Notifikasi Keperluan Sijil Kesihatan Notifikasi Keperluan Sijil Kesihatan

Notifikasi Keperluan Sijil Kesihatan bagi mengimport ikan hiasan ke Singapura

 

Pihak Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) Singapura telah memaklumkan kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) mengenai keperluan  Sijil Kesihatan bagi mengimport ikan hiasan ke Singapura.  Notifikasi ini dibutirkan dalam dokumen G/SPS/N/SGP/38.  Tarikh cadangan penguatkuasaan keperluan ini adalah 15 Julai 2010.   Sungguhpun demikian, sebagai langkah sementara, Jabatan Perikanan Malaysia telah memulakan pengeluaran Sijil-sijil Kesihatan berkenaan mulai 1 Jun 2010.

Dokumen Berkaitan: