Abdul Halim bin Marzuki

Pengarah Perikanan Negeri Kedah (G54)

Bahagian
Pejabat Perikanan Negeri Kedah

No. Tel

E-mel