Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
 Languages English | Bahasa Melayu
Official Website
Fisheries Research Institute Malaysia
 
04-6263925/6
 
04-6262210
 
fri_helpdesk@dof.gov.my
No. PROJECT NAMEYEARAGENCY  
1Kajian Penandaan (Tagging) penyu di Pantai Mak Kepit Pulau, Redang dan Ma' Daerah, Kerteh, Terengganu 2020-2024FRI RANTAU ABANG
2Kajian Tangkapan Tidak Sengaja (by-catch) penyu oleh pukat tunda musim tengkujuh (PTMT) dan pukat hanyut di perairan Kemaman, Kerteh dan Rantau Abang, Terengganu. 2020-2021FRI RANTAU ABANG
3Kajian kesan pemanasan global terhadap kadar penetasan telur penyu di hatcheri-hatcheri seluruh Semenanjung Malaysia (Terengganu, Pahang, Melaka, Perak dan Pulau Pinang). 2020-2021FRI RANTAU ABANG
4Kajian pemeliharaan penyu belimbing di dalam tangki di FRI Rantau Abang, Terengganu. 2020-2021FRI RANTAU ABANG
5Kajian Ternakan Udang Putih Pasifik ( Penaeus vannamei) Secara Superintensif 2020FRI GELANG PATAH
6Asuhan dan ternakan ketam renjung (Portunus pelagicus) dalam kolam. 2020FRI GELANG PATAH
7Pembangunan Induk Ikan Siakap (Lates calcarifer) dalam Sangkar dalam Kolam2020FRI GELANG PATAH, FRI TANJUNG DEMONG
8Pembangunan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus) dalam Sangkar dalam Kolam2020FRI GELANG PATAH, FRI TANJUNG DEMONG
9Kajian Pengurusan Sumber benih kerang yang mapan (Pemantauan kerang di kawasan SISG Perairan Johor Tahun 2019)2020FRI GELANG PATAH
10Projek Ternakan Kupang/ Kerang/ tiram di Muar 2020FRI GELANG PATAH, Syarikat Laman Alamjaya Sdn. Bhd
11Kajian Ternakan kupang di Sg.Lurus2020FRI GELANG PATAH
12Penghasilan Baka Induk Udang Marin Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC)2020FRI GELANG PATAH, FRI PULAU SAYAK
13Kajian prestasi ternakan udang marin hasil dari program pembakaan2020FRI GELANG PATAH, FRI PULAU SAYAK
14Ergo cockles harvester and hydro cockles sorter2020FRI GELANG PATAH
15Kajian dan Pembangunan Prototaip Sistem Depurasi kerang2020FRI GELANG PATAH
16Kajian dan Pembangunan pH Buffering Media dan Biofilter daripada Sisa Pepejal – Kerang2020FRI GELANG PATAH
17Penggunaan Tepung Protein Alternatif (Tepung BSFL) Dalam Makanan Formula Ikan Kerapu2020FRI TANJONG DEMONG
18Penyelidikan Teknologi Penangkapan Ikan Laut Dalam Di Zee Malaysia Sarawak2020FRI BINTAWA, FRI KAMPUNG ACHEH, JABATAN PERIKANAN LAUT SARAWAK
19Program Pembangunan Penyelidikan Benih Rumpai Laut2020FRI LANGKAWI
20Kajian Pembangunan Pembenihan Dan Ternakan Gamat2020FRI LANGKAWI
21Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin2020FRI BATU MAUNG
22Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan2020FRI BATU MAUNG
23Program Pematuhan Biosekuriti dan Kawalan Kualiti Ikan bagi Memenuhi Piawaian Pasaran2020FRI BATU MAUNG
24Peningkatan Kualiti Benih dan Pembangunan Baka2020FRI BATU MAUNG
25Pembangunan Industri Tuna2020FRI BATU MAUNG
26Pengurusan Sumber Perikanan Mampan2020FRI BATU MAUNG
27Kajian Perbandingan Prestasi Tumbesaran Antara Family G0 Ikan Kelah2020FRI GLAMI LEMI
28Kajian Feasibility Ternakan Ikan Kelah Dalam Sistem Kolam, Sangkar Dan Tangki2020FRI GLAMI LEMI
29Kajian Penggunaan Mineral Bagi Meningkatkan Kadar Penetasan Ikan Kelah2020FRI GLAMI LEMI
30Kajian Perbandingan Prestasi Tumbesaran Antara Family G0 Ikan Patin Buah2020FRI GLAMI LEMI
31Kajian Feasibility Ternakan Ikan Patin Buah Dalam Sistem Kolam, Sangkar Dan Tangki2020FRI BATU MAUNG
32Kajian Penggunaan Mineral Bagi Meningkatkan Kadar Penetasan Ikan Kelah2020FRI GLAMI LEMI
33Kajian penyakit ikan Patin buah: Pengawalan penyakit pada peringkat asuhan ikan Patin Buah menggunakan SirehMax (pengenalpastian Aeromonas melalui kaedah konvensional & molekular)2020FRI GLAMI LEMI
34Kajian penyakit lazim yang menjangkiti ikan Kelah: parasit & bakteria2020FRI GLAMI LEMI
35Kajian Pembangunan Ikan Koi SPF2020FRI BATU MAUNG
36Kajian pembangunan baka tilapia merah resistan Streptococcus2020FRI GLAMI LEMI
37Kajian kesan diet kematangan untuk ikan Patin Buah F1 yang di domestikasi2020FRI GLAMI LEMI
38Kajian verifikasi diet kematangan Kelah di ladang ternakan Kelah swasta2020FRI GLAMI LEMI, A SUKO Genius Sdn Bhd, Kulai, Johor
39Kajian diet berkos efektif untuk ikan Kap Tempatan2020FRI GLAMI LEMI, UNIVERSITI MALAYA
40Pembangunan ternakan Moina sp higenik secara komersil2020FRI GLAMI LEMI, PPA
41Kajian pemakanan pasca tuai ikan Kelah bagi tujuan meningkat kualiti isi2020FRI GLAMI LEMI
42Keberkesanan Ekstrak Noni (Morinda citrifolia) terhadap parasit ikan marin)2019-2020FRI TANJONG DEMONG
43Prestasi Kematangan Induk Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) Diberi PrimEZeatTM dan Diet Pematangan Komersial2019-2020FRI PULAU SAYAK
44Aktiviti Pengeluaran Alga dan Analisis Kualiti Air di FRI Pulau Sayak, Kedah2019-2020FRI PULAU SAYAK
45Aktiviti Diagnosa Penyakit Udang di FRI Pulau Sayak, Kedah2019-2020FRI PULAU SAYAK
46Pembangunan Induk Udang Putih Pacifik Litopenaeus vannamei2019-2020FRI PULAU SAYAK
47Program Pembiakbakaan Udang Galah Secara ‘Pemilihan famili’2019-2020FRI PULAU SAYAK
48Peningkatan Kaedah Penghasilan Paste Alga Nannochloropsis 2019-2020FRI PULAU SAYAK
49Krioawetan Sperma Kerapu Dan Siakap2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UMT
50Kajian Kesan Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (Epinephalus Fuscogattus) Keatas Potensi Perlindungan Juvenil2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UIAM
51Kajian Kesan Diet Ekstrak Bawang Putih , Allium sativum Terhadap Tumbesaran dan Paameter Imun Ikan Marin 2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UIAM
