Reset Setting
web2.jpg
default_bg.png
seam1.jpg
newbg3.jpg
W3C
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
 
image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman

Dasar - dasar / SOP - Perikanan Tangkapan

Tahun 2017
Bil. Tajuk Tarikh Fail
1. Pindaan dasar tempoh Pembaharuan Lesen Vesel Dan Peralatan Menangkap ikan dari 3 Tahun kepada 1 tahun 16 Januari 2017
2. Perlaksanaan Dasar Pengeluaran kad pendaftran Nelayan baru Dan Gantian (Pekeliling Bil.2.2017) 16 Januari 2017
3. Penangguhan Pelaksanaan Pas Lawatan Kerja Sementara Jangka Pendek ke atas kru bukan warganegara diatas vesel 28 Februari 2017
4. Penurunan Kuasa Melulus Pembaharuan Kad Pendaftaran Nelayan ke Peringkat Daerah di Negeri Pulau Pinang 28 Februari 2017
5. Arahan Tidak Memperbaharui Lesen Vesel Dan Peralatan Menangkap Ikan Pukat Tunda Zon B Yang Tidak Pasang AIS 17 April 2017
6. Pelaksanaan Syarat Lesen Vesel Penangkapan Ikan Tempatan Tidak Boleh Menggunakan Peralatan Menangkap Ikan 6 Jun 2017
7. Pelaksanaan pemasangan alat peranti penyisihan penyu (TED) Bil 62017 14 Jun 2017

 

Tahun 2016
Bil. Tajuk Tarikh Fail
1. Pengezonan baharu kawasan menangkap ikan Zon negeri kedah (pekeliling pelesenan Bil. 1/2016) 17 Februari 2016 
2. Pekeliling penghapuskan pukat kenka dua (2) bot secara berperingkat sehingga 31 Disember 2020 melalui langkah-langkah kawalan (pekeliling pelesenan Bil. 3/2016 14 April 2016
3. Penambahbaikan pekeliling dasar penghapusan pukat tunda yang beroperasi di zon B secara bermula pada 1 Januari 2016 secara berperingkat melalui kaedah-kaedah kawalan(pekeliling pelesenan Bil. 2/2016) 14 April 2016
4. Penarikan Kuasa Meluluskan Pengeluaran Dan Pembaharuan Lesen Serta Kad Pendaftran Nelayan di Peringkat daerah di Pulau Pinang(pekeliling pelesenan Bil. 4/2016)  15 April 2016
5. Pembatalan kebenaran Penggunaan Kru Asing Bagi Vesel Pukat Tunda Zon B1 di Pantai barat Semenanjung Malaysia 18 April 2016
6. Penetapan Syarat-syarat Baru Lesen Sampan Bagi Negeri Sarawak (pekeliling pelesenan Bil 5.2016) 28 April 2016
7. Penetapan syarat-syarat baru lesen sampan bagi negeri Sarawak 28 April 2016
8. Arahan syarat lesen mestilah dicop dalam buku lesen vesel dan peralatan menangkap ikan 29 April 2016
9. Arahan Pengecualian Zon Konservasi (0 hingga 1 Batu Nautika) Di Perairan Negeri Pulau Pinang 13 Mei 2016
10. Arahan Pengecualian Zon Konservasi (0 Hingga 1 Batu nautika) dI Perairan negeri Pulau Pinang 17 Mei 2016
11. Pemakluman dasar dan prosedur baru Perlesenan jabatan Perikanan Malaysia 18 Mei 2016
12. Pekeliling Penghapusan Pukat Kenka Dua (2) Bot secara Berperingkat Sehingga 31 Disember 2020 Melalui langkah-langkah kawalan (pekeliling pelesenan Bil. 3/2016) 27 Jun 2016 

 

Tahun 2015
Bil. Tajuk Tarikh Fail
1. Pekeliling Penangguhan Penguatkuasaan Bagi Pemasangan Alat Automatic Identification System (AIS) Ke Atas Semua Vesel Pukat Tunda Zon B Dan Zon C 27 Februari 2015
2. Cadangan Meninggikan kadar Kompaun bagi kes kesalahan vesel pukat kenka dua bot yang menceroboh kawasan kurang 5 batu nautika dari pantai 10 Mac 2015
3. Pekeliling Pengezonan Zon B Di Perairan Pantai Barat Semenanjung Malaysia (Kedah, Pulau Pinang, Perak Dan Selangor) 25 Mei 2015
4. Dasar Dan Prosedur Baru Pelesenan Jabatan Perikanan Malaysia (Garis Panduan Pelesenan Bil 3.2015) 03 Ogos 2015
5. Pengeluaran Lesen peralatan tambahan tangguk bergalah siput retak seribu di negeri Kedah 18 Nov 2015
6. Syarat-syarat tambahan di dalam buku lesen bagi vesel penangkapan ikan zon C dan C2 negeri Perlis (garis panduan perlesenan Bil 4-2015) 18 November 2015
7. Pekeliling Mengenakan Bayaran Kos Operasi 28 Disember 2015

