Select Page

Pelancaran Pelan Strategik Pembangunan Industri Tuna 2021-2030 & Pelan Strategik Pembangunan Industri Tuna Laut China Selatan, Laut Sulu, dan Laut Sulawesi oleh Menteri Pertanian & Industri Makanan di Labuan.

Home » Activities » Pelancaran Pelan Strategik Pembangunan Industri Tuna 2021-2030 & Pelan Strategik Pembangunan Industri Tuna Laut China Selatan, Laut Sulu, dan Laut Sulawesi oleh Menteri Pertanian & Industri Makanan di Labuan.

22 November 2021

Updates

Logo Official Portal DOF