah menambah beberapa genus ikan yang dilarang seperti;

 1. Salmo.
 2. Onchorynchus.
 3. Cichla.
 4. Esox.
 5. Cichlasoma.
 6. Acipenser.
 7. Arapaima.
 8. Lepisosteus.
 9. Cherax destructor

 

Tambahan genus dan spesies bagi pindaan pada tahun 2011 adalah berasaskan kepada factor perebakan penyakit (Penyakit SalmonidSalmo dan Onchorynchus; dan udang crayfish – Cherax destructor), sifat-sifat pemangsaan ganas (bagi genus Esox, Acipenser, Lepisosteus dan Arapaima) serta keseimbangan biodiversiti ekosistem akuatik (Cichla dan Cichlasoma). 

Bagi sesiapa yang telah memiliki spesies ini ataupun berhasrat untuk memiliki spesis ini sila rujuk kepada Kaedah Pengurusan Spesies Ikan Larangan untuk maklumat lanjut.


 

Kemaskini pada 2020-09-01 08:19:33 daripada Bahagian Biosekuriti Perikanan

 •  
 • Print
 • Email this page

Jabatan Perikanan Malaysia
Aras 1-6, Blok Menara 4G2,
Presint 4, 62628 Putrajaya

Pusat Panggilan Kerajaan Malaysia
(MyGCC) : 03-8000 8000
Faks : 03 - 8889 5490
E-Mel : hqhelp[at]dof[dot]gov[dot]my
Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | Soalan Lazim | Bantuan | Peta Laman

Sesuai dipapar menggunakan IE 9.0, Firefox 3.0, Google Chrome 9.0 ke atas dengan resolusi 1024 x 768.
Sila klik disini untuk muat turun versi IE terkini dan muat turun Adobe Reader untuk melihat format PDF


Anda pelawat ke : 48943 Tarikh Kemaskini : 18-04-2021
Facebook Information FacebookFacebook adalah sebuah layanan jejaring sosial, pengguna dapat membuat profil pribadi, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya.     Twitter Information TwitterTwitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).     Instagram Information InstagramInstagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.     Youtube Information YoutubeYouTube adalah sebuah situs web berbagi video, situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.     RSS Information RSSRSS adalah sebuah file berformat XML untuk sindikasi yang telah digunakan (di antaranya dan kebanyakan) situs web berita dan weblog. RSS digunakan untuk menyebar ringkasan tulisan terbaru di jurnal, artikel lengkap dan bahkan gambar dan suara.     QR Code Information Kode QRKode QR atau biasa dikenal dengan istilah QR Code adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Kode QR berfungsi bagaikan hipertaut fisik yang dapat menyimpan alamat dan URL.     Mobile Information Mobile WebMobile web bertujuan untuk mengakses layanan data secara wireless dengan menggunakan perangkat mobile seperti handphone, pda dan perangkat portable yang tersambung ke sebuah jaringan telekomunikasi selular.