Nazri bin Ishak

Pengarah Perikanan Negeri Kelantan (G52)

Bahagian
Pejabat Perikanan Negeri Kelantan

No. Tel

E-mel