52Keberkesanan Ekstrak Tumbuhan Tempatan (Melastoma malabathricum dan Senna alata ) terhadap Vibriosis pada Epinephelus sp. 2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UIAM
53Pembangunan Mesin Ekstruder Rekabentuk Komersial untuk Hasilkan Pelet Timbul Akuakultur2018-2020FRI PULAU SAYAK
54Program Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus monodon) Untuk Peningkatan Trait Tumbesaran dan Ketahanan Penyakit 2018-2020FRI PULAU SAYAK
55Projek kerjasama FRI-ANM penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu.2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
56Projek Kerjasama Kajian Penggantian Tepung Ikan Dalam Makanan Ternakan Udang Putih Bersama UTM.2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
57Penghasilan Makanan Rumusan Induk Udang Galah2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
58Pembiakbakaan udang galah secara ‘Famili Selection’2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
59Pembangunan Induk Neo-Female Udang galah.2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
60Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus Monodon) Dan Udang Putih (Penaeus Vannamei)2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
61Penyelidikan Kultur Mikroalgae Melalui Sistem Fotobioreaktor2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
62Pembangunan Baka Udang Galah Dan Udang Marin Melalui Pembiakbakaan. 2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
63Sustainable Aquaculture To Preserve The Ecosystem And Biodiversity Of Sungai Merbok, Kedah- A Collaboration Research With USM2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
64Kajian Aruhan Pembiakan Kerang2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
65Projek Perintis Ternakan Tiram Dan Kerang Dalam Kolam2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
66Penghasilan 50 famili Ikan Kerapu (Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu )2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
67Kajian prestasi tumbesaran setiap famili(Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
68Kajian prestasi tumbesaran baka F1 dalam system tangki dari saiz 40g – 200g (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
69Kajian prestasi tumbesaran baka F1dalam sangkar HDPE dari saiz (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
70Kajian Intensification of Tiger Grouper Seed Production (Dari 20 kg/ton kepada 40 kg/ton) 2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
71Kajian Menggunakan Ubi Gadong sebagai Sumber Phytoestrogen untuk Kematangan Gonad Ikan Siakap/Kerapu 2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
72Kajian Kestabilan dan kelestarian yang dikaitkan dengan sistem rotifer berkepadatan tinggi (Pembangunan Pengeluaran Rotifer Sistem Kitar Semula 'Brachionus plicatilis'2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
73Kajian Krioawetan Sperma Kerapu dan Siakap2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
74Kajian Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (E. Fuscogutattus) Terhadap Perlindungan Juvenile2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
75Kajian Penentuan Regim SirehMAX yang Sesuai untuk Ikan Patin,Kelah dan Kerapu 2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
76Kajian Pembangunan Diet Herba dalam Rotifer dan Artemia bagi Pengeluaran Benih Ikan Marin Berkualiti (kajian lapangan)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
77Kajian Penggunaan Ekstrak Bawang Putih, Allium sativum sebagai Penghapus Bakteria, Peningkatan Tumbesaran dan Immunostimulan di dalam Kerapu Hibrid2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
78Kajian Penyaringan dan Mengenalpasti Tumbuhan Herba yang Berpotensi Melawan Patogen Ikan2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
79Penghasilkan generasi baru baka melalui kaedah dialel cross (Projek pembiakbaikan baka)2018-2019FRI GLEMI LEMI
80Verifikasi stok baka terpilih melalui kaedah molekular (Projek pembiakbaikan baka)2018-2019FRI GLEMI LEMI
81Kajian produktiviti induk (Growth performance of genetically improved red tilapia hybrid compared to GIFT in pond (FELDA)2018-2019FRI GLEMI LEMI
82Pembangunan sistem asuhan kepadatan tinggi sistem tangki/hapa2018-2019FRI GLEMI LEMI
83Pembangunan stok ternakan bebas streptococcus2018-2019FRI GLEMI LEMI
84Pembangunan makanan kematangan Kelah (Tor tambroides) dan Patin Buah (Pangasius nasutus) 1. Kajian kesan diet rumusan kematangan Patin Buah terhadap aktiviti pembiakan dan paras hormon PGE22018-2019FRI GLEMI LEMI
85Pembangunan makanan kematangan Kelah (Tor tambroides) dan Patin Buah (Pangasius nasutus) 2. Kajian verifikasi makanan kematangan kelah dalam kaptiviti2018-2019FRI GLEMI LEMI
86Pembangunan makanan hidup air tawar (Moina sp.) (Penyediaan modul pengeluaran skala makmal dan besar (outdoor scale) makanan hidup, Moina untuk benih ikan air tawar) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
87Kajian Kesan Aplikasi Aditif Terhadap Tumbesaran Ikan Kelah di Dalam tangki Ternakan (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
88Kajian penggunaan sumber sisa-agro sembelihan ayam sebagai sumber protin alternative bagi makanan rumusan ikan Tilapia (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar)2018-2019FRI GLEMI LEMI
89Penyelidikan dan pembangunan makanan induk dengan penambahan asid lemak ARA dan DHA yang optima bagi meningkatkan fekunditi induk dan kualiti rega udang galah 2018-2019FRI GLEMI LEMI
