YBhg. Dato' Adnan bin Hussain

Pengarah Kanan (Gred Utama C)

Bahagian
Bahagian Biosekuriti Perikanan

No. Tel

E-mel