Azlisha bin Ab Aziz

Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pembangunan) (Gred Utama C)

Bahagian
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan

No. Tel

E-mel