90Kajian PSI (Production Sustainable Index) untuk penentuan dan kemampanan ternakan & Ekonomi Pengeluaran.2018-2019FRI GLEMI LEMI
91Kajian Pond Dynamic Penternakan Udang Galah ke arah penambahbaikan.2018-2019FRI GLEMI LEMI
92Kajian Perbandingan Impak Ternakan antara tebaran udang pasca larva dan juvenile2018-2019FRI GLEMI LEMI
93Kajian perbandingan prestasi tumbesaran antara family G02018-2019FRI GLEMI LEMI
94Maklumat filogenetik stok populasi kelah di Malaysia. (Kajian perbandingan stok kelah di Malaysia secara biomolekul) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
95Kajian paras hormone PGE2 induk kelah domestikasi 2018-2019FRI GLEMI LEMI
96Pembangunan modul asuhan dan penghasilan juvenile kelah2018-2019FRI GLEMI LEMI
97Kajian feasibility ternakan ikan Kelah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki2018-2019FRI GLEMI LEMI
98Kajian pemantauan penyakit terhadap calon baka Kelah domestikasi2018-2019FRI GLEMI LEMI
99Kajian profil founder stok untuk pembangunan baka (Program pembiakbaikan dan produktiviti ternakan ikan patin buah)2018-2019FRI GLEMI LEMI
100Kajian pemantauan penyakit terhadap calon induk Patin Buah2018-2019FRI GLEMI LEMI
101Kajian feasibility ternakan ikan Patin Buah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki2018-2019FRI GLEMI LEMI
102Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen ikan di Jerantut, Pahang (Kajian impak perikanan asli kepada pelepasan ikan asing/udang galah.) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
103Kajian keberkesanan tebaran udang juvenile terhadap pembangunan stok (Program pelepasan umum ikan/udang galah di perairan umum) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
104Kajian kaedah Peningkatan kadar hidup dan tumbesaran fasa asuhan Udang Galah dalam tangki2018FRI GLEMI LEMI
105Pembangunan modul asuhan dan penghasilan juvenile Patin Buah2018FRI GLEMI LEMI
106Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Sungai Kinta.2018FRI GLEMI LEMI
107Kajian Inventori di Tasik Putrajaya (Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Semenanjung Malaysia.) 2018FRI GLEMI LEMI
108Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen spesies udang galah di Sungai Muda2018FRI GLEMI LEMI
109Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen spesies udang galah di Perak Tengah.2018FRI GLEMI LEMI
110Peningkatan stok baka ikan kerapu (Epinephelus sp.) secara pembiakbakaan pilihan dengan ciri genetik yang terpilih2017-2022FRI GELANG PATAH
111Peningkatan stok baka ikan siakap (Lates calcarifer) secara pembiakbakaan pilihan dengan ciri genetik terpilih2017-2022FRI GELANG PATAH
112Intensifikasi sistem kitar semula (RAS) pengeluaran benih ikan kerapu dan siakap 2017-2022FRI GELANG PATAH
113Pembangunan makanan induk dan makanan rumusan ikan marin2017-2022FRI GELANG PATAH
114Pembangunan pengeluaran sistem kitar semula rotifer (Brachionus plicatilis)2017-2022FRI GELANG PATAH
115Kajian Awalan Kesan Hi-Profeed ke atas Tumbesaran dan Kadar Hidup Udang Putih (Litopenaeus vannamei).2017-2020FRI PULAU SAYAK
116Development of immunodiagnostic kit for rapid detection of freshwater fish-borne streptococcosis (Skopvaksin/kit/protocol) 2017-2019NaFiSH, UIA
117Molecular characterization of Streptococcus agalactiae virulent genes from Malaysian red-tilapia (Oreochromis sp.) (Skopvaksin/kit/protocol) 2017-2019NaFiSH, UIA
118Experimental infection of grouper by betanodavirus (Skopvaksin/kit/protocol) 2017-2019NAFISH, FRITD, UPM
119Field trial of oral herbal diet intake for post larvae (PL20) shrimp (L. vannamei): A strategic plan for EMS/AHPND prevention (Skop kawalan/rawatan alternatif) 2017-2018NAFISH,FRITD, FRIGP
120Effectiveness of commercial essential oils and local plant extract against marine leech parasite & bacterial infection (Skop kawalan/rawatan alternatif) 2017-2018NAFISH,FRIBM
121Effect of vaccinating tiger grouper (Epinephelusfuscoguttatus) broodstock on potential protection in juvenile (Skopvaksin/kit/protocol)2017-2018NAFISH, FRITD, UPM
122Isolation of Channel Catfish Virus (CCV) and Iridovirus for pathogen characterization and disease control(Skopvaksin/kit/protocol)2017-2018NAFISH
123Molecular determination of Vibrio sp. isolates from AHPND’s cases (Skopvaksin/kit/protocol) 2017NAFISH
124Antigenic protein of Cryptocaryon irritants under 2DE gel (Skopvaksin/kit/protocol) 2017NAFISH,UM
125Treatment regime of Piper betel extract (SirehMax) against motile aeromonas septicaemia (MAS) in Pangasius spp. cage-culture (Skopkawalan/rawatan alternatif) 2017NAFISH, FRITD
126Treatment regime of piper betle extract (SirehMax) against vibriosis in hybrid grouper, Langkawi (Skop kawalan/rawatan alternatif)2017NAFISH, FRITD
127Antimicrobial activities of commercial essential oils against Vibrio spp. and toxin producing V. parahaemolyticus isolates obtained from Early Mortality Syndrome diseased shrimp(Skop kawalan/rawatan alternatif)2017NAFISH
128Program Pembiakbakaan Udang Laut Untuk Meningkatkan Trait Tumbesaran Dan Daya Ketahanan Terhadap Penyakit.2017FRI PULAU SAYAK, FRI GELANG PATAH
129Pembangunan Fotobioreaktor Untuk Penghasilan Mikroalgae Berkualiti2017FRI PULAU SAYAK, KEDAH
130Kajian Verifikasi Penggunaan Makanan Segera Induk Udang Bebas Penyakit.2017FRI PULAU SAYAK, KEDAH
131Projek kerjasama penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu. 2017FRI PULAU SAYAK, Agensi Nuklear Malaysia.
