HRMIS HRMIS

Sistem HRMIS telah dibangunkan dengan tujuan memenuhi keperluan pengurusan sumber manusia di semua peringkat agensi kerajaan.  Sistem ini digunakan untuk memudahkan pengurusan sumber manusia di Kementerian.

    Pautan ke HRMIS
    Portal Rasmi HRMIS
    Aplikasi HRMIS versi Klasik
    Aplikasi HRMIS versi MyHRMIS
    Aplikasi HRMIS versi Internet