 

 

Tahun 2014
Bil. Tajuk Tarikh Fail
1. Bekalan isi pukat PE 38mm utk bahagian keroncong pukat tunda oleh pengilang yang menjual isi pukat tunda 10 Januari 2014
2. Pelaksanaan Dasar Baru Pelesenan Jabatan Berkaitan Penggunaan Pembantu Taikong Di Atas Vesel Penangkapan Ikan Zon B 10 Januari 2014
3. Pelaksanaan Dasar Baru Pelesenan Jabatan Perikanan Penggunaan Pembantu Taikong Di Atas Vesel Penangkapan Ikan Zon B 10 Januari 2014
4. Makluman Salinan Kelulusan Permohonan Pindah Pangkalan & Pertukaran Zon Vesel Dari Zon B Ke Zon C Kpd LKIM Negeri Oleh PPN 27 Januari 2014
5. Pekeliling Dasar Pelesenan Berkaitan Standard Operating Procedure (SOP) Pembinaan Vesel Baru Dalam Negara Bagi Kes Ganti Kulit 12 Februari 2014
6. Pekeliling Dasar Perlesenan berhubung tuntutan hakmilik oleh agensi kewangan ke atas vesel penangkapan ikan tempatan yang berlesen 12 Februari 2014
7. Pekeliling Dasar Perlesenan Berhubung Surat kebenaran sementara kelulusan pembaharuan lesen Oleh PPN Ibu Pejabat Perikanan 13 Februari 2014
8. Tambahan Syarat Lesen Vesel Dan Peralatan Menangkap Ikan 25 Februari 2014
9. Pekeliling Hukuman Denda Lebih Berat Kepada Pengusaha Vesel Pukat Tunda Yang Mencerobohi Kawasan Perairan Nelayan Tradisional (Zon A) 28 Mac 2014
10. Pekeliling Berhubung Penghantaran Fail Individu Vesel Dan Kad Hijau Bagi Vesel-Vesel Yg Telah Diluluskan Pindah Pangkalan Tetap 28 Mac 2014
11. Pekeliling Pengezonan Semula Kawasan Menangkap Ikan Di Perairan Pantai Barat Semenanjung Malaysia 28 Mac 2014
12. Pekeliling Dasar Pelesenan Berkaitan Standard Operating Procedure (SOP) Penggunaan Pembantu Taikong Di Atas Vesel Penangkapan Ikan Zon B 16 April 2014
13. Pelaksanaan Dasar Baru Pelesenan Jabatan Berkaitan Penggunaan Malaysia Acetes Efficiency Device (MAED) Ke Atas Vesel Pukat Tunda Udang Baring 30 April 2014
14. Dasar Dan Prosedur Baru Pelesenan Jabatan Perikanan ( Pekeliling Bil 10.2014 ) 09 Mei 2014
15. Dasar Dan Prosedur Baru Pelesenan Jabatan Perikanan ( Pekeliling Bil 11.2014) 09 Mei 2014
16. Isu Bantahan Pelaksanaan Dasar Baru Jabatan Perikanan Malaysia Di Pantai Barat Semenanjung 23 Mei 2014
17. Pengezonan Semula Kawasan Menangkap Ikan Di Pantai Barat Semenanjung Malaysia 30 Mei 2014
18. Pekeliling Mewajibkan Penggunaan Alat MTU Yang Berasaskan Automatic Identification System (AIS) Ke Atas Semua Pukat Tunda Zon B Dan Zon C 11 Jun 2014
19. Tambahan Syarat Lesen Vesel Dan Peralatan Menangkap Ikan 18 Jun 2014
20. Pekeliling Penangguhan Penguatkuasaan 07 Julai 2014
21. Makluman Penukaran slogan utk semua urusan surat menyurat rasmi jabatan perikanan 09 Julai 2014
22. Syarat-Syarat Tambahan Dlm Buku Lesen 11 Ogos 2014
23. Pekeliling Penangguhan Penguatkuasaan Bagi Pemasangan Alat Automatic Identification System (AIS) Ke Atas Semua Vesel Pukat Tunda Zon B & Zon C 29 Ogos 2014
24. Arahan Pemberhentian Kutipan Bayaran Alat Ais Kepada Syarikat Intac Resources Sdn.Bhd (IRSB) 22 September 2014
25. Menggantung Lesen Vesel Pukat Tunda PKFA 8757 Selama Satu (1) Tahun Di Bawah Seksyen 13 Akta Perikanan 1985 10 Disember 2014
26. Pembatalan Arahan Kelonggaran Penguatkuasaan Saiz Mata Pukat Keroncong Pukat Tunda Tidak Kurang Drpd 38 Milimeter (mm) 11 Disember 2014
27. Perlaksanaan Sepenuhnya Permohonan Aktiviti Pelesenan Menggunakan Aplikasi E-Lesen 23 Disember 2014