132Kajian Verifikasi Penggunaan Makanan Segera Induk Udang Bebas Penyakit.2017PULAU SAYAK, Agensi Nuklear Malaysia.
133Projek kerjasama kajian penggantian tepung ikan dalam makanan ternakan udang putih bersama LGM dan UTM.2017FRI PULAU SAYAK,Lembaga Getah Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia.
134Projek kerjasama penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu.2017FRI PULAU SAYAK, KEDAH
135Metagenomics analysis of bacteria and virus communities from hatchery producing hybrid grouper fry: a deeper epidemiological investigation for control and prevention of vibriosis and VNN (Skopepidemiologi) 2017NAFISH, FRITD, UPM
136Epizootiological study of virus & bacteria diseases in Pangasius hypothalamus at Sungai Pahang(Skopepidemiologi)2017NaFiSH, UIA
137A preliminary study on the epizootiology of Streptococcus iniae infection in genetically improved farmed tilapia (GIFT) (Skopepidemiologi) 2017PPA Jitra, WorldFish
138Epidemiology study of parasite infestations in Tilapia GIFT from Pusat Pengembangan Akuakultur (PPA) Jitra and other cultured farms (Skopepidemiologi)2017NAFISH, World Fish PPA Jitra
139Prevalence of EHP (Enterocytozoonhepatopenaei) in farmed whiteleg shrimp (L. vannamei) (Skopepidemiologi)2017NAFISH
140Detection of Perkinsosis in shellfish in Peninsular Malaysia (Skopepidemiologi) 2017NAFISH, PPN Perak, PPN Penang
141Modified immunoperoxidase method for the detection of Channel Catfish Virus (CCV)(Skopvaksin/kit/protocol)2017NaFiSH, UMK
142Pembangunan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus).2016-2020FRI TANJONG DEMONG, ZAM Aquaculture Sdn Bhd
143Pembangunan Induk Ikan Siakap (Lates calcarifer).2016-2020FRI TANJONG DEMONG, Ain Aquaculture Sdn Bhd
144Intensifikasi sistem kitar semula (RAS) bagi pengeluaran benih ikan kerapu / siakap.2016-2020FRI TANJONG DEMONG
145Pembangunan Pengeluaran Rotifer (Brachionus plicatilis) Berkepadatan Tinggi Menggunakan Sistem Kitar Semula Akuakultur (RAS)2016-2020FRI TANJONG DEMONG
146Ternakan Kepadatan Tinggi Nannochloropsis sp dalam Panel Fotobioreaktor Jenis Leper yang Dipasang Lampu LED2016-2020FRI PULAU SAYAK
147Effectiveness of commercial cinnamon essential oil against on parasite & bacterial prevalence in hybrid grouper at Langgun, Langkawi(Skop kawalan/rawatan alternatif)2016-2017NAFISH
148Penyelidikan Ikan Pelagik Kecil dan Ikan Tuna untuk Meningkatkan Produktiviti di ZEE Malaysia Sarawak2016FRI BINTAWA
149Penyelidikan Strategik Kepulauan Laut China Selatan Gugusan Semarang Peninjau2016FRI BINTAWA
150Pembangunan Marikultur Karang Laut Hiasan sebagai Sumber Baharu di Sarawak2016FRI BINTAWA
151Penyelidikan Teknologi Penangkapan Ikan Laut Dalam di ZEE Malaysia, Sarawak2016FRI BINTAWA
152Pembangunan dan Pengurusan Sumber Perikanan melalui Tukun Tiruan di Negeri Sarawak2016FRI BINTAWA
153Projek Penyelidikan dan Pembanguan Akuakultur dan Prekormesilan Hasil Penyelidikan2016FRI BATU MAUNG
154Penyelidikan dan Penyakit Ikan Akuakultur dan Pembangunan Vaksin Ikan/ Kit Dianogsis2016NAFISH
155Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin2016FRI KG. ACEH
156Penyelidikan dan Pentaksiran Imapak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan2016FRI BATU MAUNG
157Perolehan Kapal Peny. Perikanan2016FRI KG. ACEH
158Program Sanitasi Kerang-kerangan Kebangsaan (NSSP) Bakteria dan Hepatisis A2016NAFISH
159Anti Parasitik Aktiviti Daun Senduduk Axtrak keatas Lintah Laut (Dewasa dan Telur)2016NAFISH
160Kompilasi Kes Kematian Ikan (2010-2015)2016NAFISH
161Penulisan Tesisi Master of Science (Kajian Biogenik Amina di dalam Produk Perikanan2016NAFISH
162Kod Bar Ikan Komersial (RMK 11)2016FRI BATU MAUNG
163Elucidating the Molecular Taxonusmy and Phylogenetic of the Shrimp, Superfamily Penaesidea and psp. Genaetic semeture of the Banana prawn, Penaeus merguenisis in Malaysia2016FRI BATU MAUNG
164Genetic enhancement of Red Tilapia2016FRI BATU MAUNG, MARDI, CMDV
165Kajian Prestasi Ternakan Benih Udang Harimau SPF sebagai Calon Induk Dalam2016FRI GELANG PATAH
166Kajian Penghasilan Baka Induk Udang Harimau SPF Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC)2016FRI GELANG PATAH
167Kajian Ternakan Induk Udang Harimau Dalam Sistem Tangki Menggunakan Kaedah RAS2016FRI GELANG PATAH
168kajian Penggunaan Estrak Serat, Cymbopogon Citratus sebagai Rawatan Alternatif bagi Jangkitan Lintah Marin, Zeylanicobdella arugamensis terhadap Ikan Kerapu Epinephelus sp2016FRI GELANG PATAH
169Kajian Ternakan Udang Putih Super Intensif Menggunakan Kolam Ynag Dalam (2M)2016FRI GELANG PATAH
170kajian Kesan Penggunaan Estrak Serai ke atas Perstasi Pertumbuhan Udang Putih (Penaeus vannamei) yang diternak secara Intensif2016FRI GELANG PATAH
