Select Page

Lawatan Kerja YB Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee, Menteri Pertanian dan Industri Makanan ke Labuan Food Industri dan Pulau Rusukan Besar, Labuan.

Home » Activities » Lawatan Kerja YB Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee, Menteri Pertanian dan Industri Makanan ke Labuan Food Industri dan Pulau Rusukan Besar, Labuan.

21 November 2021

Turut serta Ketua Pengarah Perikanan Perikanan, Tuan Ahmad Tarmidzi bin Ramly, AMK, Setiausaha Bahagian Industri Tanaman Ternakan dan Perikanan MAFI, En. Mazlan Bin Othman, Pengarah Perikanan W.P. Labuan, En. Faizal Ibrahim bin Suhaili dan Pengarah FRI Cawangan Sarawak dan W.P. Labuan, En. Jamel bin Musel.

Updates

Logo Official Portal DOF