YBhg Dato' Dr Bah Piyan Tan

Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pengurusan) (Gred Utama C)

Bahagian
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan

No. Tel

E-mel