171Kajian Impak Penggunaan Teknologi Fish Site Identification System (FSI)terhadap Nelayan di Pantai Timur Semenanjung2016FRI BATU MAUNG
172Kajian Sosio-ekonomi Nelayan P.Jerut Bilis di Kelantan2016FRI BATU MAUNG, FRI KG ACHEH
173Kajian Bio-ekonomi Puket Tunda Zon B di Perak2016FRI BATU MAUNG, FRI KG ACHEH
174Kajian Mikro-alga Berbahaya di kawasan Ternakan Ikan Menggunakan Kaedah Taksonomi dan Molekul2016FRI BATU MAUNG
175NSSP Program (Plakton)2016FRI BATU MAUNG, BIOSEKURITI
176Kajian Biotoksin2016FRI BATU MAUNG
177Kajian Propagasi Kerang Secara Ex-Situ dan In-Situ2016FRI BATU MAUNG
178Kultur Kuda Laut didalam Nurseri2016FRI BATU MAUNG
179Determination of optimal dosage of freund’s incomplete, freund’s complete and palm oil adjuvant for fish vaccine 2015-2016NaFiSH, FRI GLEMI LEMI,UPM
180Analisis asid amino2015
181Analisis Impak Perubahan Iklim Terhadap Sumber Perikanan2015
182Analisis kestabilan ciri-ciri SPF dalam pembangunan pengganda baka (BMC) Udang Galah domestifikasi SPF dalam kolam biosekuriti2015
183Kajian Epizootiologi Untuk Ternakan Akuakultur (Ikan Dan Kerang-Kerangan) Kajian Patogenisiti Dan Mekanisme Jangkitan Patogen Percubaan Keberkesanan Crude Vaccine2015
184Kajian keberkesanan rawatan herba dan kawalan penyakit; upah pembantu penyelidik2015
185Kajian Kerang-kerangan di Selangor2015
186Kajian Kesan Perubahan Cuaca Kepada Akuakultur2015
187Kajian Penyakit Ikan dalam Usaha Pemuliharaan Ekosistem Perikanan2015
188Kajian Penyakit Ikan ke Atas Kesan Perubahan Iklim2015
189Kajian stok udang galah di Sg Muda, P.Pinang/Kedah2015
190Kemudahan makmal kesihatan ikan yang baru dapat disediakan bagi menggantikan kemudahan makmal di Pusat Biosekuriti Perikanan KLIA-Diagnostik2015
191Latihan akuakultur penternak / golongan sasar FRI Tanjung Demong2015
192Pelbagai projek di TUMEC2015
193Pembangunan santuari perintis udang galah di Sg Muda, Kedah2015
194Pembangunan Teknologi Hijau Dalam Perikanan Tangkapan2015
195Pengenalpastian Tapak-Tapak Tambahan Bagi Pemulihan Semula Terumbu Karang2015
196Penghasilan makanan induk IAT, ToT, latihan2015
197Penghasilan makanan induk ikan marin, ToT, latihan2015
198Penghasilan makanan induk udang, ToT, latihan2015
199Peningkatan Stok Udang Galah Melalui Kaedah Pembiakbakaan & neo-female2015
200Penyelidikan ternakan tuna dan SST di PLL2015
201Perolehan induk makanan, bahan kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatceri di FRI Tanjung Demong2015
202Pembangunan proseduroperasipiawai (SOP) asuhandanternakanikanketutu (Oxyeleotrismarmorata)2014-2017FRI GLEMI LEMI, Sya Aquatic & Marketing SdnBhd
203Kajian ternakan produktiviti tinggi dengan pendekatan tuaian secara berkala ikan jelawat (Leptobarbushoeveni) dalam kolam dan RAS.2014-2017FRI GLEMI LEMI, Sya Aquatic & Marketing SdnBhd
204Pra Pengkomersilan Pembenihan dan Ternakan gamat (Holothuriascabra) di hatcheri2014-2017FRI PULAU SAYAK, Sesaga Engineering SdnBhd
205Penambahbaikan genetik dan baka udang harimau, Penaeus monodon bebas penyakit (BMC Udang Harimau) 2014-2017FRI GELANG PATAH ,Rentas Saga SdnBhd
206Penambahbaikan genetik dan baka udang harimau, Penaeus monodon bebas penyakit (BMC UdangHarimau) 2014-2017FRI GELANG PATAH, Rentas Saga Sdn Bhd
207Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Set Net di Pulau Layang Layang2014-2017FRI BINTAWA, Next Pearl Sdn Bhd
208Effectiveness of selected commercial essential oils and local plant extract against marine leech parasite infestation 2014-2016NaFiSH, Cargill SdnBhd
209Validation of Gut scorecard method in farmed white shrimp for early detection of AHPND 2014-2016 NaFiSH, Hanan Group SdnBhd
210Dissemination Information System2014
211Kajian 38mm dan survei udang2014
212Kajian bersama survei tuna Laut Sulu-Sulawesi2014
213Kajian impak mata keroncong 38mm2014
214Kajian Impak Penggunaan FSI terhadap Sosioekonomi nelayan pantai Timur2014
215Kajian Kaedah ternakan tuna dalam SST di PPL2014
216Kajian Keberkesanan MAED pada Pukat Tunda Udang baring2014
217Kajian Kesan perubahan iklim terhadap akuakultur2014
218Kajian Kesan Perubahan Iklim terhadap Rumpai Laut2014
219Kajian makanan rumusan / induk ikan/ udang marin- FRI Tanjong Demong2014
220Kajian makanan rumusan /induk ikan/ udang air tawar2014
221Kajian Makanan Rumusan Induk Ikan/ Udang patah2014
222Kajian makanan Rumusan/ Induk Ikan/ Udang Marin dan air tawar serta seminar2014
223Kajian makanan rumusan/ induk ikan/ udang marin- FRI Gelang Patah2014
224Kajian Penilaian stok dan Genetik udang galah dan Pengeluaran induk SPF udang galah BMC2014
225Kajian Penyakit ikan Akuakultur2014
226Kajian Penyakit ikan oleh Nafish2014
227Kajian penyu dan TED2014
228Kajian perubahan iklim terhadap i) perikanan laut ii) udang iii) teknologi hijau2014
229Kajian refugia perikanan di Tg Leman Johor dan Kuala Baram Sarawak2014
