Dr. Zainoddin bin Jamari

Pengarah Kanan Bahagian Penyelidikan (VU7) (Gred Utama C)

Bahagian
Bahagian Penyelidikan Perikanan

No. Tel

E-mel