Haji Ab. Rahim bin Gor Yaman

Pengarah Kanan (Gred Utama C)

Bahagian
Bahagian Taman Laut dan Pengurusan Sumber

No. Tel

E-mel