230kajian Sosioekonomi perikanan darat lembangan Sg. Pahang2014
231Kajian Stok dan Genetik udang galah dan Seminar dll2014
232Kajian sumber ikan Sarawak, Sabah, survei tuna2014
233Kajian Survei udang periaran Sarawak dan Sabah2014
234Kajian taburan dan Udang Komposisi Obor-Obor di perairan Pantai Barat2014
235Kursus kumpulan sasar du IAMPS2014
236Kursus kumpulan sasar FRI Tanjong Demong2014
237Kursus kumpulan sasar Gelang Patah2014
238Menaiktaraf hatceri dan rumah pam bagi kolaborasi R&D2014
239Mencetak Newsletter, MFJ dan Laporan Tahunan2014
240Menjalankan Penilaian Stok dan genetik udang Galah, Pengeluaran induk SPF ug NBC, pembangunan santuari perintis ug2014
241Pembangunan biosensor DNA arowana2014
242Pembangunan teknik moluker dan pemilihan strain, penanda penyakit dan pemilihan genetik ikan koi2014
243Pemindahan teknologi hatceri2014
244Pendaftaran harta intelek dan paten2014
245Pengenalpastian tapa-tapak tambahan bagi pemulihan semula terumbu karang2014
246Penggalakan tanaman tumbuhan akuatik2014
247Pengkomersialan TED2014
248Pengumpulan maklumat asas live reef food fish di kawasan terumbu (CTI)2014
249Peningkatan dataran akuarium dan lain kerja di Akuarium Tun Abdul Rahman (ATAR)2014
250Peningkatan kemudahan ATAR2014
251Peningkatan teknologi rumah hijau dan makmal R&D2014
252Penyediaan awal muzium perikananFRI Batu Maung2014
253Penyediaan bahan pameran dan poster sempena perasmian Akuarium Tun Abdul Rahman2014
254Penyelidikan AHPNS/EMS2014
255Percubaan keupayaan RAS untuk ternakan koi2014
256Perolehan ikan dan bahan pameran ATAR2014
257Perolehan induk koi - pembangunan teknik molekular untuk pemilihan strain penanda penyakit dan pemilihan genetik koi2014
258Perolehan induk, makan, kimia, peralatan pembenihan dan penigkatan kemudahan FRIGP2014
259Perolehan induk, makanan kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatceri FRIGP2014
260Perolehan induk, makanan, kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatceri FRITD2014
261Perolehan Induk, makanan, kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatcheri FRIPS2014
262Perolehan peralatan dan bahan kajian atasi pencemaran Sg. Melaka2014
263Perolehan peralatan dan bahan untuk kajian teknologi perikanan untuk mengatasi pencemaran Sungai Melaka2014
264Perolehan Peralatan Persempelan, Bahan kimia, bahan mentah, bahan mudah luak bagi Program Sanitasi Kerang-Kerangan Kebangsaan (NSSP)2014
265Program Kembara Media Perikanan 20142014
266Program Kembara media Perikanan 20142014
267Projek i) biosensor arowana dan ii) rumah hijau tumbuhan akuatik2014
268Propagasi karang dan obor-obor2014
269Survei tuna osenik, ikan pantai, udang pantai dan barang keperluan kajian2014
270Survei udang pantai Timur semenanjung2014
271Survei ZEE pantai barat2014
272Pembangunan Induk & pembenihan kerapu 2013-2018FRI TANJUNG DEMONG, TADC
273eOx-SOV Prawn Tonic2013-2015Sovereign Innovations SdnBhd, Nafish
274eOx-SOV Prawn Tonic 2013-2015 NaFiSH Sovereign Innovations Sdn Bhd
275Alternative Medication Using Local Herbs as Feed Additive for Malaysian Mahseer Diet to Enhance Growth and Immunity2013
276Analisis Impak Perubahan Iklim Terhadap Perikanan Tangkapan2013
277Analysis on Bio-Composite Chemical Released of Float Fish Cage.2013
278Application of Nano Hybrid Bio-composite for Development of Integrated Aquaculture Cage via Radiation Induced.2012-20132013
279Bio-encapsulation of Live Feed with Bacterial Vaccines (ABI)2013
280BOBLME Project: Population structure, spawning areas and seasons of Indian mackerel in Malaysia?2013
281Cryo-preservation of Ephinephelus lanceolatus Semen2013
282CYP1A Biomarker in Common Mullet-An Indicator to PAH and Dioxin Exposure2013
283Data Management For Offshore Pelagic Stock (beyond 30 nm) through acoustic approach in Sarawak Water.2013
284Development of Culture System for Rotifer using RAS System (ABI)2013
285Development of Hybrid Grouper [E. tukula x E. lanceolatus]: Breeding & Mass Seed Production Technology2013
286Development of Tuna Fishing Site Identification Model Using Multi-Sensor Satellite Remote Sensing Projek dengan Agensi Remote Sensing Negara, E-science Fund MOSTI2013
287Effect of Different Feed on Growth of Bamboo Lobster, Panulirus polyphagus2013
288Effect of salinity on growth of Asian Seabass, Lates calcarifer nursing in fiberglass tank2013
289Enrichment of Maturation Pellet using Polychaete Powder for Giant Grouper2013
290Formulation of Diet for SPF Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Broodstock.2013
291Gender Determination of Tor sp. Using DNA Markers and Biosensor Technology.2013
292Gonadotrophin Hormone Stimulating Diet for Tiger Grouper (Epinephelus fuscoguttatus), Broodstock to Induce Natural Spawning.2013
