Select Page

MBJ Circular Constitution

Home » Staff » MBJ Circular Constitution
TitleDocuments
Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan Ibu Pejabat Jabatan Perikanan Malaysia
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2020
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1992
Logo Official Portal DOF