 

Tahun 2013
Bil. Tajuk Tarikh Fail
1. Permohonan Kerjasama kakitangan Selain Bahagian Perlesenana daerah utk bantu proses permohonan dalam sistem e-lesen 4 Mac 2013
2. Gunasama kakitangan Selain Dari Bahagian Pelesenan & Pengurusan Sumber bg membantu pengemaskinian data dan permohonan e-lesen 18 Mac 2013
3. Penanggguhan Penguatkuasaan Perlaksanaan Syarat Lesen Tambahan Bagi Membawa Tangki Minyak Tambahan Di Atas Vesel Menangkap Ikan Tempatan 30 April 2013
4. Penguatkuasaan ke atas Nelayan pukat sorong di daerah Larut matang, Negeri Perak. 16 Mei 2013
5. Semakan draf ayat tambahan syarat lesen 6 Jun 2013
6. Syarat Lesen Tambahan Bagi Semua Buku Lesen Vesel dan Peralatan menangkap ikan laut dalam C2 Julai 2013
7. Tambahan Syarat Lesen Vesel Penagkapan Ikan 11 Julai 2013
8. Pembatalan penangguhan Pengguatkuasaan Ketas KRU asing di atas vesel Zon B 16 Julai 2013
9. Pembatalan Penangguhan Penguatkuasaan Saiz Mata Keroncong Pukat Tunda Kurang 38mm 16 Julai 2013
10. Penguatkuasaan Pelaksanaan dasar Bru Pelesenan Jabatan Berkaitan Syarat baru Pukat Tunda Boya 16 Julai 2013
11. Cadangan baru Dasar Pelupusan vesel dan barang rampasan jabatan perikanan malaysia 22 Julai 2013
12. Tambahan Syarat Lesen Vesel dan peralatan menangkap ikan 26 Julai 2013
13. Pembaruan tahunan Lesen Peralatan Dan vesel Penangkapan Iakn Laut dalam C2 29 Julai 2013
14. Dasar dan Standart SOP pelaksanaan Perolehan Vesel Dari luar negara bg tujuan pelesenan vesel memnagkap ikan laut dalam Zon C2 15 Ogos 2013
15. Panduan Kerja Unit kakitangan Pelesenan Negeri Dan Daerah 16 Ogos 2013
16. Vesel dipasang MTU yang dikenalpasti mendarat dan beroperasi diperairan negara jiran 23 Ogos 2013
17. Notis Tindakn Penguatkuasaan  ke atas Arahan Penguatkuasaan Dasar Baru Pelesenan Jabatan Perikanan Malaysia 29 Ogos 2013
18. Notis Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Pelaksanaan Dasar-Dasar Baru Pelesenan Jabatan Perikanan Malaysia 9 September 2013
19. Surat tunjuk sebab ke atas vesel menangkap ikan yang dikenalpasti berada di luar perairan negara 27 September 2013
20. Format Kelulusan Penggunaaan kru bukan warga negara  (Kru Asing) 10 Oktober 2013
21. Arahan tatacara pengukuran dan kelonggaran pengguatkuaan saiz mata pukat keroncong pukat tunda tidak kurang daripada 38 mm 13 November 2013
22. Bekalan isi Pukat Pe 38mm utk Bahagian Keroncong Pukat Tunda Oleh Pengilang Yang menjual Isi Pukat Tunda 28 November 2013
23. Cadangan Pelaksaan Dasar baru jabtan Berkaitan penggunaan Pembantu Taikong Di atas vesel penangkapan ikan di Zon B 18 Disember 2013

 

