YBhg Dato' Haji Munir bin Haji Mohd Nawi

Ketua Pengarah Perikanan (Gred Utama B)

Bahagian
Pejabat Ketua Pengarah Perikanan

No. Tel

E-mel