293Impacts Of Climate Change On Water Quality Of Semerak Lagoon With Reference To On Aquaculture Production And Fish Health2013
294Kajian Awal Keberkesanan Kaedah Kryo-awetan Sperma Ikan Kerapu Kertang(Epinephelus lanceolatus)2013
295Kajian Awal Pembenihan Siput Manis (Babylonia areolata) Dalam Hatceri dan Tumbesaran Juvenil di Kolam.2013
296Kajian Diversiti dan Taburan Spesies Ikan di Hutan Paya Gambut Selangor Utara2013
297Kajian Early Mortality Syndrome (EMS)2013
298Kajian epizootiologi untuk ternakan akuakultur di zon-zon akuakultur yang dikenalpasti (ikan dan kerang-kerangan)2013
299Kajian Habitat Pembiakan Ikan Lomah di Sistem Sungai Rui- Sungai Perak, Perak2013
300Kajian Inventori Data Perubahan Cuaca Sungai Johor (Kepada Industri Akuakultur).2013
301Kajian Kesan Pemberian Tiga Jenis Diet ke Atas Komposisi Biokimia, Warna Dan Sensor Ikan Keli: dari Pandangan Sudut Halal2013
302Kajian Kualiti Sperma Induk Jantan Domestikasi Udang Harimau.2013
303Kajian Penentuan Dos Optimum Ekstrak Serai (Cymbopogon citratus) bagi Merawat Penyakit Hexamitiasis dalam Ternakan Ikan Siakap.2013
304Kajian penentuan hitungan bakteria penunjuk pencemaran najis dan dan virus hepatitis A di bawah program National Shellfish Sanitation Program (NSSP).2013
305Kajian Pengaruh Hormon, Musim dan Pemakanan ke atas Pembiakan Ikan Jade Perch (Scortum barcoo)2013
306Kajian Penggunaan Pelbagai Diet Pemakanan Terhadap Kesuburan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus).2013
307Kajian Perbandingan Tumbesaran Calun Induk Udang Harimau (Penaeus Monodon) Terhadap Jantina.2013
308Kajian Perbandingan Tumbesaran Calun Induk Udang Harimau (Penaeus Monodon) Terhadap Makanan Segar Berlainan.2013
309Kajian Prestasi Tumbesaran Penghasilan Tiram Hibrid [Crassostrea iredalei x Crassostrea belcheri] di Peringkat Pembenihan dan Ternakan.2013
310Kajian Ternakan Siakap dalam Tangki RAS ?2013
311Marine leech, Zeylanicobdella arugamensis infestation in marine farm fish: Occurrence Pathogenicity and control measures2013
312Menghasilkan vaksin bagi mengawal Streptococcosis (bakteria) pada ikan tilapia ternakan dan Cryptocaryoniasis (parasit) pada ikan marin di peringkat hatceri2013
313Menjalankan kajian terhadap bahan yang telah diketahui berpotensi untuk dijadikan bahan rawatan2013
314Pemantauan Kualiti Air di Tasik Kenyir dan Tasik Temengor bagi Menilai Kesan Perubahan Cuaca Terhadap Akuakultur2013
315Pembangunan Extruder Makanan Ikan2013
316Pembangunan Kaedah Pengeluaran Cacing Nightcrawlers.2013
317Pembangunan Prosedur Standard (SOP) Penghasilan Tumbuhan Akuatik Secara Hidroponik di dalam Rumah Hijau2013
318Pembangunan Prototaip Foto-Bioreaktor untuk Penghasilan Mikroalga Berkepadatan Tinggi.2013
319Pembangunan SOP untuk CENTS.2013
320Pemencilan, pengecaman dan ujian kerintangan antibiotik Salmonella (dari ikan dan produk perikanan (Projek IbuPejabat, Perikanan dan Kementerian Kesihatan Malaysia)2013
321Pengeluaran dan Kajian Prestasi Induk Domestikasi Udang Harimau Penaeus monodon.2013
322Pengenalpastian Jantina dan Varieti Ikan Arowana Menggunakan Penanda DNA dan Teknologi Biosensor DNA2013
323Penilaian Benih Rumpai Laut (Kappaphycus alvarezii) yang Dihasilkan Secara Kultur Tisu Berbanding Benih Biasa2013
324Penilaian ke atas Prestasi Ternakan Calun Induk Udang harimau (Penaeus monodon) daripada Famili Berbeza di Pusat Penggandaan Induk (BMC).2013
325Peningkatan Genetik Ikan Tilapia Merah.2013
326Pensterilan permukaan tumbuhan akuatik, Cryptocoryne affinis dengan menggunakan klorox dan merkuri klorida2013
327Penternakan ikan sturgeon dalam tangki2013
328Penyelidikan dan Pembangunan Kaedah Domestikasi Induk, Pembenihan dan Ternakan Gamat Teripang (Holothuria scabra)2013
329Penyelidikan dan Pembangunan Sistem RAS untuk Pembenihan Udang Galah Macrobrachium rosenbergii2013
330Preliminary Observation of Growth and Survival of Sturgeon (Acipencer schrenckii) Fingerlings in Tropical Condition2013
331Production of F2 hybrid grouper (Epinephelus fuscoguttatus ? x E. lanceolatus ?).2013
332Production of SPF Domesticated and Genetically-Improved Broodstock Candidate for Macrobrachium rosenbergii (8 cohort)2013
333Program Pengeluaran Rega Udang Galah di Hatcheri2013
334Program Penghasilan Induk Udang Galah di Pusat Pengembangan Akuakultur Tapah2013
335Projek Ladang Kerang Johor.2013
336Projek Pembangunan Kesan Perubahan Iklim Terhadap Sektor Perikanan - Inventori Data Perubahan Cuaca Lokasi Sg. Merbok2013
337Rawatan Kumbahan Akuakultur Menggunakan Rumpai Laut (Gracilaria sp.).2013
338ScienceFund Project: Population dynamic assessment of Indian mackerels and round scads in the Sulu-Sulawesi Sea (East coast of Sabah) using tagging approach.2013
339Sistem modular penternakan padat dalam tangki yang mesra alam untuk Ikan Tilapia2013