Tahun 2012
Bil. Tajuk Tarikh Fail
1. Penggabungan Kawasan penangkapan ikan bagi vesel C dan C2 di pantai barat semenanjung 2 Januari 2012
2. Dasar Baru dan Prosedur Perlesenan Jabatan Perikanan (PEKELILING CAWANGAN PELESENAN- DISEMBER 3-2011 3 Januari 2012
3. Minit mesyuarat Penyelarasan syarat-syarat di dalam buku lesen dan peralatan menangkap ikan Bil.2.2011 16.Januari 2012
4. Dasar Pelesenan mengenai tukar zon dari zon A-B 27 Februari 2012
5. Syarat-Syarat Dan spesifikasi Peralatan keselamatan di atas vesel penangkapan ikan mengikut zon 21 Mac 2012
6. Notis bagi mengenakan syarat saiz mata pukat tidak melebihi 5 Meter bagi pengusaha pukat tunda 23 Mac 2012
7. Kelulusan pembelian vesel terpakai dari luar negara bagi vesel-vesel zon C2 2 April 2012
8. Kelulusan Pembelian Vesel Terpakai dari Luar Negara bagi vese-vesel Zon C2 13 April 2012
9. Penarikan balik Kelulusan Pembelian vesel terpakai Dari Luar Negara Bagi vesel-vesel Zon C2 - [ 8 ] 20 April 2012 
10. Penarikan balik Kelulusan Pembelian vesel terpakai Dari Luar Negara Bagi vesel-vesel Zon C2 - [ 9 ] 20 April 2012 
11. Dasar Baru dan prosedur perlesenan Jabatan perikanan (PEKELILING CAWANGAN- Mei 12012) 3 Mei 2012
12. Pekekliling garis panduan pelaksanann Permohonan Lesen Sampan 10 Mei 2012
13. Pemasangan Peralatan MTU di atas Vesel Zon C 22 Mei 2012
14. Permohonan Ubah Suai vesel enjin sangkut (sampan) 27 Ogos 2012
15. Penguatkuasaaan Peraturan Pematuhan Waktu Bekerja Penjawat Awam 3 September 2012
16. Syarat Lesen Tambahan Bagi Semua Buku Lesen Vesel Dan Peralatan menangkap ikan 10 November 2012
17. Dasar Perlesenan Mengenai Tempoh Kelulusan Bagi Ganti Enjin Vesel( PEKELILING CAWANGAN PERLESENAN -NOVEMBER 1-2012) 28 November 2012
18. Penyelarasan surat kelulusan di peringaky PPN Bagi ganti Kulit Dan ganti enjin vesel 28 November 2012

 

Tahun 2011
Bil. Tajuk Tarikh Fail
1. Pindaan Dasar dan Prosedur Perlesenan Jabatan perikanan (PEKELILING CAWANGAN PERLESENAN -JUN-2011) 10 Jun 2011
2. Pindaan dasar dan Prosidur Perlesenan jabatan perikanan (PEKELILING CAWANGAN PERLESENAN-OGOS-2011) 18 Ogos 2011
3. Dasar Baru dan Prosedur Pelesenan Jabatan Perikan (PEKELILING CAWANGAN PERLESENAN-DISEMBER 1-2011) 23 Disember 2011
4. Dasar Baru dan prosedur Perlesenan Jabatan Perikanan (PEKELILING CAWANGAN PERLESENAN -DISEMBER2-2011) 23 Disember 2011

 

-
Bil. Tajuk Tarikh Fail
1. SOP-PEROLEHAN VESEL DARI LUAR NEGARA -

Kemaskini pada 2018-10-10 12:50:04 daripada Portal Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

Jabatan Perikanan Malaysia
Aras 1-6, Blok Menara 4G2,
Presint 4, 62628 Putrajaya

Pusat Panggilan 1Malaysia
(1MOCC) : 03-8000 8000
Faks : 03 - 8889 5490
E-Mel : hqhelp[at]dof[dot]gov[dot]my
Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | Soalan Lazim | Bantuan | Peta Laman

Sesuai dipapar menggunakan IE 9.0, Firefox 3.0, Google Chrome 9.0 ke atas dengan resolusi 1024 x 768.
Sila klik disini untuk muat turun versi IE terkini dan muat turun Adobe Reader untuk melihat format PDF


Anda pelawat ke : 43511 Tarikh Kemaskini : 20-09-2019
Facebook Information FacebookFacebook adalah sebuah layanan jejaring sosial, pengguna dapat membuat profil pribadi, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya.     Twitter Information TwitterTwitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).     Instagram Information InstagramInstagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.     Youtube Information YoutubeYouTube adalah sebuah situs web berbagi video, situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.     RSS Information RSSRSS adalah sebuah file berformat XML untuk sindikasi yang telah digunakan (di antaranya dan kebanyakan) situs web berita dan weblog. RSS digunakan untuk menyebar ringkasan tulisan terbaru di jurnal, artikel lengkap dan bahkan gambar dan suara.     QR Code Information Kode QRKode QR atau biasa dikenal dengan istilah QR Code adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Kode QR berfungsi bagaikan hipertaut fisik yang dapat menyimpan alamat dan URL.     Mobile Information Mobile WebMobile web bertujuan untuk mengakses layanan data secara wireless dengan menggunakan perangkat mobile seperti handphone, pda dan perangkat portable yang tersambung ke sebuah jaringan telekomunikasi selular.