340Study on Food Selection for Maturation Among Male Broodstock Lobster, Panulirus polyphagus2013
341Study on Food Type on the Growth and Survival of Early Stage of Lobster Larvae, Panulirus sp.2013
342Study on Fundamental Kinetics of Mass Transfer Parameters in Biofilter ?2013
343Understanding the spatial and temporal relationship of ocean biophysical parameters with habitat utilization of Rastrelliger kanagurta (Indian mackerel) off South China Sea2013
344Viral Disease Occurrence in Fish and Shrimp Broodstock.2013
345Morphological and phylogenetics studies of Caligusspp isolated from cultured asian seabass, Lates calcarifer in Malaysia 2013NaFiSH, UM
346Screening of infection hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV) infections in wild freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii in Malaysia) 2013NaFiSH UM
347Fish Diversity and Distribution Study of North Selangor Peat Swamp Forest2013FRI GLEMI LEMI, NRE, Jabatan Perhutanan dan Persatuan Pencinta Alam Malaysia
348Hydrographic study in Vicinity of PulauPangkor Waters and Sungai Perak Estuarine 2013FRI KAMPUNG ACHEH, TNB
349Application of acidfiers, essential oils and modified-atmosphere packaging for enhance the mirobial safety and shelf life of fresh shrimp2012
350Assessment on the efficacy of Piper bettle (Sireh)2012
351Bathimetry di dalam program SRI-CSL-Rumpai Laut2012
352Breeding and culture of S.Horrens and Vastus2012
353Breeding sea ranching and restocking sandfish (holothuria seabra) in Malaysia2012
354Control of Streptococcus Infection in cage cultured Fresh Water Fishes (ABI-23)2012
355Determination of Potencially harmfull microalgae in aquaculture areas of Aman Island Penang2012
356Development and testing of whole cell-killed vaccine against vibro alginolyticus infection in grouper2012
357Development of Specific Pathogen Free (SPF) and Genetically Improved Stock of Tiger Shrimp Penaeus Monodon2012
358Development of SPF Udang Galah2012
359Genetic Improvement of Freshwater Prawn2012CGIAR
360Immuno Biosensor development for early warning system of diraflagelatte (Alexandrian sp) producing bio-toxin (Saxitoxin) in Aqualculture industry2012MARDI
361Kajian Paya Bakau2012JIRCAS
362Mass Fry Production Technology of Epinephelus sp. (grouper)2012
363New DNA Technique for rapid and on site strain determination of juvenile Asian Arowana (Scleropages formusus)2012
364Parasit disease and IHHNV status in wild and cultured freshwater giant prawn M. Rosenbergii in Malaysia2012
365Pembangunan Kualiti Standard Ikan Arowana2012
366Peningkatan pusat dan perolehan peralatan serta bahan input untu meningkatkan pengeluaran2012
367Penyelidikan dan kajian berkaitan penyakit ikan akuakultur2012
368Production of red remanted rice as an alternative for feed ingredient for development of low cholesterol eggs and low cholesterol prawns2012MARDI
369Resources and biology of tropical tuna species in Sulu Sulawesi Seas2012
370Strategic Planning and Managing Singapore Land Reclaimation Activities III- Tambak Johor2012
371Strategic planning and managing Singapore land relaimation activities II 2007-2010 (Tambak Johor)2012
372Study on Induced Spawning of Giant Grouper2012
373Study on potential new fishery on sergestids shrimp (Acetes spp)2012
374Expression profile of immune-related gene in Lates calcarifer infected by Cryptocaryon irritans 2012NaFiSH, UKM
375Kajian nilai perikanan di gugusan Pulau Payar)2012FRI KAMPUNG ACHEH, JabatanLaut
376Epizootiological study of virus & bacteria diseases in Pangasius hypothalamus at Sungai Perak and Sungai Pahang 2011-2015NaFiSH, UIA
377The Study of Bio-Surfactant Tolerance on Fingerling/Fry of Cultured fish at hatchery level – A Bio-Based compound 2011-2014 NaFiSH, Sovereign Innovations Sdn Bhd
378Kajian kesan penambakan Singapura di Selat Johor- Pentaksiran Stok Perikanan2011-2012FRI KAMPUNG ACHEH, UKM
379Parasites Found Associated With Wild Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii in Peninsular Malaysia: Morphology & Prevalence 2011NaFiSH, UMT
380Gender and Variety Determination in Arowana by Using DNA Markers and Biosensor Technology2010-2014FRI GLEMI LEMI , UKM
381Parasitic & IHHNV diseases in freshwater giant prawn Macrobrachium rosenbergii2008-2011NaFiSH, UPM, UKM, USM
382Projek kerjasama kajian penggantian tepung ikan dalam makanan ternakan udang putih bersama LGM dan UTM. PULAU SAYAK, Lembaga Getah Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia.
383Pembenihan dan Asuhan Benih Ikan Merah ( Lutjanus sp. )FRI GELANG PATAH, Organic Aquaculture SdnBhd
384Molecular characterization of Streptococcus agalactiae virulent genes from Malaysian red-tilapia (Oreochromis sp.) 2014-2016 NaFiSH, UIA, UPM